FinansDebatt

Därför behöver IT prioriteras i företagsförvärvet 

Publicerad

Många företag är duktiga på att göra research vid förvärv, men prioriterar ändå bort ett av de viktigaste områdena – IT-miljön. Det riskerar att bli ett ödesdigert misstag och är något som vi behöver ändra på, skriver Erik Brügge på IT-tjänsteföretaget Enfo.  

Erik
Brügge

Företagsförvärv och fusioner är ett område som är ständigt i mediefokus – både på grund av hur dessa förändrar marknader och för att de oftast involverar enorma summor pengar. Men en av de potentiella kostnadsposterna talas det desto mindre om – hur IT-miljön ska implementeras när två vitt skilda företag slås ihop och ska samsas under en och samma logotyp. Det är märkligt ur flera aspekter – inte minst för att IT utgör en kritisk del i hela organisationen. Vid en välfungerande sammanslagning utger IT ett nödvändigt redskap att använda för att personalen på det bolag som blir uppköpt snabbt ska komma in i kulturen och lära känna sina nya kollegor. Dessutom; i dagens flexibla och digitala arbetsklimat är verksamheten helt beroende av olika system, och det finns inte någon alls garant för att dessa fungerar tillsammans.

Resultatet blir att IT behandlas som en efterkonstruktion, som man tvingas ta itu med först när förvärvet är färdigt. Plötsligt får man skyhöga konsultkostnader och ett enormt resursslöseri när det förvärvade bolagets mjukvara tvingas isoleras på grund av kompatibilitetsproblem. Risken är därmed överhängande att affären behöver kalkyleras om, eller i värsta fall att den inte alls kan genomföras på grund av att kostnaderna blir betydligt större än budgeterat.

Annons

Att det här är ett reellt problem råder det inte några tvivel om. I en rapport från analysfirman Ernst & Young, där man frågat 220 europeiska företagsledare och riskkapitalister om vilken roll IT spelar i företagsförvärvet, svarade 47 procent att en mer detaljerad överblick över IT-miljön hade kunnat förhindra betydande värdeminskningar. Samtidigt uppgav bara 38 procent av företagsledarna och 22 procent av riskkapitalisterna att de i hög grad prioriterade IT som en del av förvärvet. 20 procent ansåg att IT var en av de största utmaningarna att handskas med i efterarbetet. Sammantaget är detta siffror som borde få flera styrelser i uppköpstankar att sova lite oroligt om natten.

Ämnet är naturligtvis komplext med många parametrar att ta hänsyn till. Exempelvis behöver den kulturella aspekten vägas in vid förvärv av multinationella bolag. Olika länders förhållanden till IT ser oftast radikalt annorlunda ut, och det är långt ifrån säkert att en IT-avdelning baserad i Kina, USA eller i Italien arbetar på samma sätt som i Sverige. 

Det är också viktigt att samarbeta över hela organisationen. Inte minst gäller det involvera den egna IT-avdelningen som en del i processen redan på planeringsstadiet. IT-chefen lever trots allt i den här miljön, och har expertisen att hantera frågan på bästa möjliga sätt. Ju tidigare hen blir inblandad desto bättre. 

Annons

Och den kanske viktigaste punkten att ha i åtanke: om ett företag är ute för försäljning finns det också en risk för att licenserna håller på att löpa ut, eller att de av olika anledningar blir ogiltiga. Resultatet vid en slarvig besiktning kan bli att ett system som till en början var anledningen till affären behöver förnyas eller i värsta fall kasseras. 
I korthet: att inte arbeta mer aktivt med IT inför, under och efter förvärvet är detsamma som att slarva med hela grunden i konstruktionen, och därmed riskera sätta käppar i hjulet för företagets tillväxt och utveckling. För att undvika ett scenario där en saltad slutfaktura dimper ned som en otrevlig avslutning på slarvigt utfört bygge, måste vi tänka om och se på IT som fundamentet som resten bygger vidare på. Om inte, sitter du snart där med en instabil konstruktion som inte bara skapar frustration för alla inblandade utan även riskerar att falla samman, och lämna kvar dig med skenande reparationskostnader.

Erik Brügge
Chef för affärsområdet Care
Enfo

Annons