Jonathan Klein är vd för P2P-lendingbolaget Brocc och Emilie Andersson är COO på robotrådgivaren Lysa. Foto: Press (Bilden är ett montage)
Fintech

"Det låg i farans riktning"

Banker måste numera dela med sig av kontodata till fintechbolag. Men nu vill Nordea ta betalt för utökad information. Realtid.se frågade två fintechaktörer om hur de ser på ett sådant koncept. "Det låg i farans riktning. Banker måste hitta nya sätt att tjäna pengar", säger Emilie Andersson på robotrådgivaren Lysa.

Uppdaterad 2018-08-24
Publicerad 2018-08-24

Realtid.se har tidigare berättat att Nordea överväger att införa så kallade betal-API:er för att dela extra data – utöver bankkunders konto- och transaktionsdata som EU:s nya betaltjänstlag kräver – till fintechbolag, som kan bygga tjänster på informationen.

Det skulle röra sig om premiumtjänster som adderas till de så kallade "open banking"-plattformar där information måste förmedlas kostnadsfritt till plattformsanslutna fintechaktörer. Många fintechbolag hade dock hoppats på att bankerna skulle tvingas att dela med sig av mer data gratis.

Realtid.se frågade en rad fintech-bolag om hur de ser på Nordeas satsning på så kallade kommersiella API:er. Hittills har vi fått in svar från två aktörer: P2P- och crowdfunding-bolaget Brocc samt robotrådgivaren Lysa.

Nedan hittar du deras svar, där de ger sin syn på betal-API:er som är att vänta kommande åren från bankerna:

Emilie Andersson, COO och medgrundare Lysa:

Emilie Andersson, COO, Lysa.
Foto: Press

Hur ser ni som fintech-aktör på premium-API:er?

– För oss som utmanare inom sparande och kapitalförvaltning skulle användande av premium-APIer innebära ytterligare ett lager av kostnader.

– För att göra det så billigt som möjligt för kunden föredrar vi att ha en direktrelation till kunden och inte förlita oss på andras data. Sedan är det fortfarande så att den data som PSD2 omfattar ska vara gratis att tillgå.

 

Kände ni till att storbanker smider sådana planer?
 
– Det låg i farans riktning. I takt med att konkurrensen ökar och intjäningen minskar inom områden som betalningar och sparande måste bankerna hitta nya sätt att tjäna pengar på.

Skulle ni kunna tänka er att ansluta er till sådana API:er?

– Man ska aldrig säga aldrig men inte som det ser ut idag. Vi fokuserar på att addera värde till kunden genom att göra sparande och kapitalförvaltning billigare så att kunden får behålla mer av sin avkastning.

Hur ser ni som fintech-aktör på PSD2?

– Bankernas viktigaste tillgång är information om kunderna. I och med PSD2 kan fintech-aktörer få tillgång till den informationen och det öppnar givetvis upp spelplanen.

Lysa har inte besvarat fler frågor.

 

Jonathan Klein, vd för P2P-bolaget Brocc:

Jonathan Klein, vd, Brocc.
Foto: Press

Hur ser ni som fintech-aktör på premium-API:er?

– Det är positivt om banker tillgängliggör data som kan bidra till att fler företag kan utveckla bättre och mer kundanpassade tjänster och villkor. Hur positivt beror ju hur den slutgiltiga lösningen, vilken data som görs tillgänglig och vad den kostar. I slutändan ska ju ökad information leda till bättre priser, inte tvärtom.

Kände ni till att storbanker smider sådana planer?

– Nej, men jag är inte förvånad. Bankernas ackumulerade data är ju en oerhört värdefull tillgång och detta kan vara ett sätt att få avkastning på detta.

Skulle ni kunna tänka er att ansluta er till sådana API:er?

– Ja, beroende på vilken data som delas. Om vi kan använda den för bättre och mer kundanpassade tjänster är vi positiva.

Vad kan premium-API:er för utökad datadelning till fintechaktörer betyda för er verksamhet?

– Det skulle kunna bidra till ökad konkurrens inom finansiella tjänster och i slutändan bättre villkor för kunderna.

Vad finns det för fördelar?

– Bankarna har under väldigt många år samlat mycket data över människors beteende vad avser sparande, investeringar, lån, betalningar, konsumtion och mycket mer. Desto mer vi vet om en person desto mer kan vi anpassa en produkt efter dennes specifika behov eller önskemål.

Vad finns det för nackdelar? Risker?

– Risken är givetvis att bankerna endast tillgängliggör utvalda delar av datan. Det skulle kunna minska nyttan. Beroende på hur den paketeras finns ju alltid frågan om den personliga integriteten. Kommer jag som bankkund vara bekväm med att känslig information om mig delas eller är en del av data som används för försäljning.

Kan det medföra några säkerhetsrisker?

– Varje gång information delas är det alltid en säkerhetsrisk som både företag och myndigheter får arbeta med varje dag.

Vad kan det betyda för fintech-branschen i stort, tror ni?

– I bästa fall ökar det konkurrensmöjligheterna för nystartade aktörer.

Hur ser ni som fintech-aktör på PSD2?

– I grunden ser vi positivt på det även om det höjer inträdesbarriärerna för nya betaltjänstföretag genom att det regulatoriska ramverket utvidgats.

Hur pass effektivt är det som verktyg för att öka konkurrensen på finansmarknaden?

– Rätt implementerat kan det vara mycket effektivt.

Platsannonser

Logga in