FinansDebatt

Allt högre krav på bolagsanalys och selektion

Maria Andersson och Niklas Edman, ränteförvaltare på Carnegie Fonder.Maria Andersson och Niklas Edman, ränteförvaltare på Carnegie Fonder.
Maria Andersson och Niklas Edman, ränteförvaltare på Carnegie Fonder. Foto: Carnegie Fonder
Publicerad

Grön finansiering växer explosionsartat, vilket ställer allt högre krav på bolagsanalys och selektion, inte minst i High Yield-segmentet. Det skriver Maria Andersson och Niklas Edman, ränteförvaltare på Carnegie Fonder.

Realtid.se

Under 2021 har grön finansiering fortsatt att växa explosionsartat, inte minst i Norden där det under första halvåret emitterades lika stora gröna volymer som under helåret 2020. Vi ser inga tecken på att denna trend kommer vända, utan tvärtom kommer vårt investeringsunivers bara bli större och större. 

Att investera hållbart innebär inte bara att man främjar FN:s Globala mål utan också att många risker minimeras genom att vi investerar i bolag vi tror erbjuder varor och tjänster med en uthålligt hållbar efterfrågan även i framtiden. Tydliga exempel på detta är förnyelsebar energi, miljöcertifierade fastigheter, digital infrastruktur, utbildning, hållbara livsmedel och företag som fokuserar på återanvändning och återvinning. Vi har identifierat ett 60-tal High yield-bolag i branscher i framför allt Norden och norra Europa som vi tycker är högst intressanta utifrån både hållbarhet och avkastning.

Några av de mest lovande High Yield-krediterna hittar vi i inom förnyelsebar energi, bland annat European Energy som utvecklar vind- och solkraftsparker, Alternus som äger solkraftsparker, FairWind som installerar och servar vindkraftsparker. Vi gillar också Bulk Infrastructure som utvecklar och äger datacenter drivna av förnyelsebar energi och Lakers Group som säljer och servar vattenpumpar. Just vattenpumpar står för cirka 10 procent av den globala elkonsumtionen och det finns stor optimeringspotential då de ofta är feldimensionerade, något som Lakers har stort fokus på.

Annons

Hållbara investeringar är minst lika attraktiva och ett minst lika växande fenomen inom Investment Grade-segmentet. Ta till exempel fastighetsbolaget Hufvudstaden, som nyligen emitterade en grön femårig obligation där emissionslikviden ska användas till investeringar som minskar energiförbrukningen med satsningar på förnybar energi som solpaneler och geoenergi. Eller medicinteknikbolaget Getinge, som emitterade en social obligation tidigare i höst och nu har återkommit till marknaden med en femårig obligation som betalar Stibor + 87 punkter. Eller Humlegården, ett svenskt fastighetsbolag med 100 procent grön finansiering. 100 procent? Ja, samtliga Humlegårdens utestående obligationer är gröna. Icke att förglömma är också att favoriter som Castellum och Vasakronan klassas som två av de mest hållbara fastighetsbolagen i världen.

Apropå fastigheter måste vi förstås nämna jätten Heimstaden, som nu har genomfört en omfattande finansieringsrunda för förvärvet av Akelius. Då riskaptiten var något sämre vid emissionstillfället samtidigt som emissionsvolymen var motsvarande hela 36,5 miljarder kronor så krävde marknaden bättre betalt. Det genererade en omprisning även av befintliga obligationer, och bidrog till att hela fastighetssektorn handlades ned. Viktigt att nämna är dock att vi fortsatt ser Heimstaden samt många övriga fastighetsnamn, till exempel Samhällsbyggnadsbolaget, som stabila krediter och tror på viss uppsida i segmentet framgent. Som ett av våra stora innehav har Heimstaden självklart ett aktivt hållbarhetsarbete där de precis som Carnegie Fonder har anslutit sig till Science Based Targets med det ultimata målet om att minska utsläppen med 46 procent till 2030.

Annons

”Som kapitalförvaltare har vi två mål: hållbarhet och avkastning, vilket ställer allt högre krav på bolagsanalys och selektion.”

Som kapitalförvaltare har vi två mål: hållbarhet och avkastning, vilket ställer allt högre krav på bolagsanalys och selektion. Det gäller inte minst i High Yield-segmentet, där genomlysningen inte alltid är den bästa. Vi jobbar dock ständigt för att öka transparensen i marknaden. Ett exempel är vår så kallade 21-punktlista med ESG-relaterade frågor till High Yield-emittenter, som bidragit till både mer hållbarhetsinformation men också att fler bolag lyft sitt hållbarhetsarbete. 

För den som gör hemläxan och har en stringent investeringsprocess med en holistisk ansats i analysen finns mycket att hämta i hållbara krediter.

Maria Andersson och Niklas Edman, ränteförvaltare på Carnegie Fonder.

Annons
Annons