Dunkerstiftelsen, Claes Lindqvist
Rättstvist

Dunkertvisten: "Nu får rättvisan ha sin gång"

I nästa vecka beslutar tingsrätten om Dunkersstiftelsens förre vd Claes Lindqvist ska försättas i personlig konkurs. Från Lindqvists juridiska ombud är det locket på.

Uppdaterad 2021-10-11
Publicerad 2021-10-11

Som Realtid kunde avslöja i förra veckan så har Dunkerstiftelsen begärt sin tidigare vd Claes Lindqvist i personlig konkurs. En skiljedom, som inte överklagats, har dömt Lindqvist att betala 30 miljoner kronor plus ränta.

Helsingborgs tingsrätt har nu fastställt tid och datum för konkursförhandlingen till den 20 oktober klockan 11. Normalt sett sker en sådan förhandling inom två veckor från att en konkursansökan lämnats in, men eftersom det handlar om så stora belopp har tingsrätten gett Lindqvist mer tid att ge sina kommentarer.

Realtid har sökt Claes Lindqvists juridiska ombud Krister Azelius på Vinge, men han har inte återkommit. I skriftväxling med Dunkers har Azelius dock hävdat att ”som ni säkert inser är Claes Lindqvists likvida situation inte sådan att han kan infria de i skiljedomen utdömda beloppen.”

Detta har Dunkers därefter tagit som intäkt för att Lindqvist är på obestånd och därför bör försättas i personlig konkurs.

Realtid har skrivit en rad artiklar om tvisten mellan Dunkerstiftelsen och bland andra Claes Lindqvist. Framför allt en konkurs i företaget Sparkistan har kostat både Dunker och bland andra arvtagarna efter Axis-grundaren Mikael Karlsson mångmiljonbelopp.

– Claes har fått flera chanser att göra rätt för sig, men inte gjort det, säger Dunkerstiftelsens ordförande Ragnar Lindqvist till Realtid.

– Nu får rättvisan ha sin gång.

Konkursförhandlingen brukar kunna avgöras inom någon timme. Hur lång tid det tar att avsluta konkursen är däremot svårt att veta.

För att tingsrätten ska försätta en person i konkurs krävs att denne inte kan betala sina skulder, inte bara tillfälligt. Det räcker med andra ord inte att skulderna är högre än tillgångarna för stunden.

När tingsrätten väl beslutat om konkurs utses en konkursförvaltare. Samtliga tillgångar tas om hand av konkursboet, och den som är försatt i konkurs har inte längre tillgång till sina pengar, fastigheter eller annat av värde. Undantag görs bland annat för egendom som en privatperson behöver för att försörja sig själv och sin familj.

-Jag tror att vi kommer att få tillbaka pengar, men det får konkursförvaltaren reda ut, säger Ragnar Lindqvist.

I Claes Lindqvists fall är den stora tillgången är en villa i den exklusiva skånska badorten Viken i närheten av Helsingborg.

Platsannonser

Logga in