Finans Nyhet

”Den svenska private equity-industrin är världsledande”

Isabella de Feudis. Foto: Olof EhrsIsabella de Feudis. Foto: Olof Ehrs
Isabella de Feudis, vd för SVCA (före detta Svenska Riskkapitalföreningen). Foto: Olof Ehrs
Publicerad
Uppdaterad

Isabella de Feudis, vd för SVCA – före detta Svenska Riskkapitalföreningen – har de senaste sju åren varit frontfigur för den ibland omdebatterade svenska private equity-industrin. Följ med på hennes karriärresa.

Olof Ehrs

Isabella de Feudis har i snart sju år arbetat som vd för Swedish Private Equity & Venture Capital Association, SVCA. Hon företräder den svenska private equity och venture capital-industrin och dess rådgivare.

– Den svenska private equity-industrin är världsledande. Våra medlemmar har 170 000 svenska anställda i 1 160 portföljbolag och utgör därmed en viktig pelare i samhällsekonomin, säger Isabella de Feudis.

– Inom öppenhet och hållbarhet ligger Sverige väl till ur ett internationellt perspektiv. Sveriges näringslivsstruktur ger goda förutsättningar för livskraftig private equity och venture capital i och med att IT och life sciences av tradition är branscher som Sverige ligger väl till i och som lämpar sig för denna typ av investeringar. Vi har också bra entreprenörer och tillväxtbolag.

Annons

Att vi ses coronatider gör sig påmint genom handspriten i receptionen och att betydligt färre människor än vanligt är i omlopp i Stockholms innerstad. Hon tar emot mig på kontorshotellet KG10 och visar vägen genom lokalernas labyrintgångar till hennes arbetsrum som huserar föreningens två anställda.

Isabella de Feudis, vd Svenska Riskkapitalföreningen, SVCA. Foto: Olof EhrsIsabella de Feudis, vd Svenska Riskkapitalföreningen, SVCA. Foto: Olof Ehrs

Som vd på SVCA brukar schemat vanligtvis vara fullspäckat med frukostseminarier, nätverksträffar och möten. Nu är det mesta ombokat till digitala möten givet den senaste utvecklingen i coronaviruset. Hon jobbar mot beslutsfattare inom riksdag, departement och myndigheter, kommuner, journalister, universitet, entreprenörer och olika internationella aktörer som till exempel ambassader.

Annons

Många är nyfikna på hur den svenska private equity-industrin arbetar, andra länder vill gärna locka private equity- och venture capital-industrin och dess kapital till sina hemländer. SVCA hjälper till genom att bidra med kunskap och fakta.

– Ibland får vi förfrågningar om att hjälpa till med kapitalanskaffning för entreprenörer och det arbetar inte SVCA med, eftersom SVCA:s medlemmar har team som letar upp lämpliga bolag att investera i. Jag vill tjäna mina medlemmar väl och berätta om allt positivt som private equity-industrin tillför samhällsekonomin.

– Private equity och venture capital-fonder hel- eller deläger bolag inom en mängd olika branscher i syfte att diversifiera sina portföljer. Private equity och venture capital är viktigt för svensk tillväxt och för att stärka konkurrenskraften i svenska företag. Private equity och venture capital har bidragit med upp emot 6,8 procent av dagens BNP.

Annons

– Jag tror att ”smart” privat kapital kommer bli avgörande i att lösa klimatfrågor och i den strukturomvandling som digitaliseringen innebär samt för att bevara och skapa jobb i Sverige. För att åstadkomma det krävs förutsägbara och konkurrenskraftiga regelverk inte bara inom EU utan även i förhållande till länder utanför EU då private equity attraherar utländskt institutionellt kapital från hela världen.

Hon tycker att PE-industrin får för lite uppmärksamhet i förhållande med allt bra den bidrar med. Under sin tid som vd på SVCA har hon tillsammans med styrelsen och representanter för medlemsföretag drivit igenom en ny uppförandekod och Tillsynsnämnd. Ordförande i Tillsynsnämnden är stjärnadvokaten Biörn Riese.

I samarbete med styrelse och medlemmar omstrukturerades föreningen 2013, uppgifter och stadgar har setts över i syfte att skapa en snabbfotad organisation som erbjuder mesta möjliga medlemsnytta.

– Jag gillar att arbeta med både organisatoriska frågor, reglering och remisskrivande men även PR, Almedalsaktiviteter och andra mötesplatser för medlemmarna bland annat young professional-nätverk, venture-aktiviteter, medlemsluncher och tax & regulatory committee. Det här är verkligen inte ett ”åtta-till-fem-jobb” utan varierar mycket beroende på vad som händer i politiken och omvärlden.

Föreningen deltar i referensgrupper hos myndigheter och Regeringskansliet kring exempelvis hållbarhet och finansmarknadsreglering. En kärnfråga för föreningen är att Sverige ska vara attraktivt att investera i och det blir än viktigare då vi står inför en omfattande lågkonjunktur.

Den svenska lagstiftningen kring optionsprogram måste utvidgas och göras mer internationellt gångbar, lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) behöver harmoniseras så att det verkligen blir en inre marknad inom EU som också är attraktiv för investerare från tredje land.

– Institutionella investerare måste känna sig trygga med hur deras investerade kapital hanteras skattemässigt, det vill säga att de beskattas i sitt hemland när pensionspengarna tas ut och inte när de står på tillväxt i en private equity-fond. De flesta andra länder har infört en ny associationsrättslig form till exempel aktiebolag med rörligt aktiekapital något som utländska institutionella investerare känner igen sig i och som skulle underlätta för de som bedriver investeringsverksamhet.

SVCA har systerorganisationer i de flesta länder i världen, samarbete sker med Invest Europe i Bryssel kring EU-reglering och arbete med en unik heltäckande pan europeisk databas för private equity och venture capital-investeringar.

– Vi jobbar mycket med våra systerföreningar. Tillsammans med nordiska systerföreningarna Finland, Norge och Danmark producerade vi nyligen en rapport med förslag om om hur nordiska venture capital-industrin skulle kunna stärkas. Venture capital-industrin i Sverige skulle kunna fördubblas om ett antal ändringar på skatte- och finansmarknadsregleringsområdena genomfördes.

Isabella de Feudis menar att begreppet “riskkapital” fått ta onödigt mycket stryk för några år sedan. Debatten kring ”riskkapital” i välfärden var mest negativ under 2012 och 2013. Hon tycker också att termen riskkapital används som ett slagträ i debatten av vissa opinionsbildare, som för fram sina egna syften.

– Det är klart att opinionen har förändrats till det bättre sedan 2012. Samhällsproblemet är snarare att välfärden inte längre attraherar privat kapital i lika hög utsträckning till följd av politisk osäkerhet. Det är en stor samhällsutmaning när allt färre ska försörja allt fler och kostnaderna för vård- och omsorg per individ ökar.

– Sverige är ett litet exportberoende land som behöver ett konkurrenskraftigt näringsliv för att svensk ekonomi ska växa och upprätthålla välfärdssystemen. I grund och botten är det bra att de svenska private equity-bolagen attraherar internationellt kapital och utvecklar verksamhet som skapar nya jobb och företag både här i Sverige och utomlands.

Hennes roll som folkbildare kring private equity och venture capital varvas med att arbeta med remisser och att skapa intressanta mötesplatser.

– Mycket kritik bygger på skrönor. Min viktigaste lärdom är att vi måste ta plats i debatten. Annars är det någon annan som gör det och berättar vad vi gör och vad vi inte gör. Då blir det sällan rätt.

Isabella de Feudis började sin karriär 1992 som opolitisk tjänsteman på Regeringskansliet. Först på kommunikationsdepartementet med statliga bolag, där hon också var yngst, och sedan med IT-politik och avregleringar på Näringsdepartementet.

– Jag jobbade med avregleringarna av post- och telekommarknaderna. Jag minns när det var dyrt att ringa utomlands och när man bara kunde hämta paket på postkontor på kontorstider istället för i livsmedelsbutiken. Jag tycker att dagens system har bättre priser, öppettider, utbud och i stort fungerar bättre än tidigare.

Efter Regeringskansliet började hon på konsultbolaget Stelacon år 2000 som rådgivare och analytiker. Där arbetade hon på uppdrag åt teleoperatörer kring och även åt tillsynsmyndigheten PTS.

–  Det är otroligt roligt att jag har fått jobba med så många olika saker under min karriär. Det är bra att röra sig mellan olika samhällssektorer och typer av uppdrag. Jag tycker att man ska röra sig utanför sina bubblor och comfort zones. Det är viktigt att träffa människor med annan bakgrund och idéer än vad man själv har och ständigt uppsöka nya mål och utmaningar för att vara relevant i sin samtid.

Isabella har även arbetat på Statskontoret med offentliga upphandlingar och därefter rekryterades hon till PWC Deals där hon fick jobba med strategi och uppdrag mot statliga bolag, myndigheter, telekomaktörer och EU-kommissionen.

– På PWC grävde jag på djupet i marknadsreglering och strategi i gränslandet offentligt-privat och jag arbetade med omorganisationsuppdrag, bland annat av statliga myndigheter. Det väckte mitt intresse för att kombinera mina erfarenheter från Regeringskansliet och PWC för att jobba med public affairs och affärskritisk reglering.

Isabella de Feudis sökte sig till JKL som public affairs-konsult och arbetade med flera stora aktörer inom reglerade marknader.

– Jag var nog en lite udda fågel på JKL. Jag har ingen politisk bakgrund. Det var en hel del som tyckte det var ett annorlunda karriärbyte att gå från PWC till JKL men för mig var det ett naturligt och logiskt steg utifrån den kompetens och erfarenhet jag byggt upp med start i Regeringskansliet.

– Det är de opolitiska och affärsmässiga konsekvenserna av politiska beslut som jag är genuint intresserad av. För näringslivet har det blivit alltmer viktigt att ta hänsyn till politisk risk i kommersiella beslut i synnerhet i verksamheter i gränslandet mellan det privata och det offentliga.

En röd tråd genom hennes karriär är att hon alltid har arbetat med affärskritisk reglering, ett näringsliv i förändring och de svenska företagens förutsättningar på marknaden.
 

Isabella de Feudis, vd Svenska Riskkapitalföreningen, SVCA. Foto: Olof EhrsIsabella de Feudis, vd Svenska Riskkapitalföreningen, SVCA. Foto: Olof Ehrs

– Jag har stor nytta av att jag förstår de politiska beslutsprocesserna och hur besluten kan inverka på företags omsättning och kostnadsmassa.

Innan Isabella de Feudis började arbeta läste hon redovisning och journalistik samt italienska på Stockholms universitet samt franska på universiteten i Lyon och på Sorbonne.

– Jag gillar att sammanföra människor som annars inte skulle träffas. Jag tror att det är viktigt att röra sig mellan olika bubblor och samhällssektorer för ökad förståelse mellan exempelvis det privata näringslivet och det offentliga exempelvis statsförvaltningen. Det gäller att förstå varandras perspektiv och drivkrafter.

Är det någon som präglat din karriär lite extra?
– Gabriel Urwitz, som var styrelseordförande när jag blev VD för SVCA, har varit en fantastisk person att jobba med. Han är en oerhört erfaren och kunnig inom finans och private equity.

Isabella de Feudis växte upp i Stockholm och har en italiensk far och svensk mamma. Pappan jobbade som ingenjör och mamman på Regeringskansliet.

– Mammas släkt är väldigt stor och jag är på ett sätt uppväxt i två olika kulturer. Mina föräldrar lärde mig att gå min egen väg och det inte är nödvändigt att följa strömmen.

Hon bor i Vasastan i Stockholm och har ett hus på ön Kungshatt utanför Drottningholm. På sin fritid gillar hon umgås med vänner, att läsa och renovera huset på Kungshatt.

– Mitt fritidshus är så nära Stockholm city men ändå så långt bort från stan i och med att ön saknar broförbindelse. Jag gillar att komma dit och hugga ved, odla grönsaker och byta fokus, det vill säga att göra något fysiskt för ett tag. Båten ligger på Lovön och fritidshuset behövs alltid renoveras och trädgården fixas till.

Bästa karriärstips?
– Att slutföra det du påbörjar. Ett annat tips är ta en promenad eller göra någonting helt annat när du ställs inför ett stort problem. Då blir jag kreativ och hittar tänkbara lösningar. Det är viktigt att ta paus från problemställningen, dela upp problemet i olika beståndsdelar och betrakta problemet utifrån olika perspektiv och tänka över hur du ska agera i viktiga beslut.

Isabella de Feudis

Ålder: 52 år.

Bor: Bostadsrätt i Vasastan Stockholm och sekelskifteshus på ön Kungshatt

Familj: Stor.

Intressen: Trädgård, djur och natur, läsa böcker.

Inkomst: 1,345 miljoner kronor i taxerad förvärvsinkomst 2019 enligt Skatteverket.

Läser nu: Ålevangeliet, berättelsen om världens mest gåtfulla fisk, av Patrik Svensson.

Tittar på: My Brilliant Friend och ZeroZeroZero, på HBO.

Utbildning: Företagsekonomi inriktning redovisning, Stockholms Universitet samt kurser i italienska och journalistik. Även läst franska på Sorbonne universitet och Alliance Française.

Annons