Finans Debatt

Befria staden, människan och miljön – dela! 

"Mobilitetsutmaningen är en av de absolut viktigaste frågor som världens städer står inför", skriver Therese Ahlström Brodowsky, vd för M Volvo Car Mobility Sweden.
Publicerad

Genom att utnyttja kraften i delningsekonomin driver vi en rörelse som gör en snabbare beteendeförändring mot mer hållbara städer möjlig.  Det skriver Therese Ahlström Brodowsky vd för M Volvo Car Mobility Sweden.

Realtid.se

Den här veckan är det Car free day och M Volvo Car Mobilitys ettårsdag. Ett utmärkt tillfälle att ta tempen på hur vi ligger till, om våra beteenden förändras och om alternativen till den egna bilen blivit bättre. Hur går det för alla oss som jobbar för en framtida storstad som är grönare, mer levande – där bilen inte sätter normen? Där alternativen för att resa och förflytta sig är smidigare, smartare och bättre.

Mobilitetsutmaningen är en av de absolut viktigaste frågor som världens städer står inför. Urbaniseringstrenden är fortsatt stark och år 2050 beräknas över 70 procent av jordens befolkning bo i städer. Att finna alternativ till den egna bilen skulle ge stora vinster sett till både återvunnen yta och bättre miljö. Det är de flesta idag överens om. I Sverige går det exempelvis idag en bil på varannan person. 

Dessbättre skapar digitaliseringen nya möjligheter att erbjuda människor mobila delningstjänster. Tjänster som utgår från deras behov och är ett i många fall mer ekonomiskt och hållbart alternativ än att äga en egen bil; en delad bil kan ersätta fem privata bilar. Genom att utnyttja kraften i delningsekonomin driver vi en rörelse som gör en snabbare beteendeförändring mot mer hållbara städer möjlig.  

Annons

På sikt kommer den att få oss alla att omvärdera våra föreställningar om stadsrummet och vad vi kan göra av ytorna som uppstår när det blir färre bilar på våra gator, något vi på M Volvo Car Mobility brinner för. Nu arbetar vi på just detta tillsammans med Voi, Stockholm Stad, Transportstyrelsen och ArkDes Think Tank i innovationsprojektet Street Moves. Projektet som finansieras av Vinnova har tagit fram moduler som enkelt kan förvandla parkeringsplatser till sociala knutpunkter för människor med grönska, plats för lek, sittplatser och parkering för cyklar och elsparkcyklar. Den första pilotgatan är redan invigd i Stockholm. Projektet är också ett viktigt forum där vi tillsammans kan undersöka och förstå förutsättningar för hur städer kan använda parkeringsytor för mer plats åt liv och människor.

Ett år efter lansering ser vi tydligt att vi är mitt i en stor transformation. Vi har inte bara välkomnat över 90 000 nya användare till M Volvo Car Mobility utan även nya aktörer till marknaden. Konkurrens gör tjänsterna vassare och vi är nu flera runt bordet för att lösa de större frågorna. Vikten av det belyser Klas Eklund, ordförande i Omstartskommissionen, tydligt när han säger att transportinfrastruktur, elektrifiering, grön omställning och digitalisering hänger samman. 

Tillsammans har vi alla möjligheter att driva en beteendeförändring med hjälp av mobilitetslösningar som är smartare, smidigare och mer effektiva. Där människa och stad inte organiserar sig runt bilen, utan tvärtom. Här ser vi hur våra progressiva företagskunder visar vägen och steg för steg skiftar sina bilflottor mot bildelning för att få ökad flexibilitet och för att det är bättre för både ekonomin och miljön. Vi måste säkerställa att framtidens resande inte sker på bekostnad av livskvalitet, miljön och klimatet. Att använda kraften i delningsekonomin är en viktig del av lösningen. 

Annons

Therese Ahlström Brodowsky
Vd, M Volvo Car Mobility Sweden

 

Annons