Easee behöver inte åtgärda brister på installerade laddboxar

Taggar i artikeln

Easee Elsäkerhetsverket
Publicerad
Uppdaterad

Elsäkerhetsverket har beslutat att åtgärder inte behöver genomföras på redan installerade laddboxar av modellerna Easee Home och Easee Charge.

Realtid.se

Ett antal tekniska brister i produkterna kvarstår som exempelvis brytavstånd och oförmåga att bryta höga strömmar, vilket även innebär att produkterna saknar en inbyggd jordfelsbrytare enligt standard.

Beslutet grundas på att risken för fel av allvarlig karaktär är så låg att det inte är proportionerligt att kräva praktiska åtgärder på redan installerade laddboxar, skriver Elsäkerhetsverket i dagens pressmeddelande. Istället ska Easee ta fram en prognos över förväntade fel vilket sedan ska följas upp med redovisning av faktiskt felutfall.

–Elsäkerhetsverket bedömer att de möjliga fel som kan uppstå med de berörda laddboxarna i nuläget inte innebär en allvarlig risk för skada på person eller egendom. Det vi vill försäkra oss om med det här beslutet är att det inte uppstår allvarliga fel i utrustningen över tid i takt med att den åldras och slits, säger Per Samuelsson, chef för avdelningen produkter vid Elsäkerhetsverket i en skriftlig kommentar.

Annons

Laddboxarna Easee Home och Easee Charge är belagda med försäljningsförbud sedan den 14 mars 2023 och får därmed inte säljas i Sverige. Det fanns brister i både dokumentation och teknisk konstruktion som inte uppfyllde gällande krav.

Easee har nu tre veckor på sig att överklaga beslutet och två månader på sig att inkomma med sin prognos, sedan ytterligare tio månader innan de ska återrapportera utfallet.

Annons