"Finansbranschens alla anställda är företagens största tillgång och den tillgången måste omhändertas!" Det skriver Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius. Foto: Finansförbundet
Bank

"Förändring måste ske med omtanke"

"De arbeten och arbetsuppgifter vi tog för självklara och nödvändiga igår, förändras idag och ser annorlunda ut eller består kanske inte ens imorgon. Men förändring måste ske med omtanke." Det skriver Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius.

Uppdaterad 2019-10-24
Publicerad 2019-10-24

Finansbranschen är en bransch som legat i framkant när det gäller förändringsresor. Det har inte varit ett självändamål. Nya förväntningar och kundbeteenden, globalisering, automatisering och digitalisering är alla exempel på utveckling som fått direkt och omfattande påverkan på branschen. Det har gjort företagen som verkar där och de som arbetar där, och de organisationer som företräder dem, vana vid just förändring.

Finansförbundet är Sveriges största fackförbund för anställda inom finansbranschen. När förbundets medlemmar får svara på frågor som fångar upplevelsen om framtiden framträder en bild som ger anledning att se på förutsättningarna för framtidens finansbransch med viss oro.

De senaste åren har stressen ökat i finansbranschen. Sex av tio upplever idag sin arbetsmiljö som för stressig och mer än en tredjedel uppger att de får huvudvärk, magont och sömnproblem på grund av sitt arbete. Som jämförelse kan nämnas att hälften av arbetstagarna inom EU upplever stress på jobbet. Det är alltså vanligare inom svensk bank och finans. Det är inte bra.

Det finns i huvudsak fyra saker som arbetsgivare bör prioritera – satsa på, utveckla och vidmakthålla – för att underlätta omställningen mot framtidens finansbransch.

Hållbar arbetsmiljö: Ett hållbart arbetsliv förutsätter en hållbar arbetsmiljö. Om färre ska göra samma jobb i framtiden som idag är det helt nödvändigt. Arbetsmiljöarbetet ska därför präglas av systematik och följas upp regelmässigt. System ska vara användarvänliga; idag upplever många i finansbranschen att de inte är det. Friskvård ska vara ett viktigt erbjudande till samtliga.

Hållbar kompetensutveckling: Befintligt kompetens på arbetsplatserna ska tas tillvara och betraktas som en tillgång för företagen. Kompetensen hos medarbetarna ska utvecklas kontinuerligt genom utbildningar och andra insatser som svarar mot individens och företagens behov av framtida kompetensförsörjning. Idag ställs varannan planerad kompetensutvecklingstimme in – det är inte hållbart. Kompetensutvecklingen behöver dessutom ske på arbetstid.

Långsiktig trygghet: Anställda i finansbranschen ska kunna förvänta sig en rättvis lön som utvecklas över tid och sätts på objektiv grund. Osakliga löneskillnader ska försvinna. Sjukskrivningar ska minska, men drabbade ska kunna förvänta sig att rehabilitering omhändertas på rätt sätt. Nolltolerans mot trakasserier och diskriminering ska vara självklar på alla arbetsplatser.

Kollektivavtal och facklig närvaro: Kollektivavtal ska säkerställa att villkor finns och följs och skapar trygga ramar för individen. Inflytande ska vara en naturlig del av verksamheten, och ingå som en självklar del i arbetsgivarens beslutsprocess. Facklig närvaro är en påvisad nyckel till bättre arbetsmiljö och kompetensutveckling och ska uppmuntras och underlättas av arbetsgivarna i branschen.

Inget vet med säkerhet hur framtidens finansbransch kommer att se ut. Men vi vet att de som kommer att jobba där både kommer att behöva och efterfråga ett hållbart arbetsliv. Och det kan vi redan nu börja jobba för.
Finansbranschens alla anställda är företagens största tillgång och den tillgången måste omhändertas!

Ulrika Boëthius
Ordförande
Finansförbundet

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in