Ekobrottsmyndighetens entrédörr.
Ekobrott

EBM väntar med åtal mot Ulander

EBM-åklagaren Stig Åström får ytterligare tid till åtal ska vara väckt mot Johan Ulander, efter beslut från Stockholms tingsrätt.

Uppdaterad 2018-05-21
Publicerad 2018-05-21

Stockholms tingsrätt har godkänt ytterligare tid till att åtal ska vara väckt mot Johan Ulander som misstänks på fem punkter för grovt bedrägeri.

I motiveringen, liksom tidigare, står det att förundersökningen inte kan slutföras inom föreskriven tid. Kvarstaden och anmälningsskyldigheten förlängs därmed också till måndagen den 18 juni. I ett telefonsamtal med domstolen medger Johan Ulanders försvarare Hans Strandberg förlängningen.

Brottsmisstankarna som riktas mot Johan Ulander är daterade vid samma tid då obligationsserien Contender High Yield 1-4  gavs ut, under åren 2010-2012. Johan Ulander hade då finansieringsbehov i det egna bolaget Ducom DMCC och det delägda dotterbolaget Conventus Commodities Minerals & Mining, CCMM.

Flera hundra miljoner kronor lånades in från investerare, merparten svenskar, som fick löften om god avkastning i form av ränta samt säkerheter i Lars Guldstrands GKL Growth Capital.

Pengarna investerades bland annat i gruvtillgångar bland annat i gruvbolaget XS Platinum vars fyndighet fanns i Alaska. Gruvtillgångarna låg senare till grund för bolag som Amarant Mining och Alluvia Mining (tidigare XS Platinum). Någon varaktig drift lyckades dock inte bolagen få igång utan tvingades lämna prospekteringsområden och gruvor. 

Åklagare Stig Åström driver även målet mot Fredrik Rodgers, som var vd på Contender Kapital Holding och företrädare för Contender Management Ltd. Han misstänks bland annat för grova svindlerier och trolöshet mot huvudman i samband med utgivandet av obligationerna. Domen i detta mål kommer den 30 maj 2018, alltså drygt två veckor innan åtalet mot Johan Ulander ska vara väckt.

Stig Åström ledde även utredningen och rättsprocesserna mot GKL-grundarna Lars Guldstrand och Peter Lindh som friades både i tingsrätten och nu senast i hovrätten. Domen vann laga kraft den 14 mars 2018. De friades därmed från misstankarna om grovt penninghäleri, grovt skattebrott och grova bokföringsbrott i GKL Growth Capital. 

Johan Ulander förnekar brott, liksom Fredrik Rodger gör och Lars Guldstrand och Peter Lindh har gjort kring dessa obligationer.

Platsannonser