Finans Debatt

Ryktet om butiksdöden är överdrivet

Detaljhandeln står inte inför ett vägskäl där valet står mellan antingen e-handel eller butiker. Istället kommer vi se hur online- och offlinehandeln växer samman, skriver den kinesiska e-handelsjätten Alibabas Nordenchef David Lloyd.
Publicerad

Det hävdas ofta att Sverige står inför eller redan upplever en butiksdöd. Den allt snabbare digitaliseringen ställer konsumenten inför valet att antingen handla i butik eller på nätet. Framtidens detaljhandel, som vi redan nu ser växa fram i Kina, visar dock att det är på väg att ändras. Den kombinerar istället näthandeln med butiker snarare än att valet står mellan de två, skriver Alibabas chef för Norden och UK, David Lloyd.

Detaljhandelsförsäljningen fortsätter att växa. Men butiker och varuhus märker av den ökade handeln online. Detaljhandelns traditionella affärsmodeller med fysiska butiker utmanas nämligen. Konsumenter tycker det är bekvämt att handla online. De väljer e-handel istället för att bege sig till affären och riskera att behöva stå i kö och möta fel storlek eller slutsålda produkter.

I en rapport från 2017 kom Svensk Handel fram till att antalet butiker i Sverige kommer att minska med – i bästa fall – 5 800 fram till år 2025. 

Men uppfattningen att e-handeln hotar den traditionella handeln är ändå inte en rättvisande bild av det som just nu sker. I Alibaba kan vi, som en global spelare inriktad på detaljhandel och teknologi, från en unik position se nästa generations detaljhandelslandskap växa fram.

Annons

Vår bild är att den pågående transformationen, om den utnyttjas på rätt sätt, kan leda till en positiv förändring för både detaljhandeln och konsumenterna. I Alibaba kallar vi det för ”New Retail” – sammanväxandet av online- och offlinehandeln. 

Konsumenterna gör inte längre någon skillnad mellan online och offline. Istället förväntar de sig att kunna köpa vad de vill, när som helst och på det sätt de önskar. Denna förväntan gör att skillnaden mellan online och offline suddas ut. Detaljhandeln har inte råd att luta sig mot en försäljningskanal eller sektor utan måste istället erbjuda en sömlös och friktionsfri lösning som kombinerar offline och online.

Vi ser detta ske i Kina på ett sätt som kan vara intressant även för västerländska företag att ta del och lära av.

Annons

Ett konkret exempel på ”New Retail” är att butiker utrustas med virtuella hyllor där kunden kan välja produkter från en skärm, betala genom en app och få produkten hemskickad. Ett annat exempel är matvarubutiker där kunderna med hjälp av en app kan söka efter produkter samtidigt som de går runt i butiken. Samtidigt kan geodata användas för att planera den mest effektiva transportvägen för hemleverans för de som väljer att beställa sina matvaror hemifrån.

Sammantaget blir det en friktionsfri kombination av offline och online-teknologi.

Det handlar om när och inte om den traditionella detaljhandeln utvecklas till att bli en del av det nya detaljhandelslandskapet. Det är då detaljhandelsföretag kommer att kunna vara konkurrenskraftiga, attrahera konsumenterna samt möta deras förväntningar och ökade krav på tillgänglighet.

Annons

Alibabas AliResearch har tillsammans med Bain & Company nyligen publicerat en rapport som beskriver de huvudsakliga byggstenar som krävs för att lyckas i det nya detaljhandelslandskapet: 

Den gamla business to consumer-modellen utvecklas från att möta en massefterfrågan till en modell som baserat på data från konsumenterna tillhandahåller skräddarsydda produkter. I takt med denna utveckling kommer de mest framgångsrika varumärkena vara de som på bästa sätt integrerar produkterna i kundens totala upplevelse. Det handlar inte längre om att köpa produkter utan även om att lära sig om dem, använda dem, prata om dem och rekommendera dem genom sociala medier. 

Detaljhandelsföretag bör planera hur de kan integrera sin online- och offline-närvaro, och hur deras butiker kan dra nytta av att erbjuda en sömlös upplevelse för sina kunder. 

Företag bör utvärdera hur de kan dra nytta av ny teknologi och hur de kan vässa sin förmåga att nå kunder med de produkter som efterfrågas, när de efterfrågas. Artificiell intelligens kan exempelvis användas för att förutse efterfrågan och utbud. Internet of Things-teknologi kan användas för inventering och augmented reality kan utnyttjas för att få kundåterkoppling. 

Sammanfattningsvis måste detaljhandelsföretag och varumärken som vill vara en del av framtidens detaljhandel utforska hur de kan göra mer än att bara hålla jämn takt med den teknologiska utvecklingen.

De måste ta på sig ledartröjan och driva förändringar inom sina respektive områden. Kina leder denna utveckling, men genom att förfina och förnya sin verksamhet kan även svenska varumärken skydda sig från att hamna på efterkälken i den spännande och snabba utveckling som sker inom detaljhandeln.

David Lloyd
Alibabas chef för Norden, Storbritannien och Irland

Annons