Banker kommer i framtiden att förmedla tjänster snarare än att själva erbjuda tjänster, skriver Rolf Hall på Salesforce på Realtids debattsida. Foto: Montage Salesforce/Nina Ž./Unsplash.
Banker kommer i framtiden att förmedla tjänster snarare än att själva erbjuda tjänster, skriver Rolf Hall på Salesforce på Realtids debattsida. Foto: Montage Salesforce/Nina Ž./Unsplash.
Debatt

Bankerna måste förvandlas till marknadsplatser

För att förbli relevanta behöver dagens banker ställa om och ändra sina affärmodeller. Det kräver ett stort mått av flexibilitet och där är nyckelorden öppna API:er och artificiell intelligens. Det skriver idag Rolf Hall från Salesforce på Realtids debattsida.

Publicerad 2019-08-23

Dagens konsumenter vill kunna utföra bankärenden när som helst och i alla tillgängliga digitala kanaler – oavsett vem som levererar tjänsterna. För att underlätta för konsumenterna och möjliggöra nya ekosystem måste våra banker våga ta steget och förvandlas till digitala marknadsplatser.

Alla talar om att framtidens bank kommer att definieras av konsumenterna. Förr i tiden var det närmast ett rutinärende att smita ner till bankkontoret. Idag har våra banker knappt längre några kontaktytor med konsumenterna. Idag är det framförallt möjligheten för konsumenter att kontrollera sitt saldo och göra avbetalningar som får dem att kontakta sin bank.

För betalningar är det idag mer troligt att konsumenter använder appar som Klarna, Tink och Paypal. I Singapore byggde teleoperatören Grabapp nyligen en mobil plånbok direkt i sin app, som kunderna använder för att digitalt betala för sina taxiresor eller för att dela på restaurangnotor.

Externa banktjänster likt dessa kommer bara att fortsätta växa. Därför måste våra ledande banker våga matcha kundernas förväntningar. Det finns tre teman som man som bank särskilt bör tänka på om man tar digital transformation på allvar.

1. Folk behöver inte banker - folk behöver banktjänster

Banker kommer i framtiden att förmedla tjänster snarare än att själva erbjuda tjänster. Inom en inte alltför avlägsen framtid är det mycket möjligt att banker säljer mer av andra företags produkter än sina egna – allt för att möta kundernas behov. Banken blir med andra ord till en marknadsplats, vilket vi redan kan se i Sverige med till exempel Nordeas Open Banking-portal.

2. Våga vara en öppen och transparent bank

Har du en API-strategi? EU:s andra betaltjänstdirektiv (PSD2) infördes förra året och allt fler finansiella institut lanserar det som kallas för open banking. Genom att skapa ett öppet ekosystem kan banker ansluta sig till andra värdekedjor för att driva nya inkomstkällor, erbjuda kunderna fler tjänster och konkurrera effektivt. För att lyckas i den digitala tidsåldern måste bankerna låsa upp sina data såsom kund-, transaktions- och beteendeinformation. Denna data kan de sedan erbjuda som tjänster för interna och externa utvecklare att nyttja. Exempelvis borde man erbjuda saker som bedömningar (appraisals) och bakgrundskontroller för tredjeparts-fintechs. 

3. Ge kunderna kontroll över den data du samlat in

I årtionden har banker använt kunddata för att sälja fler tjänster. Men med artificiell intelligens (AI) och maskininlärning är bankerna nu på väg att kunna låta kunderna äga sina data för att bättre hantera sin ekonomi. För att anpassa sig till kundens krav kring flexibilitet och konkurrenter måste bankerna bygga ett nätverk där deras appar, data och enheter är anslutna via API:er och kan kopplas in och ut snabbt när marknadsförhållandena förändras. Till exempel kan en bank ändra sina utlåningsprodukter till en uppsättning tjänster som är tillgängliga via sitt nätverk som en fintech-startup skulle kunna utnyttja likt Tink och Bynk. Banken kan nå en bredare publik, medan fintech-företaget kan nyttja en erfaren leverantör för att erbjuda konsumenterna en bättre produkt.

Hur påverkas bankens affärsmodell när den tvingas konkurrera med uppstickare som erbjuder nya finansiella tjänster? Det hela är rätt enkelt. Banker behöver tänka annorlunda om var någonstans man skapar värde och vilken typ av ekosystem man strategiskt kan bygga kring sina kärnvärden. Detta eftersom banker i framtiden kommer att koncentrera sig kring många leverantörer för skräddarsydda konsumentbehov, istället för bara en. Till glädje för alla – fintechbolag, banker och inte minst alla kunder.

Rolf Hall, Vice President Solution Engineering på Salesforce

Platsannonser