”Det räcker inte att vara långt framme med digitala initiativ”

PWCPWC
Per Hannover, Senior Executive Advisor på PWC:s Strategy&. Foto: PWC
Publicerad
Uppdaterad

Företag som lyckas med digital transformation omprövar hela sin syn på sin plats i världen, visar en ny bok från PWC:s strategikonsulter Strategy&.

Realtid.se

Vilka unika värden det egna företaget kan bidra med samt vilka förmågor som gör att företaget kan skapa dessa värden på ett bättre sätt än någon annan är två avgörande frågor för att lyckas med digital transformation; att vara långt framme med digitala initiativ räcker inte. Det har Paul Leinwand, globalt ansvarig för kompetensdriven strategi och tillväxt, och Mahadeva Matt Mani, ansvaring för transformation på Strategy&, en del av PWC, kommit fram till i boken ”Beyond Digital”. Boken baseras på tre års studier av och med tolv bolag som genomfört omfattande transformationer, däribland Adobe, Citigroup, Honeywell, Inditex, Komatsu, Microsoft och STC Pay.

– För att lyckas med en transformation måste företagsledare vara öppna och ärliga med de gap som finns när det gäller de sju faktorerna. Det räcker inte heller att bara arbeta vidare med ett fåtal av dessa punkter, säger Per Hannover, Senior Executive Advisor på Strategy&.

De sju faktorer som bidrar till en framgångsrik förändring av organisationen är, enligt boken, följande:

Annons
  1. Ompröva företagets syfte och plats i omvärlden
  2. Bejaka och skapa värde via ekosystem
  3. Bygg ett system av insikter tillsammans med företagets kunder
  4. Gör din organisation mer resultatorienterad
  5. Skapa ett nytt fokus för företagsledningen
  6. Återuppfinn det sociala kontraktet med medarbetarna
  7. Ta ett radikalt omtag på det egna ledarskapet

 

Annons