Diös förvärvar Norrvidden för 5,8 miljarder kronor

Riskkapitalbolagen Altor och Bure har lyckats hitta en ägare till Norrvidden.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2011-09-22

– Intresset för Norrvidden med sitt goda anseende, skickliga organisation, starka marknadsposition och intressanta bestånd har varit mycket stort och vi ser kombinationen med Diös som mycket lyckad, säger Per Uhlén, styrelseordförande i Norrvidden.

Det är Maths o Sundqvists gamla bolag Skrindan, som sedan 2009 ägs av riskkapitalbolagen Altor Fund III och Bure Equity, som ska nu sälja Norrvidden.

Diös förvärv sker genom bolagsförvärv och baseras på ett fastighetsvärde för nuvarande bestånd uppgående till 5, 8 miljarder kronor, vilket motsvarar en köpeskilling för aktierna i Norrvidden om cirka 600 miljoner kronor. Tillträde sker 30 december 2011.

– Sammanslagningen av Norrvidden och Diös känns väldigt naturligt. Kombinationen bildar den betydande fastighetsaktören som den Norrländska marknaden behöver. Marknadspositionen på våra orter stärks kraftfullt och ger oss en viktig roll som aktiv partner till samhällets och näringslivets utvecklingsfrågor, säger Diös vd, Christer Sundin.

– Andra positiva effekter är att de båda bolagen kompletterar varandra mycket väl vilket skapar en kompetensmässigt stark organisation som är till gagn för samtliga intressenter, avslutar Christer Sundin.

Erneholm & Haskel och Leimdörfer har agerat finansiella rådgivare till Skrindan och Leimdörfer har ansvarat för den strukturerade försäljningsprocessen.

Diös finansiella rådgivare i förvärvsprocessen har varit Catella Corporate Finance och Handelsbanken Capital Markets.

Förvärvet finansieras huvudsakligen genom en fullt garanterad nyemission om cirka 1,1 mdkr samt genom upptagande av nya fastighetskrediter om cirka 4,5 mdkr.

Genom förvärvet ökar Diös sitt fastighetsvärde från cirka 5,3 miljarder kronor till cirka 11,1 miljarder kronor. Hyresintäkterna beräknas öka från 579 miljoner kronor till 1.263 miljoner kronor.

Norrvidden ägde vid årets ingång 222 fastigheter om totalt cirka 840.000 kvadratmeter och hade 80 medarbetare. Under 2010 uppgick hyresintäkterna till drygt 700 miljoner kronor. Under 2011 har fastigheter om cirka 100 miljoner kronor avyttrats.

Platsannonser

Logga in