Annons

Annons

"Lägre kapitalkrav ökar den personliga risken!"

För tio år sedan sänktes kravet på aktiekapitalets storlek från 100.000 kronor till 50.000 kronor. I Januariöverenskommelsen föreslås att kravet ska sänkas till 25.000 kronor . "Sänkningen medför ökad ekonomisk risk för företagaren." Det skriver Lars Jönsson, auktoriserad revisor på Mazars SET Revisionsbyrå.

Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen genast upprätta en så kallad kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger 50 procent av aktiekapitalet. Om så skulle visa sig vara fallet har företrädarna åtta månader på sig att återställa aktiekapitalet till 100 procent. Observera att man inte har åtta månader per automatik att återställa aktiekapitalet, utan det gäller under förutsättning att man upprättar en kontrollbalansräkning, enligt aktiebolagslagens regler. Återställandet kan ske antingen genom positiv resultatutveckling, kapitaltillskott eller skuldavskrivning. Om det inte lyckas skall bolagets styrelse ansöka hos tingsrätten om likvidation. Görs ingen ansökan om likvidation drivs bolaget vidare under personligt ansvar för styrelsen och företrädare.

Med det nya förslaget går alltså gränsen vid 50  procent av 25 000 kronor, det vill säga 12 500 kronor –  vilket är ett väldigt lågt belopp i rörelsesammanhang. En rörelse som startar har nästan alltid kostnader före intäkterna och 12 500 kronor i uppstartfasen krävs inte mycket för att överskrida. Till exempel inköp av dator, mobiltelefon, kontor, marknadsföring etc.

Det innebär att övervägande merparten av nya rörelseidkare nästan omgående går in i det personliga ansvarsområdet. Denna regel är inte väl känd bland nya rörelseidkare. Ofta görs ingen första kontrollbalansräkning utan man fortsätter med sin verksamhet och tror att allting löser sig och för sent blir man medveten om reglerna. Styrelsen kan heller inte skylla på att redovisningen inte var uppdaterad och därför inte kunde läsas av. Den kritiska tidpunkten inträder alltså när styrelsen borde insett att halva aktiekapitalet är förlorat.

Annons

Annons

Redan när man sänkte kravet på aktiekapitalets storlek från 100 000 kronor till 50 000 kronor ökade risken för det personliga ansvaret med avseende på gränsen 50 procent av aktiekapitalets storlek. Till skillnad mot enskild firma där rörelseidkaren till 100 procent är personligt ansvarig från första kronan är ett av huvudskälen med aktiebolagsformen att den ekonomiska risken ska begränsas till aktiekapitalet.

Få känner till den här personliga potentiella risksituationen med att driva rörelse i aktiebolagsform. Förslaget att sänka aktiekapitalet till endast 25 000 kan också locka in personer som inte är mogna än att starta rörelse i aktiebolagsformen med dess regler, och kan ge en uppfattning att om man startar ett aktiebolag så är det bara att köra på. Med avskaffandet av revisorskravet i mindre företag har nyblivna rörelseidkare ingen revisor och sakkunnig att luta sig emot som kan informera och varna om riskerna. Rörelseidkaren får lita till sig själv att kunna reglerna – vilket kanske inte är först på agendan när man startar rörelse.

Aktiebolagsformen att driva rörelse i egen juridisk person är ett utmärkt sätt att driva rörelse med tydligare staket gentemot den personliga ekonomin i jämförelse med enskild firma där man blandar in den personliga sfären i rörelsen. Men man måste vara medveten om riskerna med aktiebolag för det kan leda till allvarliga personliga negativa ekonomiska effekter på näringsidkaren om det går snett i rörelsen.

Lars Jönsson
Auktoriserad revisor Mazars SET Revisionsbyrå

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons