"Vi skulle gärna se en nationell 5G-strategi och en samordnare i regeringen som kan få ihop branschen med berörda departement. Stora samhällsvinster väntar!" Det skriver Haval van Drumpt  Vd, Tre . Foto: Tre
"Vi skulle gärna se en nationell 5G-strategi och en samordnare i regeringen som kan få ihop branschen med berörda departement. Stora samhällsvinster väntar!" Det skriver Haval van Drumpt  Vd, Tre . Foto: Tre
Debatt

Med rätt politik kan Sverige ta täten i 5G-racet

Under det senaste året har det blivit plågsamt uppenbart att Sverige är sent ur startblocken med utbyggnaden av 5G. Det skriver Haval van Drumpt, vd för Tre, som vill se en nationell 5G-strategi och en samordnare på regeringsnivå.

Publicerad 2021-04-06

Detta är en argumenterande text med avsikt att påverka. Åsikterna som förmedlas här är skribenten/skribenternas egna.

Nu, med auktionerna klara och alla aktörer inställda på att ha täckt Sverige till utgången av 2023, behöver staten, riskkapitalet och tech-bolagen fundera på hur vi kompenserar för förlorad tid och undviker regulatoriska fallgropar. 

Lyckas vi så kommer Sverige inom fem år att vara en vinnare i det globala racet - igen. 

På samma sätt som bredbandsutbyggnaden i Sverige skapat helt nya upplevelser, tjänster, företag och samhällsekonomiska vinster kommer 5G att erbjuda tjänsteutveckling på en helt ny nivå. Och Sverige är i grunden unikt väl rustat för att dra nytta av den nya teknologin.

Investmentbanken GP Bullhounds rapport ”Titans of tech” från juli i fjol visade att Sverige ligger på tredje plats bland Europas länder vad avser de högst värderade techbolagen. Värdet på svenska unicorns uppgick då sammanlagt till 70 miljarder dollar – motsvarande 650 miljarder kronor. Många av företagen har startats och byggts på den svenska digitala mognaden: ett uppkopplat land, vassa utbildningar inom teknik och ekonomin och teknikvänliga konsumenter.  

Revisions- och konsultföretaget PwC:s rapport Global 5G Economic Impact som kom i februari i år beräknar att 5G inom tio år bidragit till en BNP-ökning på hela 1 300 miljarder dollar i åtta av världens största ekonomier. Störst bedöms vinsterna bli inom vård och omsorg, men även klimatområdet, finansbranschen samt media och underhållning kommer att gynnas starkt av utvecklingen. 

På alla dessa områden ligger Sverige redan långt framme. I skuggan av Spotify har musikbolag som Epidemic Sound, Kobalt Music och Soundcloud nått miljardvärderingar. Innovationer inom health tech och fintech är också starka svenska områden med företag som Klarna och Kry. En framgångsfaktor som noterats internationellt är att svenska företag ofta startar med direkt fokus på en global marknad, och att de digitala tjänsterna och produkterna ofta har en hög grad av design och egenutvecklad teknologi. 

Näringsliv och konsumenter är redo att ta Sverige till nästa nivå. Vad kan staten göra för att stimulera detta och hämta in eftersläpningen? Till exempel så kan Sverige lära av Storbritannien, som direkt efter beslutet att utesluta samma leverantörer som Sverige från 5G-utbyggnaden, anslog drygt 3 miljarder kronor för att stimulera inhemsk forskning och utveckling inom nätutveckling. 

Sverige kan också bli bättre på att söka öronmärkta EU-medel för att stötta utbyggnaden av infrastruktur för 5G. Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE), som ingår i EU:s långtidsbudget 2021–2027, har över 33 miljarder euro i budget. Den digitala delen av FSE ska ”bidra till utvecklingen och utbyggnaden av innovativ gränsöverskridande digital infrastruktur”. 

Från telekomsektorn är vi nu helt fokuserade på att bygga och koppla upp våra kunder. Jag är personligen säker på att det forskas intensivt på universiteten och räknas på affärsplaner hos riskkapital-bolagen. 

Den fråga som samarbetspartierna, regeringen och myndigheterna borde ställa sig inför höstens budget är: hur kan staten nu kliva in och turboladda utbyggnaden. Vi skulle gärna se en nationell 5G-strategi och en samordnare i regeringen som kan få ihop branschen med berörda departement. Stora samhällsvinster väntar! 

Haval van Drumpt 
Vd, Tre  
 

Platsannonser

Logga in