Easee avslutar rättprocessen i Sverige – ”prioriterar dialog”

Taggar i artikeln

Easee Elsäkerhetsverket
Publicerad
Uppdaterad

Easee har beslutat att avsluta den rättsliga processen mot den svenska tillsynsmyndigheten Elsäkerhetsverket, angående försäljningsförbudet av produkterna Home och Charge i Sverige.

Realtid.se

Elsäkerhetsverket utfärdade förra året omedelbart säljstopp för Easees populära laddboxar. Dessutom skulle det norska bolaget åtgärda alla redan installerade boxar, vilket i Sverige handlar om ca 100 000 enheter.

Anledningen till försäljningsförbudet var att det inte finns en jordfelsbrytarlösning och ett så kallat DC-skydd som uppfyller kraven i de standarder som utrustningen är deklarerad för. Easee har även använt en elektronisk lösning av jordfelsbrytare istället för en elektromekanisk, vilket innebär en risk för att jordfelsbrytaren inte alltid löser ut när den ska och som den ska.

Den 14 mars 2023 stoppade Elsäkerhetsverket försäljningen av produkterna Home och Charge. Samtidigt framfördes ett krav om åtgärder för de redan installerade laddarna i landet.

Annons

Easee tog ärendet till domstolen, och den svenska förvaltningsdomstolen skulle ta ställning till om försäljningsförbudet och åtgärdskravet var berättigat eller inte, men avbryter nu den processen. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Rättegången handlade inte om produkternas säkerhet. Vårt beslut att lägga ner rättegången är strategiskt; vi vill prioritera säkerheten, säkerställa efterlevnad av myndigheternas krav och prioritera dialog, säger Erik Færevaag, tillförordnad vd för Easee i en skriftlig kommentar.

Easee erkänner att den tekniska dokumentationen för Easee Home och Easee Charge inte var tillräckligt på plats när produkterna släpptes på marknaden.

Annons

Parallellt med rättsprocessen har Easee behövt presentera en åtgärdsplan för Elsäkerhetsverket. Easee skriver i dagens pressmeddelande att bolaget har lämnat in sin åtgärdsplan före tidsfristen den 14 mars 2024 och väntar nu på återkoppling.

Flera länder valde att genomföra sina egna undersökningar av Easee Home och Easee Charge som en följd av försäljningsförbudet i Sverige. Den 14 mars 2024 godkände Schweiz den uppdaterade tekniska dokumentationen.

Andra länder har valt att avvakta utfallet av den svenska rättegången innan de fattar beslut om eventuellt försäljningsförbud.

Annons

Försäljningsförbudet i Sverige hade stora konsekvenser för Easee, vilket ledde till att företaget var tvunget att minska personalstyrkan med flera hundra anställda i augusti 2023. Samma månad lanserade företaget sin första produkt i den nya produktlinjen, Charge Lite.

Erik Færevaag tillträdde rollen som tillförordnad vd i oktober 2023.

Annons