Salesforce
Peter Schwartz, senior vice president of strategic planning, Salesforce. Foto: Salesforce
Debatt

Molnekonomins fantastiska tillväxt skapar nya rekryteringsbehov

Den globala pandemin, som vi nu är på väg att lämna, har på ett dramatiskt sätt påskyndat den stora omställningen till ett digitaliserat samhälle där alltmer görs digitalt, allt fler kan arbeta var som helst och nya typer av jobb skapas. Det skriver Peter Schwartz, senior vice president of strategic planning for Salesforce.

Uppdaterad 2021-10-28
Publicerad 2021-10-28

Den globala pandemin, som vi nu är på väg att lämna, har på ett dramatiskt sätt påskyndat den stora omställningen till ett digitaliserat samhälle där alltmer görs digitalt, allt fler kan arbeta var som helst och nya typer av jobb skapas. Företag letar efter nya sätt att sömlöst samverka med kunder, partners och internt, och de vänder sig till molnet för att frigöra IT-resurser och möjliggöra nya affärsmodeller. Följden är att marknaden för molntjänster växer mycket kraftigt. I en färsk rapport bedömer IDC att investeringarna i molnrelaterade teknologier kopplade till digital transformation kommer att växa med 37 procent år 2026.

Även om det redan innan pandemin fanns digitala verktyg för smidig samverkan med kunder och partners fortsätter vi att surfa på en enorm våg av innovation som kommer att göra samarbete på arbetsplatsen och kontakter mellan människor ännu enklare. Precis som företag investerar i teknik är det absolut nödvändigt att de också investerar i människor.

"Precis som företag investerar i teknik är det absolut nödvändigt att de också investerar i människor."

Enligt IDC-rapporten Salesforce Economy Study svarar molnrelaterad teknik i dag för en fjärdedel av IT-utgifterna kring digital transformation. Andelen beräknas växa till 37 procent under de närmaste fem åren. IDC förutspår också att “Salesforce-ekonomin”, det vill säga affärer som skapas av Salesforce och våra partners, ensam kommer att skapa uppskattningsvis 9,3 miljoner nya jobb år 2026. Enligt IDC förväntas nästan två tredjedelar av dessa jobb kräva specifik yrkeskompetens, till exempel certifiering eller genom vidareutbildning på jobbet. 

"Enligt IDC förväntas nästan två tredjedelar av dessa jobb kräva specifik yrkeskompetens, till exempel certifiering eller genom vidareutbildning på jobbet." 

Sverige: 43 400 nya jobb och intäkter på 140 miljarder 

I Sverige driver Salesforce en enorm tillväxt för vårt ekosystem med partners. IDC uppskattar att för varje krona Salesforce omsätter 2026 kommer det att driva en försäljning på 55,23 kronor för våra partners. Idag ligger den siffran redan på cirka 45 kronor. Totalt räknar IDC med att Salesforce i Sverige kommer att möjliggöra 140 miljarder kronor i nyförsäljning för våra partners under de kommande fem åren. Den enorma tillväxten för molntjänster påverkar självklart också jobben. 

IDC uppskattar att Salesforce genom vår molnekonomi kommer att skapa 43 400 jobb i Sverige år 2026 och att de flesta av dessa jobb skapas inom industrin, administrationsyrken och inom hälso- och sjukvård. 

Utrusta människor med färdigheterna att lyckas

Utbyggnaden av molnteknik får också betydande följder för de digitala kompetensgapet som redan idag är påtagliga. Det finns växande behov för att överbrygga denna klyfta och ge alla möjlighet att utvecklas. I vårt dagliga liv efter pandemin kommer distansarbete bara att vara arbete, e-handel blir bara handel och videomöten blir bara möten. 

Alla företag måste kunna arbeta, sälja, serva, marknadsföra, samarbeta och analysera data var som helst. Företag måste utbilda och utrusta medarbetarna för att ge dem förmågan att kommunicera och samarbeta i en heldigital eller hybrid arbetsmiljö.

Bland de digitala tillväxtområden som IDC uppmärksammar särskilt i sin rapport är Internet of Things inom handel, nya automatiseringsverktyg inom hälsa och medicin samt digital marknadsföring och sociala medier.

Att göra affärer går hand i hand med att växa hållbart

När vi kommer ut ur pandemin är parallellerna till klimatkrisen slående. Det handlar i bägge fall om omständigheter som kräver ett kollektivt agerande som är ansvarsfullt och hållbart. Pandemin har visat på vikten av öppenhet för att skapa förtroende och att teknik och hållbarhet går hand i hand.

Precis som samhällen har tagit uppgiften att agera mot Covid-19, till exempel för smittspårning, kommer det på samma sätt att krävas ett starkt ledarskap för att möta klimatförändringarna. Detta förklarar varför allt fler företag tar stöd av nya digitala verktyg för att spåra, analysera och rapportera miljödata via molnplattformar.

De beslut som vi idag fattar för att ställa om till ett digitalt arbetsliv och utveckla människor och organisationer får återverkningar för en generation framåt. Att vi lyckas överbrygga det växande digitala kompetensgapet är avgörande för samhällets framtida framgång och välstånd. Vi behöver också göra det på ett rättvist sätt och effektivt ta tillvara outnyttjade talanger. Genom att vara öppna för nytänkande, värna om hållbar tillväxt och se till att människor är väl förberedda för morgondagens jobb kan vi göra den digitala ekonomin till ett steg framåt.

Peter Schwartz
Senior Vice President of Strategic Planning
Salesforce

Platsannonser

Logga in