Finans

Dubbelt upp för Gjensidige

Gjensidige Sveriges försäkringsrörelseresultat under det första kvartalet uppgick till 21,8 miljoner NOK, vilket är en dubblering jämfört med motsvarande period 2018 då resultatet landade på 10,3 miljoner NOK.

Uppdaterad 2019-04-25
Publicerad 2019-04-25

Det framgår av Gjensidiges kvartalsrapport som offentliggjordes under torsdagen, rapporterar Sak & Liv.

För koncernen som helhet steg resultat före skatt steg til 3 031 (605) miljoner NOK, inklusive en reavinst på 1,6 miljarder kronor vid försäljningen av Gjensidige Bank till Nordea.

Platsannonser