Annons

Annons

"Dags att samlas under en ny paroll!"

"Vi är övertygade om att socialt entreprenörskap inte bara kan öka mångfalden i startup-världen, utan även leverera hållbara lösningar på ett brett spektrum av samhällsproblem." Det skriver organisationen Reach for Change.

I dag uppmärksammar vi Internationella kvinnodagen för 109:e gången. Kvinnodagen är ett tillfälle att se tillbaka på en lång och viktig kamp för att öka kvinnors inflytande på olika arenor i samhället. En kamp som i många avseenden varit framgångsrik. Det är också ett tillfälle att titta framåt, mot de nya maktcentra där vi behöver kämpa för jämställdhet.

En sådan arena är tekniksektorn och de investerare som finansierar nya tekniska innovationer. Nya tekniklösningar och disruptiva affärsmodeller har på några få år förändrat allas vår vardag såväl som grundläggande samhällsstrukturer och den utvecklingen kommer att accelerera de närmaste åren.

När vi ser på vilka entreprenörer som får investeringar är snedfördelningen under all kritik. När DI Digital i fjol granskade svenska riskkapitalisters tech-investeringar fann de att 82 procent gick till bolag som grundats enbart av män och mindre än 1 procent till bolag enbart grundade av kvinnor.

Annons

Annons

Som positiv motvikt ser vi att det idag finns fler möjligheter än någonsin för enskilda individer att skapa samhällsförändring, och att det också kan gå snabbt. #metoo-rörelsen är det kanske mest kraftfulla exemplet i närtid på hur enskilda individers engagemang i kombination med digital teknik kan bidra till att förändra maktstrukturer på kort tid.

Reach for Change har under det senaste decenniet stöttat över 1000 sociala entreprenörer runtom i världen, där mer än hälften är kvinnor. Många av de kvinnliga entreprenörer vi arbetar med utvecklar banbrytande digitala lösningar – allt från en webbplattform som ger barn över hela Tanzania tillgång till undervisning, till mobilspel som stärker barns empati i Sverige. Som digitala pionjärer bidrar de till att bryta barriärer och öppna dörrar för andra flickor och kvinnor i sin omgivning. Vi som samhälle behöver bli bättre på att ta tillvara den här kraften.

Vi är övertygade om att socialt entreprenörskap kan bidra till att förändra status quo och inte bara öka mångfalden i startup-världen, utan även leverera nytänkande hållbara lösningar på ett brett spektrum av samhällsproblem. För att nå dit behöver vi förändra synen på innovation och entreprenörskap på flera nivåer i samhället.

 Så vad behöver göras? 

1. Bli modigare när det gäller investeringar

Riskkapitalister och investerare måste bli modigare när det gäller att investera i innovationer och entreprenörer som inte ser ut som klassiska tech-startups. Det kräver i sin tur både ett breddat nätverk och en förmåga att tänka bredare och mer långsiktigt när det gäller avkastning och hållbara vinstuttag.

2.Tänk mer som en riskkapitalist när det gäller sociala investeringar

Även de aktörer som finansierar ideell och samhällsnyttig verksamhet behöver tänka nytt, och här finns å andra sidan mycket att lära av riskkapitalbranschen. Finansiärer av samhällsnyttig verksamhet kräver i allmänhet förutsägbara, om än ofta små, resultat.

Det omöjliggör experimenterande och risktagande som ofta är förutsättningen för att skapa verklig innovation och banbrytande effekter.

3.Nå flickor i tidigare ålder

Det behövs nya metoder för att ta vara på flickors intresse för teknik och innovation redan som barn. Merparten av de mentorskapsprogram som lanserats på senare år för att stärka kvinnor i IT-sektorn riktar in sig på kvinnor som redan är i arbetslivet. De är viktiga och värdefulla, men de löser inte det grundläggande strukturproblemet att flickor tappar sin fascination för teknik redan under skolåldern.

Vi som undertecknat denna debattartikel står gemensamt bakom en ny satsning som sjösätts idag som vi kallar Bridgit – ett globalt nätverk för riktade investeringar och kapacitetsbyggande för kvinnliga sociala entreprenörer.

Kvinnodagen instiftades för 109 år sedan under parollen "Rösträtt för kvinnor ska ena vår styrka i kampen för socialismen". I dag uppmanar vi entreprenörer, beslutsfattare och investerare att göra gemensam sak med oss och samlas under en ny paroll: "Kvinnors entreprenörskap skall ena vår styrka i kampen för digital jämställdhet."

Sofia Breitholtz
Vd Reach for Change

Torun Litzén
Communication Director, Kinnevik  

Alexandra Karnig
Business Unit Director, Kivra

Kina Zeidler
Författare till ”Det svenska techundret”

Lydia Endrell
Head of Value Added Services Tele2

Petra Blixt
VP and Head of Growth and Transformation United Minds Prime Group

Tone Pederson
 Co-founder of Pink Programming and CTO at Riteband

Tuva Palm
Investor in tech and former CTO at Nordnet

Sabinije von Gaffke
International speaker and journalist

Sahar Kupersmidt
Senior VP, Nordic Entertainment Group 

Elin Ankarblad
CO-founder av Doberman

 

Om Reach for Change: 
Reach for Change är en ideell global organisation som stöttar sociala entreprenörer med syftet att förbättra livet för barn och unga genom inkubatorverksamhet. I Reach for Change globala nätverk finns det många smarta och passionerade kvinnliga sociala entreprenörer som är dedikerad till att övervinna den digitala klyftan och/eller integrera digitala strategier i deras sociala innovation. Och inte bara inspirerar de andra tjejer genom att vara modiga digitala ledare och förebilder men flera av dem har också utvecklat innovativa metoder för att bryta digitala hinder för andra tjejer och kvinnor.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons