FinansDebatt

EU:s krav på digitala årsredovisningar kräver action nu

Digitala årsredovisningar? PWC:s Per Thorling och Anna Lindén reder ut i dagens debattartikel på Realtid.Digitala årsredovisningar? PWC:s Per Thorling och Anna Lindén reder ut i dagens debattartikel på Realtid.
Digitala årsredovisningar? PWC:s Per Thorling och Anna Lindén reder ut i dagens debattartikel på Realtid.
Publicerad

Standardiserad digitalisering av den finansiella rapporteringen är ett viktigt steg för att skapa till tillförlitlig finansiell information från Europas noterade företag. PWC:s Per Thorling och Anna Lindén reder ut vad som krävs i framtiden.

29:e maj i år publicerades European Single Electronic Format (ESEF) av EU Kommissionen. ESEF är en ny teknisk standard för digital inrapportering av årsredovisningar som gäller alla bolag med värdepapper noterade på en reglerad marknad inom EU. Från och med det räkenskapsår som påbörjas på eller efter den 1 januari 2020 ska årsredovisningen för dessa bolag enligt den nya standarden upprättas i ett digitalt format som kallas XHTML. För de bolag som upprättar en koncernredovisning enligt IFRS ska de primära räkenskaperna i koncernredovisningen utöver ovan även märkas med ett maskinläsbart märkspråk kallat iXBRL. Från och med 1 januari 2022 ska även noterna i årsredovisningen märkas upp. Dessa nya krav gäller den årsredovisning som i dagsläget upprättas i PDF och som sedan både publiceras och registreras hos Finansinspektionen.

Standardiserad digitalisering av den finansiella rapporteringen är ett viktigt steg för att öka såväl effektivitet och snabbhet som transparens och tillförlitlighet i produktionen och det demokratiserar dessutom tillgången till tillförlitlig finansiell information från Europas noterade företag. Det ger inte bara användare tillgång till en stor mängd standardiserad data utan ger dem också möjligheten att analysera denna data utan någon manuell handpåläggning. Införandet av ESEF på EU-nivå blir förhoppningsvis den katalysator som behövs för att snabba på den utvecklingen.

Med ESEF på plats behöver bolagen planera för en ny process för produktion av  sin årsredovisning för 2020. De befintliga räkenskaperna kommer att behöva kartläggas  mot ESEF-taxonomin, ny mjukvarufunktionalitet kommer att behöva upphandlas eller outsourcas och helt nya processer och kontroller kommer att behöva implementeras för att uppnå kraven från den nya standarden.

Annons

Vid ett fullsatt ESEF-seminarium på ämnet nyligen i Stockholm framkom att det finns ett stort informationsbehov på marknaden. Syftet var  att informera deltagarna om de kommande kraven och hur de bör bekanta sig med regelverket och ta sig an den nya processen. Slutsatsen från diskussionerna är tydlig, bolagen behöver påbörja projektet med ESEF i god tid då det kommer att ta längre tid än förväntat att få fram en slutlig produkt som lever upp till standardens krav.

Uppmaningen att bolagen bör starta arbetet i tid stöds inte minst av den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA som rekommenderar alla berörda bolag att kartlägga sin nuvarande årsredovisning mot ESEF-taxonomin för att i ett tidigt läge få en uppfattning av omfattningen av arbetsinsatsen och därmed hinna agera.

ESEF kommer att demokratisera användningen av räkenskapsinformation inom EU och möjliggöra för användare runt om i unionen att jämföra bolags räkenskaper, oberoende av språk, genom att alla noterade bolags räkenskaper blir tillgängliga i ett standardiserat maskinläsbart format via en gemensam åtkomstpunkt. Även bolagen själva drar nytta av ESEF genom att ha enklare och fri tillgång till information om kunder, leverantörer och konkurrenter.

Annons

För att ESEF ska uppnå sin fulla potential krävs att bolagen levererar rapporter i tid och av hög kvalitet – nycklarna till detta är att: börja i tid, utse en tydlig projektledare med mandat och att avsätta en budget för arbetet med den nya processen för en digital inlämning av årsredovisningen.

Om Europas bolag agerar rätt och i god tid möjliggör de också för ESEF att uppnå alla positiva effekter som standarden är tänkt att göra.

Per Thorling, senior rådgivare på PWC
styrelseledamot XBRL Sweden.

Annons

Anna Lindén, senior rådgivare på PWC.

Annons