Det krävs alternativa finansieringsmodeller för att undvika framtida finansiella kriser

Taggar i artikeln

Banker Debatt Fintech
Erika Eliasson Ekberger, styrelseledamot och Senior Advisor Kameo, Founder Ekberger Advisory och Sebastian Martens Harung, CEO och grundare Kameo.
Publicerad
Uppdaterad

Historien tenderar att upprepa sig. Problemen tar sig bara något andra former. Bankmodellen har en inneboende risk och de flesta finansiella kriser genom historien har uppkommit genom ränterisken förknippad med kort inlåning och lång utlåning. Digitaliseringen gör dock att allt går betydligt fortare och Silicon Valley Bank var vår första digitala ”bank run”.  Vi behöver fler alternativa finansieringsmodeller för att sänka riskerna det finansiella systemet och för att skapa bättre förutsättningar för små- och medelstora företag att finansiera sig. Det skriver Erika Eliasson Ekberger och Sebastian Martens Harung.

Realtid.se

Efter finanskrisen 2008–2009 talades det intensivt om behovet av olika typer av finansieringsmöjligheter för att sänka de finansiella riskerna i systemet. Även en bärande idé i EU:s-kapitalmarknadsunion är att bankmodellen i sig är instabil och att det behövs alternativa finansieringsmodeller. Nu är vi återigen i en tid av finansiell oro, vi har fått se banker hamna i stressade situationer och det talas om ”bank runs”. Även denna gång är det kort inlåning och lång utlåning som ställer till det. En bank lånar ut från egen balansräkning med i huvudsak kort inlåning och lång utlåning. Banken får problem om kunderna tappar förtroendet för banken och alla vill ta ut sin likviditet samtidigt, eller som för Silicon Valley Bank som fick problem med stigande räntor samtidigt som utlåningen var bunden i obligationer med låg ränta och långa löptider.

I en intervju i SvD den 24 maj berättar FI:s generaldirektör Daniel Barr om sin rivstart på jobbet då den ena amerikanska banken efter den andra kollapsade. Kundernas omfattande och snabba uttag ur Silicon Valley Bank var den första digitala bankrusningen och den gick blixtsnabbt. Barr menar att man tidigare har betraktat inlåning som något väldigt trögrörligt i bankkriser och jämför med finanskrisen då kunderna i Northern Rock ställde sig på trottoaren och väntade några timmar för att få ut sina pengar.

I en typisk nordisk bank kan så mycket som 60 procent av inlåningen ha en duration på mindre än en månad och endast drygt 20 procent av utlåningen har motsvarande löptid. 90 procent av privatpersoners medel är placerade på transaktionskonton och de är inte bundna av vare sig tids- eller uttagsbegränsningar och kan tas ut när som helst genom en knapptryckning.

Annons

Reglerande myndigheter har sedan finanskrisen 2008–2009 genomfört åtgärder och bankerna är idag betydligt bättre rustade för en finansiell kris än vid den senaste finanskrisen. Professor Jonathan Berk på Stanford Graduate Shool of Business har dock i flertalet artiklar (Bl.a. Why Did SVB Fail? We’ve Been Teaching About It for Years. | Stanford Graduate School of Business) lyft svagheterna i den traditionella bankmodellen. Flertalet globala finanskriser innan finanskrisen 2008–2009 handlar om ränterisken förknippad med kort inlåning och lång utlåning med fast ränta, vilket även var det som ställde till det för Silicon Valley Bank, men de reglerande myndigheterna tenderar att alltid bekämpa det sista kriget och glömma att lära sig av historien.

Det finns flertalet alternativa finansieringsmodeller som inte har den inbyggda risken som bankmodellen har. Genom olika typer av plattformar och fondstrukturer kan institutionellt kapital och ibland även kapital från privata investerare poolas ihop och lånas ut till till exempel bolånekunder, företag och fastighetsprojekt. I många fall matchas inlåning och utlåning 1:1 och saknar därmed den inneboende risken av mismatch i löptider och det är långivarna som tar hela risken. Det finns mycket att göra för att underlätta för alternativa finansieringsmodeller, till exempel så sliter bolåneutmanarna med bankernas manuella hantering av amorteringsunderlag.  Våra pensionsförvaltare såväl AP-fonderna som aktörer som Alecta, AMF och andra institutioner som ansvarar för våra framtida pensioner kan göra stora insatser om exempelvis delar av deras enorma ränteportföljer dedikeras till att investeras i alternativa finansieringsmodeller. Det ska sägas att det görs redan idag men det finns potential att göra betydligt mer.

Det finansiella systemet är kroppspulsådern i en modern ekonomi och i oroliga tider då bankerna blir alltmer restriktiva med sin utlåning drabbar det även sunda och kreditvärdiga låntagare.  Det är naturligt att bankerna stramar åt sin kreditgivning i mer osäkra tider i linje med vad Barr önskar men det kan bli problematiskt när det blir en generell inriktning som slår över hela linjen. Om det för ett år sedan fanns ett överflöd av villiga långivare till både bra och mindre bra låntagare, så finns det idag relativt få som är villiga att låna ut kapital även till låntagare som är sunda och har en god kreditvärdighet.

Annons

Fler alternativa finansieringsmodeller sänker riskerna i det finansiella systemet vilket företagare, skattebetalare och samhället i stort tjänar på. Bankmodellen har en inneboende svaghet som ökar en digitaliserad värld där kapital snabbt flyttas med en knapptryckning. Att småsparare tillsammans kunde skapa stora kursrörelser i GameStop och skapa en snabb digital ”bank run” i Silicon Valley Bank är ett bevis på att tekniken sätter nya spelregler.  De som inte lär av historien är dömda att upprepa den.

Erika Eliasson Ekberger
Styrelseledamot och Senior Advisor Kameo, Founder Ekberger Advisory.
Ex ordförande Swedish FinTech Association och vice vd Lendify

Sebastian Martens Harung
CEO och grundare Kameo

Annons

Annons