"Vi vill framöver se ett skifte från att mäta samhällseffekt för att se bra ut och ha något att skriva in i sin hållbarhetsrapport, till att mäta för att faktiskt lära oss och kunna utveckla ännu bättre lösningar." Det skriver Sofia Breitholtz, vd för Reach for Change. Foto: Stina Svanberg
Debatt

Det är först när vi samlar samhällets krafter vi kan se förändring på riktigt

Företagsledare och investerare måste våga tänka längre än nästa kvartalsrapport, och se till sin roll som samhällsmedborgare. Det skriver Sofia Breitholtz, vd Reach for Change.

Publicerad 2020-06-04

Vi är mitt uppe i en historisk period. En period som kommer finnas med i historieböckerna, och beskrivas som början på tiden efter covid-19. Viruset som skakade om hela världen. Vi kan inte skriva om det första kapitlet. Men vad vi kan göra är att kontrollera vad som händer efter covid-19. Ge oss själva en chans att stanna upp i vår extrema konsumtionshets, produktionstakt och generella jäktande. Ge oss själva en nystart och möjligheten att göra om och göra rätt och tillsammans forma den värld vi vill leva i. För allas vår chans till en ljus framtid, speciellt för våra barn och unga.

Vi är fortfarande i en akut kris av att stötta sjukvården och se till riskgruppernas säkerhet. Men utan att detta äventyras behöver vi parallellt våga lyfta blicken från den akuta krisen. Vi har en unik chans att nu bygga ett inkluderande samhälle där vi kan ta till vara på den innovationskraften som finns i Sverige för att skala smarta och inkluderande tjänster som ser till att alla barn och unga kan nå sin fulla potential. För en av de grupper som drabbas hårdast av krisen är de redan utsatta barnen. Cirka 200 000 barn lever redan i fattigdom i Sverige (Rädda Barnen, 2019). Vi får inte glömma bort dem. 

Vi behöver ta ett aktiv val vad gäller att investera i nya metoder och perspektiv. Särskilt när det kommer till att identifiera, skala upp, och kapacitetsbygga de samhällstjänster som kommer behövas.

På Reach for Change har vi under tio år arbetet med social hållbarhet i 18 länder. Vi har tillsammans med 1 000 sociala entreprenörer stöttat fem miljoner barn till ett bättre liv. Det är lätt att fastna i att det räcker med en innovativ idé för att skapa bättre förhållanden för människor. Efter tio års arbete vet vi att det krävs mer. Dessa idéer behöver få kraft och stöd från näringslivet och investerare som bidrar med sina främsta superkrafter, både i form av kapital och expertis. Det är först när vi samlar samhällets krafter vi kan se förändring på riktigt.  

Det här är vad som kommer att krävas för att bygga upp ett social hållbart samhälle efter krisen: 

Inkluderande lösningar. Vi kan inte längre designa lösningar där inte användarna och målgrupperna är med i processen. Om vi ska bygga om Sverige så måste vi ha allas röster med oss.

Det får vi genom att tillsammans stötta och kapacitetsbygga lokala samhällsledare som lever nära problemen och som har goda kunskaper och insikter om målgruppens behov. Genom dessa insikter sitter de också inne på de mest effektiva lösningarna, som på lång sikt kan bidra med störst förändring. 

Mobilisera över sektorsgränser. Väggar mellan sektorer som tidigare varit skottsäkra, har nu fallit lika tungt som Berlinmuren. Vi ser fantastiska exempel på hur civilsamhället och näringslivet ingår i nya allianser, som tidigare inte fanns på kartan. Låt detta bli det nya normala.  

Tänka långsiktigt. Vi vet alla att det tar tid att skapa långsiktig social hållbarhet. Ändå fastnar ofta näringslivet i att göra projekt och punktinsatser, i stället för att investera över tid. Företagsledare och investerare måste våga tänka längre än nästa kvartalsrapport, och se till sin roll som samhällsmedborgare. Speciellt i dessa tider.  

Bredda synen på avkastning. Vi måste bredda vår väldigt trånga syn på avkastning. Vi vill framöver se ett skifte från att mäta samhällseffekt för att se bra ut och ha något att skriva in i sin hållbarhetsrapport, till att mäta för att faktiskt lära oss och kunna utveckla ännu bättre lösningar. Låt 2020 vara årtiondet där vi går från att bara mäta impact till att maximera impact.

Sofia Breitholtz
Vd för Reach for Change 

Platsannonser