Debatt

Gjorda värderingar helt värdelösa

"Kraschen 2020 kan ingen fly ifrån, den påverkar oss alla. Alla värderingar som gjorts det senaste halvåret är nu helt värdelösa." Det skriver Anders Elgemyr.
 

Uppdaterad 2020-03-24
Publicerad 2020-03-24

Raset i världsekonomin är så pass stort att man måste gå tillbaka till börskraschen 1929 och andra världskriget för att hitta motsvarigheter. Den här krisen är värre än Asienkrisen 1998, IT-kraschen 2000 och Lehmankraschen 2008 för dessa berörde trots allt endast delar av ekonomin. Kraschen 2020 kan ingen fly ifrån, den påverkar oss alla.

En uppenbar effekt som slår till direkt är att samtliga aktörer i marknaden stannar upp och undrar vad som händer. Både i den publika och privata marknaden innebär det att projekt försenas och affärer senareläggs eller helt avbryts. De värderingar som gällde i går, gäller inte längre. Detta är en process där säljarna måste vänja sig vid ett nytt klimat och inse att verkligheten krossat deras tidigare värderingsförväntningar. Det är en sanning som det kommer att ta tid att smälta. Samma problematik gäller för alla incitamentsprogam som är i görningen. 

Många tror att den privata marknaden är mer eller mindre frikopplad från den publika miljön. Men det stämmer inte. Värderingarna på börsen slår igenom på den privata sidan, med viss tidsförskjutning. All erfarenhet visar att säljarna kommer att behöva tid att acceptera nya nivåer, om de inte är i den prekära situationen att de är tvingade att sälja.

På börsen är det också så att alla estimat från samtliga analytiker förmodligen är fel idag. Det är ytterst få bolag som inte drabbas negativt av nedstängningen som pågår just nu. För att göra multipelvärderingar med värden från noterade bolag måste man göra egna analyser av de noterade bolag man jämför med, vilket är en stor felkälla i sig. Även för de allra största bolagen lär det ta veckor innan estimaten är justerade och för mindre bolag kan det dröja till efter nästa kvartalsrapport.

Grafen ovan visar resultatet av en större körning vi gjorde där vi jämförde slutpriser från 16 000 privata transaktioner mot värderingar på noterade bolag. Den orange linjen visar skuldfritt bolagsvärde (EV) per omsättnings-krona för bolagen i S&P 500-indexet. Mitten i bilden syns värderingarna för dessa bolag när börsen kraschade 2008.  Den röda linjen visar motsvarande värderingar för privata bolag. Notera att kurvorna följs åt, men att volatiliteten är något lägre för de privata bolagen. Även de privata bolagen tappade i värde under börskraschen 2008, men inte lika mycket som de noterade bolagen.

Lika fel som det är att utgå från gårdagens värderingar, lika fel är det att utgå från att dagens värderingar är korrekta. Man måste ner på bolagen enskilt för att kunna säga något med säkerhet. Det enda vi vet är att alla värderingar som gjorts det senaste halvåret nu är helt värdelösa.

Vi på Carlsquare har redan fått förfrågningar om hur man ska hantera situationen. Ägare av privata innehav eller förvaltare av onoterade innehav har samma problem. Är det nivån för den senaste kapitalanskaffningen som gäller eller ska man justera för det senaste kursfallet på något vis och i sådana fall hur?

Det finns inget generellt svar. Även om börsen i panik trycker ner samtliga bolag ungefär lika mycket, så kommer verkligheten att skilja agnarna från vetet. Rese- och turistindustrin blir exceptionellt drabbad. Men de som överlever kan eventuellt rida på en uppgång, men frågan för dessa är om corona-viruset kommer att slå tillbaka i nya vågor, vilket är relativt troligt. 

Samtidigt har vi uppdrag för flera Saas- och e-handelsbolag som vittnar om att efterfrågan på deras tjänster skjuter i taket. Kunderna vill hellre handla online än offline, vilket innebär en skjuts för alla internetbaserade tjänster.

Så värderingarna för varje enskilt bolag är unik. För säljarna gäller det att visa upp kontinuiteten i affärerna, stabila kassaflöden och möjligheten att snabbt dra ner kostnader och förmågan att snabbt komma tillbaka den dagen när dörrarna för världsekonomin öppnas igen. För köparna gäller det att klippa de mest attraktiva bolagen nu när det är rea-priser på allt.

Anders Elgemyr
Managing Partner, Carlsquare

Platsannonser