David Frydlinger och Malcolm Wiberg lämnar Lindahl och kommer tillsammans med övriga delägare att fortsätta i två olika verksamheter efter årsskiftet.
Juridik

Delägarna: "Vi har olika framtidsdrömmar"

30 delägare bildar två nya verksamheter i Stockholm. Nysatsningarna kommer att ledas av David Frydlinger respektive Malcolm Wiberg. Ny MP för Lindahl fram till årsskiftet blir David Frydlinger.

Uppdaterad 2019-01-02
Publicerad 2018-06-13

Nyheten om att delägarna i Lindahls nuvarande Stockholmskontor sagt upp sina delägaravtal slog ned som en bomb. Med verkan efter årsskiftet kommer två helt nya verksamheter att bildas.

Nu berättar de inblandade för Realtid att det hela är noga förberett; diskussionerna som har föranlett splittringen har pågått sedan 2015.

I samband med dagens besked lämnar Malcolm Wiberg över som managing partner till David Frydlinger som ska driva Lindahl vidare med full kraft till årsskiftet då deläagaravtalen löses.

Efter årsskiftet kommer två helt nya byråer att se dagens ljus. Malcolm Wiberg kommer att tillsammans med ett tiotal delägare att driva den ena, med fokus på immaterialrätt och processrätt. 

David Frydlinger och ett 20-tal delägare i den andra verksamheten kommer att "fortsätta att verka inom de områden där Stochkolmskontoret i dag har av sina styrkor".

Båda understryker att man inte har någon schism med Lindahl utan att splittringen är ett resultat av moget övervägande.

– Vi är inte alls ovänner, utan har fört diskussioner under många år där vi har kommit till olika slutsatser, säger Malcolm Wiberg. 

Vad ligger bakom beslutet?

– Vi har haft några framgångsrika år bakom oss – inte bara i Stockholm utan hela Lindahl, alla kontoren går väldigt bra, inklusive vårt kontor – och då höjs ambitionsnivån och självförtroendet, säger David Frydlinger och fortsätter:

– När det går bra inställer sig frågan vad man vill göra av det, vill man arbeta vidare i Lindahl eller inte? Vill man arbeta bredare eller mer nischat? Det handlar till viss del om vad man tror om framtiden, men i hög grad om vad man drömmer om att göra. Man kan ifrågasätta varandras analyser men inte varandras drömmar.

Malcolm Wiberg fyller i:

– Jag kan bara instämma i vad David säger och jag tror att vi har samma analys men att vi gör olika vägval för att vi i grunden har olika drömmar.
Han tycker att beslutet att starta om i nya verksamheter ska ses som ett medvetet och affärsmässigt beslut.

– Vi har velat skapa oss en medvetenhet om vart vi är på väg, inte bara åka med och tycka att det är mysigt och bekvämt, utan vi har tagit tag i de svåra frågorna, säger Malcolm Wiberg. 

Samtalen har handlat om vilken byrå man vill vara på 10-15 års sikt och vad ny teknologi som blockchain och AI innebär för affärsmodellen. 

– Vi har länge haft en styrka i branschen genom att vi har haft många kunder som är väldigt teknikintensiva, men det innebär ju att vi har behövt se att det som händer dem händer oss också, säger David Frydlinger. 

Som framgår av faktarutan nedan har David Frydlinger en tung meritlista inom tech-området, medan Malcolm Wiberg är en mer klassisk affärsjurist som bland annat arbetar med transaktioner. Han tycker också att beslutet ska jämföras med hur “vanliga” företag väljer att omstrukturera sig utan att det är dramatiskt.

– Det kan framstå som spektakulär när en advokatbyrå delar på sig för man tänker sig ett antal delägare som sitter runt ett bord, men i praktiken driver vi ett väldigt stort företag. Det kan jämföras med när ett industriföretag väljer att knoppa av en verksamhet, det är ett kommersiellt beslut. Det är likadant hos oss. Vi är ett antal delägare som har olika syn på vad vi vill göra, det är ingen schism utan det är ett affärsmässigt beslut om hur vi kan bygga en starkare och bättre verksamhet, säger Malcolm Wiberg.

Båda är noga med att poängtera att fram till årsskiftet är det fullt fokus på att driva verksamheten i Lindahl vidare.

– Vad det blir senare får vi säga då, nu kör vi hela vägen in i kaklet, säger David Frydlinger.  

Medarbetarna informerades om förändringen så sent som i dag efter lunch. Förväntan från delägarna är att merparten medarbetare ska vilja fortsätta inom sina verksamhetsområden vilket innebär att det blir en “naturlig uppdelning” enligt de verksamhetsgrupper som finns i dag, inom ramen för Lindahls Stockholmskontor. 

Fakta om de nya verksamhetsledarna

David Frydlinger är ansvarig för Lindahls ICT-grupp (Information & Communications Technology) och rankas som en av Sveriges ledande inom detta område av rankinginstituten Chambers & Partners och Legal 500. 
David Frydlinger har omfattande erfarenhet av att arbeta med komplexa outsourcingavtal och IT-avtal inklusive avtal om cloud computing och mjukvara, personuppgiftsfrågor, internetjuridiska frågor och frågor om sociala medier. 
Han har vidare omfattande erfarenhet inom telekomområdet och arbetar med telekomregulatoriska frågor, samtrafikavtal, service provider- och MVNO-avtal, avtal om mobila betalningar och mobila innehållstjänster och övriga avtal inom telekomsektorn.

Malcolm Wiberg är specialiserad inom M&A och bolagsrätt med särskild inriktning på private equity-sektorn.
Malcolm Wiberg har arbetat på affärsjuridisk advokatbyrå sedan 1991 och har under de senaste tio åren ägnat en majoritet av verksam tid åt bolags- och aktiemarknadsrättsliga frågor samt private equity-frågor.
Malcolm Wiberg har bland annat mångårig erfarenhet av att biträda och leda klientteam inom komplexa ärenden i samband med nationella och internationella förvärv och försäljningar av såväl privata som publika bolag.

Källa: Lindahl

Platsannonser

Logga in