Finans Debatt

”Regeringens passivitet är skadlig”

Taggar i artikeln

Företagarna
– För att behålla och stärka vår konkurrenskraft behövs ett fungerande system för optionsbeskattning. Det skriver Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna. Foto: Företagarna
Publicerad

”Sverige saknar fortfarande ett fungerande system för beskattning av personaloptioner. Regeringens passivitet i frågan är skadlig för företagsklimatet.” Det skriver Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén som efterlyser utformning av ett system som är enkelt, rättssäkert och attraktivt. 

Grundtanken med optionsprogram för anställda är att nystartade företag, med svagt kassaflöde i tillväxtfasen, ska kunna knyta till sig och behålla nyckelpersoner. Företaget kan kanske inte betala de högsta lönerna, men genom optioner kan anställda få ersättning genom aktier som blir värdefulla i takt med att företaget växer och blir mer lönsamt. 

Sverige har en stark sektor av innovativa startup-företag. Mycket i Sverige ger också goda förutsättningar för innovationsdrivna företag. I årets upplaga av rankingen Global Innovation Index hamnar Sverige på andra plats i världen – endast Schweiz placerar sig högre. För att behålla och stärka vår konkurrenskraft behövs dock ett fungerande system för optionsbeskattning.

Den statliga incitamentsutredningen 2016 ledde till införandet av de så kallade kvalificerade personaloptionerna 2018. Tanken med dessa är att de ska användas av mindre företag, i synnerhet i innovationsdrivna branscher, och vara skattemässigt fördelaktiga. 

Annons

Höga arbetsinkomster beskattas i dag med upp mot 60 procents marginalskatt. Även efter värnskattens stundande avskaffande kommer Sverige att ha bland världens högsta marginalskatter. Höga skatter innebär att växande svenska företag som konkurrerar på en internationell marknad måste erbjuda påtagligt högre löner än företag i andra länder för att locka högkvalificerade medarbetare. Det höjer arbetskraftskostnaden på ett sätt som många mindre och växande företag inte klarar.

Det är detta hinder som de kvalificerade personaloptionerna skulle vara en lösning på: den anställde skattar först när de underliggande aktierna säljs, och då som huvudregel som inkomst av kapital. Arbetsgivaren betalar inga arbetsgivaravgifter. Inom startupsektorn ses detta som viktigt – bland annat lyfts det fram som en punkt i reformprogrammet Startup Manifesto.

Reglerna om kvalificerade optioner fick tidigt kritik för att vara för snävt utformade. Det framkom under 2018 också att många företag inte kunde tillämpa reglerna på grund av hur Skatteverket tolkar beskattningen av teckningsoptioner.. Rättsläget blev snabbt osäkert – den ansvarige statssekreteraren Leif Jakobsson (S) svarade ”inget är helt avgjort förrän det eventuellt testas i domstol”. 

Annons

Budskapet till startupföretag, att de ska säga till sina medarbetare att de eventuellt får ta Skatteverket till domstol för att kunna få sina kvalificerade personaloptioner som planerat, var milt uttryckt problematiskt. Det osäkra läget kvarstår alltjämt, mer än ett år senare. 

I Januariavtalet anges att reglerna för personaloptioner ska förbättras, genom att ”utvidga storleken och personkretsen så att svenska regler är konkurrenskraftiga i ett internationellt perspektiv”. Det är förstås välkommet om regelverket görs mer generöst – men det måste också säkerställas att de kvalificerade personaloptionerna kan användas, och att användarna kan vara säkra på beskattningskonsekvenserna. 

Den kommande reformen av systemet för personaloptioner måste ha just dessa värden som vägledande: 1) Enkelhet – inga krångliga tilläggsavtal ska behövas, 2) Rättssäkerhet – företag och anställda ska veta hur skattekonsekvensen blir, och 3) Attraktivitet – låga skattenivåer och få begränsningar. Så kan Sverige även fortsatt vara ett av världens mest attraktiva startupländer.

Annons

Patrick Krassén
Skattepolitisk expert, Företagarna

 

Så bidrar du till debatten

Vill du också skriva en debattartikel för publicering på Realtid? Skicka in ditt debattförslag som rör vårt bevakningsområde; kapitalmarknad, finansiering, strategiarbete och fondförvaltning till opinion@realtidmedia.se Texten ska vara 3 500 tecken lång, inklusive blanksteg. Det går bra att skicka in färdiga texter eller idéer på ämnen du skulle vilja skriva om. Läs gärna vår guide om hur du skriver en debattartikel.

Annons