Emissioner & IPONyhet

DS Plattformen vill notera Dividend Sweden i närtid

EY, Global IPO TrendsEY, Global IPO Trends
Utdelningen av Dividend Sweden genomförs för att skapa aktieägarvärde genom att förbereda DS Plattformen för ett omvänt förvärv.
Publicerad
Uppdaterad

Investeringsbolaget DS Plattformen har ansökt om att notera Dividend Sweden på NGM Nordic SME. Detta är ett steg inför DS Plattformens utdelning av aktierna i Dividend Sweden och att det återigen drivs som ett fristående listat bolag.

Rikard Jansson

Dividend Sweden har övertagit ”gamla Dividend Swedens”, nuvarande DS Plattformen, affärsplan och innehåller huvuddelen av koncernens värdepappersportfölj. Operativa ledningen och styrelsen är densamma för bägge bolagen. Utdelningen av Dividend Sweden genomförs för att skapa aktieägarvärde genom att förbereda DS Plattformen för ett omvänt förvärv. Det framgår av ett utskick.

Styrelsen fick av årsstämman i mars bemyndigande att vid tidpunkt som styrelsen finner lämplig genomföra vinstutdelning av samtliga aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden.

Styrelsen avser att besluta om avstämningsdag för utdelningen så snart NGM godkänt listningen och meddelat listningsdatum. NGM har beviljat ett förenklat listningsförfarande varför beslut förväntas i närtid.

Annons
Annons