Annons

Annons

Deutsche_investeringschef.jpg

Deutsche Banks investeringschef för Europa, Stéphane Junod, tror inte att vi kommer få se en hisnande färd nedåt.

Deutsche Bank: Toppen är nådd – dags att köpa guld

 Marknaderna har inte prisat in de risker som finns på konjukturtoppen. Det anser Deutsche Banks Stéphane Junod som råder investerarna att börja skydda sina tillgångar med olika typer av derivat eller guld.

Häromveckan hade Deutsche Bank Wealth Management som förvaltar över 200 miljarder euro en investerarlunch i Stockholm. Bankens investeringschef för Europa, Stéphane Junod, gav svenskarna sin syn på den konjunkturella berg-och-dal-banan. 

Han förordar att vara fortsatt investerad i cirka 40 procent aktier under tre till fem år för den som inte vill ha för mycket risk i portföljen. Han rekommenderar att övervikta i cykliska sektorer och i amerikanska och asiatiska aktier.

– Men marknaderna har inte prisat in risken helt än. Därmed är det klokt att börja skydda sina tillgångar: Som vi har sagt, var fortsatt investerad men skaffa en hedge. Det kan göras med olika derivatinstrument eller helt enkelt genom att köpa guld, säger Stéphane Junod.

Annons

Annons

Junod pekar på specifika risker, bland andra den uppåtgående cykelns sällsynt utdragna längd. Det är alldeles uppenbart att vi närmar oss toppen.

– Om nio månader slår denna konjunkturcykel rekord. Det blir USA:s längsta ekonomiska cykel någonsin. Den började i juni 2009.

Värderingsmultiplarna är inte låga. Men i slutet av en cykel går företagen på högtryck och presterar fina resultat. Junod anser att även om bolagsvärderingarna i USA är höga så är de inte abnormt höga.

Priset per vinstkrona är 10-15 procent högre än en genomsnittlig P/E-värdering under en tioårsperiod.

Volatiliteten har däremot ökat. Den största rekylen på den amerikanska aktiemarknaden var fem procent förra året. I februari i år var den största rekylen tio procent. 

Junod citerar även statistik från branschkonsulter som visar att rabatter för riskkapitalfonder i den sekundära marknaden krympt ihop. Andelar såldes med som mest en rabatt om 37 procent 2009 strax efter krisen, då fler aktörer också tvingades att sälja. 2017 var rabatterna som en jämförelse i genomsnitt bara sju procent.

Ett annat tecken på att vi närmar oss cykelns topp är att enskilda tillgångar prissätts irrationellt.

Trots att det inte finns någon inflation i systemet har till exempel priser för konstverk och samlarbilar exploderat. Till exempel har vissa Ferrari-modeller från 1950- och 1960-talet ökat enormt, vilket också gäller vissa BMW-coupéer.

Junod påpekar att om den genomsnittliga tillväxten ligger över 1,2 procent – idag är den 2 procent – för EU-länderna så räcker det för att arbetslösheten ska fortsätta att minska. 

Italien tror han har hyggliga möjligheter att reda ut sina finansiella problem. Han förutser att den kommande recessionen i USA blir mildare än den 2008 eftersom hushållen är mindre skuldsatta nu än de var då.

Med en ränta på nästan 3 procent på tioåriga statspapper kan USA dessutom manövrera penningpolitiskt, vilket Europa inte kommer ha möjlighet att göra. Räntan på ett tioårigt tyskt statspapper ligger för närvarande på cirka 0,38 procent, som en jämförelse.

Det oroar Junod att USA och Europa inte ligger i fas. Europa ligger tre år efter USA vad gäller konjunktur och åtgärder. När konjunkturen vänder har Europa inga marginaler att påverka med eftersom den korta räntan sannolikt fortfarande är negativ eller mycket låg. 

Junod ger också en tidsplan med intressanta datum under hösten att lägga på minnet:

13 september: Europeiska Centralbankens chef Mario Draghi ska bekräfta att de kvantitativa lättnaderna upphör. (Det beskedet kom också från banken precis som förutspått.)

15 september: Tioårsdagen för Lehman Brothers konkurs.

19 september: Möte i Salzburg mellan Storbritanniens premiärminister Theresa May och europeiska ledare för samtal om den illegala invandringen och samarbetet med EU nu och efter Brexit. May hindras att göra alltför stora utfästelser eftersom hon måste ta hänsyn till sin partikongress i början på oktober.

27 september: Den italienska budgeten presenteras. Italien har en statsskuld som uppgår till 130 procent av BNP, och bland annat som en följd av detta världens största obligationsmarknad.

30 september – 3 oktober: Tories kongress i England.

7 oktober: Presidentvalets första omgång i Brasilien.

6 november: Mellanårsvalet i USA.

3 december: OPEC-möte i Wien.

Trots att det sedan tio år har funnits ett överflöd av pengar och att räntorna legat runt nollstrecket är Junod inte märkbart orolig. Eftersom förlusterna på fallande aktier var så stora i samband med krisen så valde många att investera i andra tillgångar. Det handlar både om mer gripbara, till exempel fastigheter, och mer emotionella, exempelvis bilar och konstverk.

Men Junod oroar sig som sagt var inte för ett snabbt prisras på dessa tillgångar. 

– Risken för en prisnedgång i tillgångar är kopplad till hur stor belåningen är, men ECB kommer inte att dra bort likviditet från marknaden, den kommer endast att minska tillflödet och detta kommer att göras mycket försiktigt, säger han.

– Europeiska Centralbankens första räntehöjning förväntas tidigast andra kvartalet 2019. Räntorna kommer först att stiga långsamt och då blir det dyrare att belåna tillgångar. Men givet inflationen kommer realräntan att fortsätta vara negativ någon tid. Och dessutom brukar den negativa cykeln komma med en viss eftersläpning.

Trots den längsta börsuppgången någonsin i denna konjunkturella berg-och-dalbana, och trots att vi oåterkalleligt närmar oss toppen så verkar i alla fall inte Junod tro på någon gastkramande eller hisnande färd nedåt.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons