Claes Hemberg, Johanna Kull (Avanza), Maria Landeborn (Danske Bank), Anders Elgemyr (Carlsquare), Joacim Olsson (Aktiespararna), Per H Börjesson (Spiltan), Erik Lundkvist (Coeli) och Eric Strand (Au/Ag-fonder.)
Panel

"Det är alltid som mörkast innan det vänder"

Under måndagen föll börserna kraftigt och oljepriset dyker – finansbranschens experter ger sin syn på det oroliga läget.

 

Uppdaterad 2020-03-10
Publicerad 2020-03-09

Börserna och priset på olja faller kraftigt, både i Sverige och övriga världen. Realtid har talat med flera experter i finansbranscher för att få deras analys av läget. Vid lunchtid på måndagen av OMX ned med minus 5,3 procent.

Anders Elgemyr, strateg på corporate finance- och analyshuset Carlsquare: 

– Det här kommer att ge en andra nedgångsfas. Folk missförstår det här med fall i oljepriset som något positivt för börserna och världsekonomin. Det som egentligen händer är att oljeländerna måste sälja sina tillgångar i alla tillgångsslag för att betala sina budgetunderskott. Det innebär att de säljer vad de haver, det vill säga aktier, obligationer etc. Det ger ett nettoutflöde för alla marknader.

Är det ett priskrig om oljan som triggat detta fall i oljan?

– Det är en lång kamp om makten över oljemarknaden som pågår mellan Saudiarabien och övriga Opec-länder mot Ryssland och USA. USA har ju utmanat hela oljemarknaden med sin skifferolja och Ryssland spelar maktspel. Saudi har tröttnat nu och slår därför på alla oljekranar för fullt.

 Är corona-smittan det som utlöste fallen på börserna?

– Den första fasen utlöstes av att Kina nödstoppade landet på grund av corona-viruset.

Finns fler implikationer av fallet på börsen, till exempel planerade börsnoteringar?

– Få bolag vill göra en IPO (börsnotering, reds anm) när volatiliteten är över 2 procents börsfluktuationer per dag.

Vad är ditt råd till investerare som ser börserna falla kraftigt?

– Var aktiv, lyssna inte på alla som säger att man ska sitta still i båten. Det här är inte över förrän det är över. Som det ser ut nu så kommer centralbankerna behöva göra en gemensam aktion med staterna inom G7 eller G20 för att häva den fallande spiralen. Det här är inte slutet på världen, men det kommer att synas som ett rejält hack i kurvan på alla börs- och makrografer kommande år. Det är alltid som mörkast innan det vänder. Så var det 2008 och 2010 också.

Hur agerar du privat?

– Jag är likvid så jag väntar in köplägen.

Vad ser du som ett tecken på att börsens botten är nådd

– När riskviljan återvänder. Det går inte att förutsäga, utan nu får man ta en dag i sänder.

Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank säger så här om det kraftiga fallet på börsen:

– Oljemarknaden stod redan inför en negativ prischock till följd av minskat resande på grund av att coronaviruset får människor att stanna hemma.

– Att Saudiarabien nu kapar priset på sin olja och dessutom ökar utbudet gör situationen värre. För energibolagen är det här givetvis negativt, men för företag och konsumenter i oljeimporterande länder blir det som en skattesänkning vilket faktiskt ger visst stöd åt tillväxten. Även räntorna har fallit brant och vi väntar oss att mer stimulanser väntar från de stora centralbankerna.

– Dessutom kan servicesektorn bli lidande av att människor slutar resa och blir försiktiga med att vistas ute och konsumera som vanligt. Helgens konflikt mellan Saudiarabien och Ryssland ökar osäkerheten ännu mer.

Finns fler implikationer av fallet på börsen, till exempel planerade börsnoteringar?

– Om börsfallet blir ihållande finns en risk att planerade noteringar skjuts upp i väntan på att marknaden stabiliseras.

Hur agerar du privat?

– Jag sparar väldigt långsiktigt och har inte gjort några förändringar i mitt privata sparande. Om jag skulle göra något är det snarast att öka lite i bolag som går ner kraftigt nu, och som jag sedan vill äga under lång tid framöver.  

Vad ser du som ett tecken på att börsens botten är nådd

– Det är svårt att avgöra när botten är nådd. Men tecken att hålla ögonen öppna efter är att virusutbrottet stabiliseras i de värst drabbade länderna utanför Kina eftersom det tyder på att det går att begränsa spridningen.

– Att Ryssland och Saudiarabien kommer överens om produktionen vore också bra. Slutligen är stimulanser något som kan ge stöd åt marknaden, både i form av räntesänkningar men även likviditetsstöd som minskar risken att bolag går omkull på grund av brist på likviditet.

Maria Landeborn konstaterar att läget på marknaderna är ovanligt svårt att analysera för tillfället. 

– Läget är sällsynt osäkert därför att det är svårt att kvantifiera konsekvenserna av virusutbrottet. Konflikten mellan Ryssland och Saudiarabien blir "lök på laxen". Samtidigt är ekonomin i grunden solid och vi stod inför en stabilisering av tillväxten inför utbrottet. Det är också tydligt att både centralbanker och regeringar står redo att agera för att begränsa både spridningen och effekterna på ekonomin. Det tycker jag ger visst stöd åt en försiktig optimism inför framtiden när den värsta oron så småningom lägger sig.

Per Håkan Börjesson är grundare av Spiltan fonder:

– Corona har skapat en osäkerhet som drabbar marknaden. Förut kändes det som en normal årlig rekyl på 10-15 procent men nu kan det bli en bredare nedgång. Ingen vet, men marknaden kommer alltid tillbaks förr eller senare, säger Per Håkan Börjesson.

Är det ett priskrig om oljan som triggat detta fallet för oljepriset?

– Ja, om efterfrågan sjunker och man inte minskar utbudet är det naturligt att priset sjunker.

Är corona-smittan det som utlöste fallen på börserna?

– Ja, när man för en dryg vecka sedan läste om experter som ansåg att 50-70 procent av jordens befolkning skulle få corona plus att stora delar av industrin stannar för att de inte får delar blev det för mycket för marknaden. Sedan är det andra som tycker att man överreagerar och ska se corona mer som en vanlig influensa.

Finns fler implikationer av fallet på börsen, till exempel planerade börsnoteringar?

– Det blir säkert inga börsnoteringar just nu. Lärdomar från IT-krisen för 20 år sedan är att även om man inte hade Icon Media Lab eller Framfab blev man så småningom drabbad av nedgångar. Vi ser liknande tendenser nu när bolag som till och med gynnas av corona sjunker på börsen.

Vad är ditt råd till investerare som ser börserna falla kraftigt?

– Sitt still i båten. Fortsätt månadsspara varje månad. När det är bokrea säljer man inte böcker utan köper. Fel att agera tvärtemot med aktier.

Hur agerar du privat?

– Jag gör ingenting privat. Investment AB Spiltan köpte för tio dagar sedan lite Berkshire Hathaway (Warren Bufferts bolag, reds anm) och aktier i bolag där vi är långsiktiga ägare. Kanske var det lite för tidigt så vi får kanske försiktigt köpa mer idag. Men vi har alltid likviditet kvar om marknaden skulle falla ytterligare.

Vad ser du som ett tecken på att börsens botten är nådd?

– Torsdagen den 9 oktober 2008 var förstasidan på dagstidningen helt svart med texten ”Godmorgon Sverige. Nu har krisen kommit till dig”. Det tog till mars 2009 innan botten var nådd och då var alla ännu mer livrädda. Slutsats är att det otroligt svårt att ha rätt timing om en botten. Börsen går på kort sikt upp, ned eller lika. På lång sikt är man alltid en vinnare genom att ha aktier eller aktiefonder.

Johanna Kull, sparekonom på Avanza:

– Det är mycket rädsla där ute nu. Det är helt uppenbart att bolagens vinster överlag kommer att påverkas av corona så att börsen handlats ned senaste månaden är rimligt, men de rörelser vi ser nu innehåller sannolikt också ett visst inslag av panik. Inte bara fundamenta, säger Johanna Kull.

– Kollapsen i oljepriset tillsammans med den efterfrågeminskning vi har på grund av corona skapar en giftig cocktail och det är rädslan för en global recession som nu får marknaden att falla på detta brutala sätt. Flera av världens länder är beroende av oljeinkomster och detta ras får alltså effekt på deras statsfinanser. Lägg till att själva oljeindustrin ofta är högt skuldsatta och kan få problem med sin återbetalningsförmåga. Följdeffekterna av raset i oljepriset kan alltså bli många och tuffa.

Vad ser du som ett tecken på att börsens botten är nådd?

– Jag tror att det osäkra läget kommer att bestå fram till dess att vi får tydliga besked om att antalet nya corona-fall minskar även utanför Kinas gränser. Under tiden kan centralbankerna lugna marknaderna temporärt och detsamma gäller om OPEC-länderna kommer tillbaka till förhandlingsbordet. Men för en långsiktig återhämtning behövs att rädslan för corona avtar så att de ekonomiska hjulen kan börja snurra på helfart igen och riskkapitalet återkomma.

Erik Lundkvist är kapitalförvaltningschef på Coeli Asset Management.

Börsen faller brant i spåren av det kraftiga oljeprisfallet. Vad är din tolkning av läget på börsen?

– Att det råder stort säljtryck på börsen som inte klarar av att hantera både att effekterna av spridningen av coronaviruset covid-19 förvärras samt att Saudi startat ett nytt oljepriskrig samtidigt, säger Erik Lundkvist.

Är det ett priskrig om oljan som triggat fallet för oljepriset?

– Saudi som har lägst produktionskostnader försöker prisa ut andra producenter. Något som de även försökte år 2015-2016 men som de misslyckades med. Marknaden fokuserar på hur lägre oljepris kommer slå på högt belånade skifferoljeproducenter och därigenom på kreditgivarna, det vill säga bankerna, den amerikanska centralbankens agerande, alltså tillmötesgå likviditetsbehov och ytterligare räntesänkningar, kommer vara avgörande. Självklart spelar även den exponentiella spridningen av covid-19 in, med ökad risk för en teknisk global recession.

Är corona-smittan det som utlöste fallen på börserna?

– Sannolikheten för en teknisk recession är överhängande då spridningen utanför Kina och Sydkorea fortfarande sker exponentiellt. Efterfrågan minskar och i takt med isolering av områden, som senast i Italien, vilket även minskar utbudet av varor. Även om den amerikanska centralbanken har sänkt räntan ökar oron för hur USA:s hälsovårdssystem klarar av att hantera pandemin då det är ett privatiserat system och än så länge har inte Vita huset kommunicerat något om vem som ska stå för kostnaderna.

Finns fler implikationer av fallet på börsen, till exempel planerade börsnoteringar?

– Nuvarande marknadsklimat gör att planerade börsintroduktioner skjuts på framtiden eftersom riskvilligt kapital av naturliga skäl inte finns tillgängligt på samma sätt som tidigare. När situationen har lugnat ned sig kan vi räkna med att börsnoteringarna åter tar fart. Det samma gäller kreditmarknaderna där aktiviteten i primärmarknaden har pausat.

Vad är ditt råd till investerare som ser börserna falla kraftigt?

– Det är sällan gynnsamt långsiktigt att agera i panik. En pandemi har sannolikt en mycket kraftig men kort påverkan på både börs och världsekonomi. De extremt stora rörelserna på världens börser kommer bestå en tid och det är extremt svårt att handla på och få det rätt kortsiktigt. Förhoppningsvis mattas smittspridningen av när det blir varmare och konjunkturen kommer återhämta sig tack vare ett uppdämt konsumtionsbehov samt lägre räntor.

– De som ligger riktigt felpositionerade med för hög risk, bör agera tvärt emot magkänslan och passa på att minska exponeringen i ett senare läge när börsen stiger på stimulanser från stat eller centralbank.

Hur agerar du privat?

– Just nu gör jag ingenting, jag sålde av en mindre del, initialt men har sedan dess legat still.

Vad ser du som ett tecken på att börsens botten är nådd

– Att ökningstakten i virusspridningen mattas av eller kraftiga fiskala stimulanser.

Claes Hemberg, oberoende ekonom:

Börsen faller brant i spåren av det kraftiga oljeprisfallet. Vad är din tolkning av läget på börsen?

– Oron för en rejäl broms i världsekonomin syns på börsen.

Är det ett priskrig om oljan som triggat detta fall i oljan?

– Priskrig, det är snarare ett bråk. Vi talar om länder som är beroende av oljepriset. Även när det faller. Deras bråk påskyndar oljeprisraset.

Är corona-smittan det som utlöste fallen på börserna?

– Ja, coronan sänker efterfrågan i Kina. Detta pressar oljepriset. Att oljepriset rasar nu till kanske 20-30 dollar blir en krissignal i sig. Som till slut får större grupper att förstå effekterna av viruset.
 

Finns fler implikationer av fallet på börsen, till exempel planerade börsnoteringar?

– Naturglitvis tvingas bolag att tänka om. Nu ringer bolagen runt och frågar sina kunder om ordrar, betalningar och planer. Samtidigt kommer bolag med små kassor får stora problem. Uppsägningar kan komma ifråga lite längre fram. Oron syns redan. Börsnoteringar är det inte fråga om för tillfället. Istället lär vi få se flera bolag gå till banken för att bygga stridskassa.
 

 Vad är ditt råd till investerare som ser börserna falla kraftigt?

– Ha en kassa så du klarar närmaste kvartalen. Var obelånad på börsen.
 

Hur agerar du privat?

– Jag har varit skeptisk under en längre tid, så jag är inte belånad och har undvikit börsen. Men jag väntade mig att den milda lågkonjunkturen skulle sänka börsen närmaste månaderna. För att sedan hämta sig i höst. Corona är en svart svan.
 

 Vad ser du som ett tecken på att börsens botten är nådd?

– Kring den 1 maj, efter rapporterna så vet vi mer. Då kanske börsoron lugnar ned sig.

Joacim Olsson, vd på Aktiespararna:

– Det är mycket rädsla och osäkerhet på marknaden nu. Alla signaler tolkas negativt, till skillnad från bara ett par månader sedan. Utlösande är givetvis coronaviruset och nu även oljepriskriget, konstaterar Joacim Olsson.

Är det ett priskrig om oljan som triggat detta fallet i oljepriset?

– Både priskrig och det faktum att efterfrågan påverkas negativt av att världen håller andan som följd av coronaviruset. Vi ser exempelvis hur industrier står stilla och flygplan står kvar på marken, så det finns en faktisk efterfrågeminskning.  

Finns fler implikationer av fallet på börsen, till exempel planerade börsnoteringar?

– Det blir ett sämre klimat för att notera bolag, så vi lär se färre noteringar framöver. I alla fall tills det lugnat ner sig och vi vet mer om framtiden.

Vad är ditt råd till investerare som ser börserna falla kraftigt?

– Vi lyfter ofta fram att man inte ska ha pengar på börsen som man behöver inom något eller några år och att det är svårt för privata investerare att tajma upp- och nedgångar och att de största förlusterna görs när man köper och säljer vid fel tillfällen. För den långsiktige är det rea på börsen just nu, men det är klart att vi kan få en superrea också innan det vänder.

Hur agerar du privat?

– Mitt pensionskapital är nästan helt investerat på börsen, medan mitt mer disponibla kapital ligger ca 50 procent på aktiemarknaden, både i noterat och onoterade innehav.

Vad ser du som ett tecken på att börsens botten är nådd?

– Det är tusenmiljonersfrågan. Man brukar ju säga att när Aftonbladet börjar skriva om att spara i aktier så är det dags att sälja. Så var det denna gång också. Kanske när paniken övergår i uppgivenhet. Men i nuläget är det helt omöjligt att veta när vi bottnar och vårt råd är därför som vanligt att vara långsiktig och investera regelbundet.

– Vi närmar oss bolagsstämmosäsong och jag hoppas att allt fler bolag överväger att införa hybridstämmor, det vill säga möjlighet att följa och rösta på stämman på distans. Det gör det lättare för investerare att utöva sin ägarskap och det känns helt rätt i dessa corona-tider.

Eric Strand, förvaltare på Au/Ag-fonder:

– En marknad som levt på låg volatilitet och tagit den gör given blir väldigt sårbar när mönstret bryts. Alldeles för hög belåning på börsen, för hög belåning av företag, för låga räntor har skapat en trojansk häst. Dominobrickor faller och ”alla själva först-mentaliteteten” kan komma skapa mycket mer oreda. Centralbankerna förväntas agera, men alla verkar ligga efter kurvan. Då i princip inget förskonas från sälj och köparna inte vågar komma in så kan vi komma få en rea och bättre ingångspriser för köpare, säger Eric Strand.

Är det ett priskrig som triggat fallet för oljepriset?

– Kartellen kom inte överens. Ryssland vill inte sänka produktionen. Saudiarabien blir ”sura” och vänder helt med att säga att de då i stället ökar produktionen. Priset rasar dubbelt.

Är corona-smittan det som utlöste fallen på börserna?

– Själv tror jag att rädslan är den stora faran och det som utlöste fallen på börsen. Så fort vi inser att det inte går att gömma sig och att vi alla kommer utsättas för viruset – då kan nedstängningen av systemet upphöra – och då kommer konsumtionen samt produktionen snabbt igång igen. Kombinerat med de dramatiska åtgärder centralbanker kommer sätta in med mer krediter i systemet så lyfter det mesta igen.

Finns fler implikationer av fallet på börsen, till exempel planerade börsnoteringar?

– Jag tror problem uppstår snarare i omsättning av lån till företag och särskilt då i de bolag som är högrisk-obligationer. Med det dramatiska oljeprisraset ser det inte bra ut för de högbelånade fracking-bolagen i USA. De står för 27 procent av hela högrisk-obligationsmarknaden i USA. En riktig dubbelsmäll. Annars ser jag skapandet av ännu mer krediter och förstört värde på valutor som en ökad penningmängd innebär som det långsiktiga problemet.

Vad är ditt råd till investerare som ser börserna falla kraftigt?

– Tyvärr får man nog svälja detta bittra piller. Många har blivit invallade i att börsen alltid går upp. Portföljteori måste man följa redan innan sådana här situationer.

Hur agerar du privat?

– Sedan årsskiftet ligger jag med 50 procent i min fond AuAg Silver Bullet och 50 procent i cash. Cash-delen hade jag i börsen innan och vi får se om man kan hitta ett bra tillfälle att gå in igen under våren.

Vad ser du som ett tecken på att börsens botten är nådd?

– Min normalbild är att börsen hade varit på en nivå motsvarande 50 procent lägre om inte alla stimulanser med låga räntor och andra stödköp gjorts och att det är en mer riktig nivå. Nu tror jag dock att man istället får en ursäkt för att ge ännu mer av samma medicin vilket kan få börsen att ”bara” falla 20-25 procent. Det gäller att bevaka centralbankerna och se om deras åtgärder ger effekt. Fed:s (amerikanska centralbanken, reds anm) senaste sänkning var ett tomt skott.

– Jag är nyfiken på hur börshandlade fonder kommer fungera under denna turbulens – både att de ägt mest av det som gått upp mest, vilket är farligt vid en nedgång och om likviditet i marknaden räcker till. Just likviditeteten i hela systemet tror jag blir den avgörande faktorn för fortsättningen.

Platsannonser

Logga in