Digitaliseringens möjligheter är oändliga och borde bidra till en mer positiv framtidstro oavsett var man bor i landet, men vad vi ser är det motsatta, skriver Erika Eliasson på låneplattformen Lendify.
Debatt

Varför talar politikerna så lite om digitaliseringens möjligheter?

Trots att digitaliseringen förändrar samhället i grunden talar politikerna väldigt lite om detta i valet. Vi måste alla se möjligheterna som den öppnar, men också förstå att alla grupper i samhället behöver inkluderas i utvecklingen, skriver Erika Eliasson, IR-chef på Lendify.

Uppdaterad 2018-08-27
Publicerad 2018-08-27

Sverige går bra och vi är många i Sveriges städer som upplever de fantastiska möjligheter som digitaliseringen medför.

Vi åker Uber, handlar på nätet, beställer hem mat på Foodora, bor på AirBnb, vi har haft stigande bostadspriser, bra arbetsmarknad och ett vanligt yrke är programmerare. Vi ser oss som världsmedborgare och vi ser möjligheterna med digitaliseringen och delningsekonomin. 

Digitaliseringens möjligheter är oändliga och borde bidra till en mer positiv framtidstro oavsett var man bor i landet, men vad vi ser är det motsatta. Enligt Aftonbladet/Inizio tror 59 procent av svenskarna att nästa generation kommer att få det sämre än tidigare generationer.

Digitaliseringen demokratiserar tjänster, produkter och information.

Ett tydligt exempel på hur teknik driver fram nya affärsmodeller som gynnar konsumenterna är den förändring som nu pågår i finansbranschen. Nya fintech-företag utmanar tidigare strukturer och slår sönder gamla oligopol vilket i slutändan gynnar konsumenterna.

Den finansiella branschen har nästan alltid erbjudit bättre och billigare produkter och tjänster till kunder med stort kapital. Digitaliseringen ändrar på detta och nu får även kunder med mindre kapital tillgång till nya och mer kostnadseffektiva alternativ.

Det är inte längre storleken på ditt kapital som avgör kvalitén på vilka tjänster och produkter som finns tillgängliga för dig. Nu är det istället dina möjligheter att hitta och utvärdera olika alternativ som avgör. Detta ställer helt nya kunskapskrav på konsumenten men även på samhället.

Vi ser att de kunder som idag använder kostnadseffektiva och digitala tjänster i många fall är personer som bor i de större städerna, har god kunskap om ekonomi och är vana att använda och utvärdera olika digitala alternativ.

Det finns en risk i att kunder som förlitar sig på att få en helhetslösning från sin personliga bankman sitter fast i dyra och mindre bra produkter och halkar efter i sin ekonomiska utveckling.

Finansinspektionens kartläggning av blancolånemarknaden som presenterades den 15 juni i år visade att endast en av fem personer förstod begreppet ränta. Behovet av kunskap är stort.

Konsumentverket har nu uppmärksammat risken med att grupper hamnar utanför digitaliseringens möjligheter vilket bland annat har resulterat i ett projekt att hjälpa synskadade. Det är ett steg i rätt riktning men det finns betydligt större grupper som riskerar att halka efter och större och bredare insatser behövs.

I det nya digitaliserade samhället är det viktigt att politiker och myndigheter tar en aktiv roll. 

Finansbranschen handlar om förtroende. För att människor ska ge sitt förtroende till nya digitala aktörer är det viktigt att branschen övervakas och kontrolleras så att endast seriösa aktörer får verka på den finansiella marknaden.

Att det finns tydliga regler och krav underlättar för nya seriösa aktörer i branschen och bidrar till en sund och kostnadseffektiv finansbransch. Att finansbranschen digitaliseras och på så sätt demokratiseras vinner samhället och medborgarna på.

I en värld där samhället slits isär gällande framtidstro är det viktigt att politikerna lyfter digitaliseringens möjligheter för alla grupper i samhället. Detta gäller inte bara inom finansbranschen utan även inom många andra områden.

Tänk vilka möjligheter som KRY och Min Doktor skapar för landsbygden som har fått se sina vårdcentraler minskas och i vissa fall till och med stängas ned.

Att 59 procent av att svenskarna tror att nästa generation kommer att få det sämre än vad de själva har bygger på en okunskap och rädsla för vad globalisering och digitalisering innebär. 

Utifrån detta perspektiv är det alarmerande att riksdagspartierna visar ett sådant svalt intresse för digitaliseringen. Det ger tyvärr också en indikation på att väldigt lite kommer att genomföras under kommande mandatperiod. Hem-PC-reformen har tjänat Sverige väl men det är nu 20 år sedan den infördes.

De möjligheter digitaliseringen medför är oändliga men då måste alla grupper i samhället inkluderas i utvecklingen, och kanske viktigast av allt att, se möjligheterna.

Centralt för alla riksdagspartier borde vara en strategi gällande digitalisering som bland annat inkluderar programmering, mer fokus på källkritik i skolorna och snabb uppkoppling i hela landet. Att ha tillgång till bra och snabb uppkoppling börjar snart bli lika viktigt som att ha tillgång till el.

Ett samhälle utan framtidstro är ett farligt samhälle.

Erika Eliasson
chief investor relations officer, Lendify

Platsannonser

Logga in