Personer som vågar vara personliga, äkta och inte fast i någon klassisk traditionell konservativ vd-mall efterfrågas allt mer. Det skriver Jesper Olsson, chefsrekryterare på Novare Executive Searchh och förklarar varför. Foto: Novare
Rekrytering

Att bara leda med KPI:er räcker inte

För att kunna nå siffermål måste man som vd eller senior ledare även lägga energi på mjuka och ibland svårmätbara värden. Det skriver Jesper Olsson, chefsrekryterare på Novare Executive Search.

Uppdaterad 2019-10-11
Publicerad 2019-10-11

Nya teorier och ny forskning inom området leder till att den mest eftertraktade ledarskapsstilen förändras över tid. Inget märkligt med det. Vilken typ av ledarskap som efterfrågas är så klart olika från situation till situation, beroende på bland annat det enskilda organisations behov, samt olika omvärldsfaktorer som konjunktur, konkurrenssituation, strategi, ägarbild med mera.

Min bedömning är att det nu finns en tydlig trend mot att söka ledare med kompetens och intresse för mjuka värden. Vad är då mjuka värden?  Jag återkommer till det.

En vd:s uppgift är till syvende och sist att driva en verksamhet på bästa sätt så att aktieägarnas intresse sätts i första rummet. Även om det finns många intressenter kring företaget. Är företaget noterat så är det ju så klart av vikt för vd att öka börsvärdet och nå de mål som kommunicerats ut till marknaden. Det är ofta fokus på hårda mål som kvantifierbara tal och siffror. Tillväxt, omsättning, lönsamhet och så vidare. Mätbart och konkret.

Men fler och fler inser också att för att kunna nå siffermål måste man som vd eller senior ledare även lägga energi på mjuka och ibland svårmätbara värden. 

För att nå uppsatta mål är det en stor fördel för företag att ha ledare som kan skapa energi, bygga kultur, skapa arbetsglädje, stolthet, lojalitet  och engagemang. Flera undersökningar visar att det är en väldigt liten del av arbetskraften som är genuint engagerad i sitt arbete.

Ägare och styrelse har börjat förstå att det är en viktig komponent till att nå de hårda målen. Framför allt den yngre generationen är mer måna om ett högre syfte,

Den yngre generationen börjar ifrågasätta företag utifrån om de verkligen har en anledning att finnas till förutom att tjäna pengar till sina aktieägare. Få personer blir passionerade, och besjälade av enbart KPI:er och finansiella nyckeltal. Syfte, etik, hållbarhet, att göra nytta och tillföra äkta värde är ofta mer motiverande.

Jag har cirka 20 års erfarenhet av chefsrekrytering och min bedömning är att det allt oftare efterfrågas ledare som har bevisad erfarenhet av att bygga starka kulturer, som har en varm personlighet, en form av empati och en större ödmjukhet än tidigare. 

Personer som vågar vara personliga, äkta och inte fast i någon klassisk traditionell konservativ vd-mall efterfrågas allt mer. Dels för att kunna skapa framgångsrika, hållbara organisationer,  dels för att kunna locka och behålla talanger.

På dagens arbetsmarknad är det talangerna som väljer var de vill jobba, inte tvärtom. 

Talangerna väljer organisationer med ett ledarskap som tilltalar dem.

De väljer hellre att arbeta i organisationer som leds av ledare som påminner om Barrack Obama än Donald Trumph i personligheten och ledarstilen.

Modern forskning pekar också på att ett ledarskap som ger trygghet,  är inkluderande, och involverade leder till ekonomisk framgång. Det gamla auktoritära, ”peka med hela handen” ledarskapet , eller ”management by fear ”är väldigt omodernt idag och extremt oattraktivt för unga talanger. Att bara leda med KPI:er och finansiell uppföljning hämmar ofta arbetsglädjen och kreativiteten. Företag med den typen av ledare har idag svårt att rekrytera talanger då många unga inte vill arbeta med den typen av ledare, och är inte beredda att  ta några ”hundår” för att göra karriär. Denna ledarstil leder ofta till hög personalomsättning och lågt engagemang hos medarbetarna.

De företag som kan hitta ledare med gedigen kunskap inom både den hårda och mjuka sidan kommer lyckas bäst framöver. Att visa att man tar mjuka frågor på högsta allvar som ägare, styrelse och edning  kommer att vara vitalt för företagens långsiktiga framgång.

Jesper Olsson
Chefsrekryterare
Novare Executive Search

Så bidrar du till debatten

Vill du också skriva en debattartikel för publicering på Realtid? Skicka in ditt debattförslag som rör vårt bevakningsområde; kapitalmarknad, finansiering, strategiarbete och fondförvaltning till opinion@realtidmedia.se Texten ska vara 3 500 tecken lång, inklusive blanksteg. Det går bra att skicka in färdiga texter eller idéer på ämnen du skulle vilja skriva om. Läs gärna vår guide om hur du skriver en debattartikel.

Platsannonser