Undvik ”game over” med rätt ledare

Taggar i artikeln

Hallvarsson & Halvarsson
License to operateLicense to operate
Anna Grönlund Krantz, vd, Hallvarsson & Halvarsson och Christoffer Lindblad, grundare och partner, Pelago
Publicerad
Uppdaterad

”Det är hög tid att ägare, styrelser och vd nu tar ett markant större och mer aktivt ansvar för att säkra deras bolags existensberättigande. Stora aktieägarvärden står på spel och för många bolag håller tiden på att rinna ut.” Det skriver Christoffer Lindblad, grundare och partner, Pelago, och Anna Grönlund Krantz, vd, Hallvarsson & Halvarsson.

Realtid.se

Idag ifrågasätts i snabb takt alltifrån enskilda bolag till hela branschers rätt att verka (”license to operate”). Det är hög tid att ägare, styrelser och vd nu tar ett markant större och mer aktivt ansvar för att säkra deras bolags existensberättigande. Stora aktieägarvärden står på spel och för många bolag håller tiden på att rinna ut. Många företagsledningar har nämligen länge kunnat anta en alltför snäv syn på sin omvärld. ”Håll koll på dina kunder, marknaden och vad de vill, så ordnar det sig.” har det hetat. Men ett sådant synsätt är historia. Ett tydligt exempel på detta är hur verksamheten för stora Techbolag, som Facebook och Google, idag ifrågasätts kraftigt. Samma öde väntar allt fler branscher, såsom energi- och välfärdsföretagen.  För att möta denna förändrade omvärld krävs mycket mer diversifierade och samhällsintresserade företagsledningar. Företagsledningar som bokstavligen befinner sig mitt i samhället. Företagsledningar som förstår den rådande tidsandan och hur den påverkar deras bolags existensberättigande. Ett företag utan sådana ledare riskerar att gå under. Rätt agerat kan dock i stället stora aktieägarvärden säkras och fler företag bli mer integrerade i samhället och därmed bidra till en bättre värld.

En företagsledning kan i vardagen uppslukas av en mängd olika frågor: produktionsproblem, svårigheter att få tag på rätt kompetens, stigande råvarupriser och plötsliga samhällskriser. Ofta blir dessa problem akuta att lösa och hantera, men det rör sällan företagets själva överlevnad. Men allt oftare ser vi nu hur företag möter just själva frågan om sitt existensberättigande – dvs deras så kallade ”license to operate”. För vissa bolag som banker handlar detta om att skydda ett formellt tillstånd i form av en bankoktroj. För andra bolag handlar det snarare om huruvida man har omgivningens förtroende att få lov att fortsätta att verka. Vi har nyligen sett hur skruvarna dragits åt av myndigheterna gentemot de stora Techbolagen såsom Facebook och Google. Deras verksamhet är nu ifrågasatt, åtminstone vad gäller att verka i nuvarande form. Samma öde kan nu gå vissa energibolag till mötes som inte varit tillräckligt lyhörda i hållbarhetsdebatten. Många sektorer som tidigare har avreglerats ser idag också att regleringarna ökar. I vissa fall så mycket att de företag som har verkat på den avreglerade marknaden har svårt att fortsätta bedriva sin verksamhet. Ytterligare ett exempel på hur snabba skiftningar i opinionen kan påverka företags varande eller icke varande är den så kallade ”cancelkulturen”. Innebärande att kända etablerade varumärken plötsligt ifrågasätts av sina kunder och den allmänna opinionen om de t ex tar in fel ägare eller hamnar snett i debatten.

Från de senaste årens uppdrag som vi har arbetat med har vi noterat ett ökat intresse hos styrelser att säkerställa att ledningen har den kompetens som krävs för att säkra företagets existensberättigande (license to operate). Det kan vi se både genom ökade investeringar i kvalificerad omvärldsanalys och ett tydligare fokus på att hitta ledare som klarar av både klassisk intressenthantering och arbetet med att säkra företagets ”license to operate”. Vår bild är dock att den här frågan inte alls ligger tillräckligt högt upp på en styrelses eller vd:s bord. I alltifrån vd-rekryteringar, utvärderingar av styrelsens arbete till arbetet med ett företags omvärlds- och riskarbete tas inte tillräcklig hänsyn till just risken att ett företag eller branschs hela ”license to operate” urholkas. Stora aktieägarvärden står här på spel.

Annons

Aktieanalytiker tar redan i sina värderingar hänsyn till överhängande risker för att ett bolags tillstånd ska dras in eller att en bransch tappar konsumenternas och omvärldens förtroende. Dock, och till vår poäng, så behöver ägare och styrelser nu lägga ökat fokus på att sätta rätt förväntan på VD och ledning i detta arbete. Med andra ord behöver man i VD-rekryteringar säkerställa att den person som anställs har just förmågan att hantera en komplex omvärld.  Man behöver rekrytera ledare som har förståelse för hur ett företag hänger ihop med den offentliga och politiska utvecklingen och de större värderingsskiften som påverkar ett företag. I företags risk- och hållbarhetsarbete finns idag arbetet med ”license to operate” ofta med som en ”tick in the box”. ”Tick in the box” kommer dock inte vara tillräckligt framåt.

Vissa företagsledningar har redan ändrat sitt arbete för att bättre säkerställa verksamhetens fortlevnad. För andra kommer omställningen att bli tuff och krävande. Diversifierade styrelser och ledningsgrupper kommer framåt inte bara vara en hygienfaktor, utan en absolut nödvändighet för att överleva och kunna hantera en mer komplex värld. För yngre ledare med ambitionen att bli beslutsfattare så gäller det att tidigt odla ett samhällsintresse och stärka sin allmänbildning. Allt för att kunna förstå hur företagsvärlden hänger ihop med och är beroende av det omgivande samhället. Framtidens utmaningar kommer vara komplexa. Dessutom kommer de många gånger dyka upp utan förvarning. Ett företag utan ledare redo att navigera i en sådan värld kan snabbt ifrågasättas och gå under. Ett ökat fokus från ägare, styrelse och VD på företagets existensberättigande säkrar mot den bakgrunden stora aktieägarvärden. Dessutom, och än viktigare, kan företag på så sätt bli mer integrerade i samhället och förhoppningsvis även bidra till en bättre värld.

Christoffer Lindblad, grundare och partner Pelago

Annons

Anna Grönlund Krantz, VD Hallvarsson & Halvarsson

Annons