Högsta domstolen
Ekobrott

Dömda i Axis-härvan överklagar

Samtliga fyra dömda i Axishärvan har valt att överklaga Svea hovrätts dom. EBM-åklagaren har valt att inte överklaga domen.

Uppdaterad 2018-09-29
Publicerad 2018-08-08

I mitten av juni meddelade Svea Hovrätt att de fyra insideråtalade männen i de så kallade Axis-härvan ska dömas för de misstänkta brotten. Påföljderna mildrades dock i Svea hovrätt jämfört med tingsrättens bedömning. De fyra dömda männen är dock inte nöjda med domen. Samtliga har valt att överklaga till Högsta domstolen.

En tidigare anställd man på Lazard, i dag 35 år, och som försvaras av advokat Henrik Olsson-Lilja vid advokatfirman Althin, dömdes för grovt insiderbrott under perioden 1 januari till den 9 april 2015. Svea Hovrätt valde att ändra på tingsrätten dom på så sätt att påföljden blir villkorlig dom istället för ett års fängelse. Dagsböter sätts även ned till 2.500 kronor. 

Henrik Olsson-Lilja skriver till Högsta domstolen att hans klient yrkar att Högsta domstolen, med ändring av hovrättens dom, ogillar åtalet. Vidare skriver han att han på grund av semester begär om anstånd med att utveckla grunderna för prövningstillstånd.

Enligt åtalet ska Lazard-mannen i sin anställning fått insiderinformation rörande Axis Communications och Transmode mellan den 1 januari 2015 och den 9 april 2015. Informationen har dels rört ett kommande bud på Axis Communication, dels kvartalsrapporten Q4 och bokslut 2014 samt Canons 24-miljardersbud på Transmode.

Informationen har dels gått till han 60-årige kusin som i sin tur har handlat i Transmode och Axis i anslutning till telefonkontakt med Lazard-mannen. Samt att dessa två haft sms-kontakt den dag då uppköpet av Transmode blev offentligt. Kusinen dömdes i tingsrätt och hovrätt för att själv handlat på insiderinformation samt spridit och förmått andra att handla på insiderinformationen. 

Svea hovrätt bedömde att den 60-årige kusinens ettåriga fängelsestraff som tingsrätten utdömde ska stå fast, vilket han nu har överklagat till Högsta domstolen.

Hans försvarare, advokat Carl Skarborg, yrkar i första hand att Högsta domstolen ska frikänna hans klient i sin helhet från åtalet och i andra hand om strafflindring. Även han ber om anstånd med att utveckla grunderna till stöd för prövningstillstånd på grund av semester.

En man som i år är 39 år dömdes liksom de övriga för grovt insiderbrott. Svea hovrätt ändrar endast domen med att sätta ned dagsböter till 2.500 kronor. I förhör har han uppgett att han genom en annan medåtalad fått del av den 60-årige kusinens ”tips" och genom detta och tillsammans med egna efterforskningar och analyser ledde detta till att han handlade i bolagen. Hans försvarare, advokat Tomas Nilsson överklagar hovrättens dom och yrkar att högsta domstolen ändrar domen på så sätt att hans klient frikänns från ansvar för brott och att beslutet om förverkandet upphävs. Även Tomas Nilsson har begärt och har fått ett godkänt anstånd med att inkomma med grunderna för överklagandet.

Den fjärde mannen, den 35-årige mannen är den 60-årige kusinens kollega, dömdes i både tingsrätt och hovrätt till villkorlig dom. Även han har i tidiga förhör uppgett att han handlat sina aktier i Transmode efter tips från den 60-årige kusinen som uppgett att Transmode och Axis kunde vara två bra aktier  som han själv köpt eller skulle köpa. I polisförhör har han sagt att 60-åringen berättat att det kunde vara ett uppköp på gång i Axis. Han döms även för att förmått ytterligare en person att handla aktier. Hans försvarare, advokat Åke Broné, överklagar hovrättens dom och yrkar att Högsta domstolen ska ändra hovrättens domslut genom att ogilla åtalet och även förverkandeyrkandet samt att han ska befrias från att betala rättegångskostnader i såväl tingsrätt som hovrätt. Advokat Åke Bromé ber också om anstånd att utveckla överklagandet liksom grunderna för att Högsta domstolen bör meddela prövningstillstånd.

Dagen efter domen meddelades i Svea hovrätt berättade EBM:s åklagare Jonas Myrdal att han var nöjd med domen men att han framförallt hade velat se att Lazard-mannen skulle ha dömts till 1,5 års fängelse.

- Vi vill understryka att han hade en oerhört känslig och förtroendefull position såsom rådgivare under uppköpsprocesserna. I hans ställning  är det väldigt allvarligt om man sprider insiderinformation, sade Jonas Myrdal då.

Han uppgav då även att Lazard-mannens 60-årige kusin som i hovrätten var den ende som fick ett fängelsestraff borde ha dömts till ett strängare straff "med tanke på att han handlade för väldigt stora summor och att det skedde genom upprepad handel inför tre kraftigt kurspåverkande pressmeddelanden" samt att han varit aktiv att föranleda andra att handla. EBM har dock valt att inte överklaga domen till Högsta domstolen.

Platsannonser

Logga in