Finans Nyhet

EBM jagar den fd anonyme daytradern

Publicerad

Cafés daytrader-bloggare Anders Forssberg friades av tingsrätten men Ekobrottsmyndigheten ger sig inte och vill få honom dömd för otillbörlig marknadspåverkan.

Den populäre daytrader-bloggaren Anders Forssberg har hamnat i konflikt med Ekobrottsmyndigheten.

Kammaråklagare Anne-Marie Helander beskriver i en stämningsansökan hur Anders Forssberg handlat i aktien Melker Schörling den 15 september 2010.

Hon menar att Anders Forssberg lagt tre köpordrar i öppningsauktionen (callen) på Nasdaq OMX och därefter, tre sekunder innan börsen öppnar, tagit bort två av dessa i ett enda syfte – att påverka jämviktskursen. Anders Forssberg har enligt, åklagaren, påverkat kursen och tjänat cirka 2.800 kronor.

Annons

”Detta sker således endast tre sekunder innan börsens öppning och avslut ska ske, andra aktörer, får därmed minimalt med tid att hinna reagera”, skriver åklagaren och poängterar att det inte är tillåtet att lägga order som inte är avsedda att verkställas.

Anders Forssbergs pris och det marknadsmässiga priset skilde sig, enligt åklagaren, med drygt 10 procent.

Men i tingsrätten fick inte åklagaren rätt. Anders Forssberg friades från misstankarna om otillbörlig marknadspåverkan.

Annons

Anders Forssberg har förklarat för rätten att han under den aktuella dagen satt framför sex datorskärmar i ett börsrum på Biblioteksgatan i Stockholm tillsammans med andra daytraders.

Han menar, till skillnad från åklagaren, att han inte brukar använda sig av information om jämviktspriser.

Anledningen till att han lade tre ordrar var för att justera ned genomsnittskursen på det sammanlagda köpet. Avsikten var att behålla aktierna och köpordern hela dagen. Men strax innan klockan 9.00 på morgonen fick han en signal från marknaden som fick honom att ta bort två ordrar. ”Förmodligen var anledningen att det tyska aktieindexet föll”.

Annons

”Han hade ingen föreställning om att detta förfarande skulle påverka aktiekursen. Han följer inte, som i det här fallet, isolerade händelser, utan marknaden som helhet”.

Tingsrätten anser inte att åklagaren haft tillräckligt med bevis för att Anders Forssberg haft ett uppsåt att vilseleda marknaden. Man menar istället att hans förklaringar är trovärdiga.

Men EBM:s åklagare ger sig inte. Nu har Anne-Marie Helander vänt sig till hovrätten och menar att Anders Forssberg är en van daytrader och därför är det osannolikt att han inte ”vid varje tidpunkt har vetskap om vilket jämviktpris som gäller för aktien och vilken konsekvensen blir när han lägger respektive tar bort order”.

Åklagaren menar, med stöd från vittnet Joakim Strid, chef för handelsövervakningen av Nasdaq OMX, att de order som Forssberg lagt och tagit bort precis innan börsens öppning inte varit avsedda att gå till avslut utan att vilseleda andra handlare.

Realtid.se söker Anders Forssberg.

Anders Forssberg lade ned sin hyllade daytraderblogg på Café i april 2010 efter att hans identitet avslöjades av Realtid.se. Nu skriver han om ”en historia om livet efter bloggen”.

Annons