Debatt

50 Mkr eller 1 miljard?

En viktig fråga som många företagare ställer sig är vad företaget är värt. Beroende på vem du ber om råd kommer du att få olika svar.  Problemet med en modell är dessvärre att den alltid kommer krossas när teorin möter den kalla verkligheten. Det skriver David Vesterlund, mäklare på Svensk Företagsförmedling.

Uppdaterad 2019-04-05
Publicerad 2019-04-05

En vanlig värderingsmetod du kommer möta är att göra det som kallas för en ”kassaflödesanalys” eller ”revisorsvärdering” som den också kallas. I Robert Sevenius bok Företagsvärdering, som är en av de vanliga högskoleböckerna på ämnet, står följande ”Den mest spridda värderingsmetoden, som idag också vanligen uppfattas som den teoretiskt sett korrekta, är en nuvärdesberäkning av målföretagets framtida kassaflöden. Metoden kallas vanligtvis DCF.”

Vad många missar är att det på nästa rad i samma bok står följande ”DCF-metoden är mest lämplig för stora företag i mogna branscher..”

Kom ihåg att säkert 90 procent av Sveriges företag tillhör andra kategorier än ”Stora företag i mogna branscher”. De allra flesta är antingen mindre företag eller företag som agerar i flera branscher där någon är mogen och andra är outvecklade.

Att använda den här modellen som grund för en värdering riskerar att slå fel, väldigt fel. Ett exempel är ett företag där ett företag kontaktade oss på Svensk Företagsförmedling för en värdering. Vår slutsats var att cirka 40-50 miljoner var ett rimligt värde vid en försäljning. Samma företag hade tidigare haft kontakt med en namnkunnig revisionsbyrå och fått en helt annan prislapp, strax över 1 miljard kronor.

Men det är klart, den ena räknade på potentiella framtida kassaflöden och vi undersökte vad en köpare kan vara beredd att betala idag.

Jag hävdar inte att alla revisorer alltid misslyckas med att värdera företag. Däremot förekommer det att modeller som inte lämpar sig för kundens unika situation används för att räkna fram företags värde. För dig som vill värdera ditt företag i syfte att veta vad ditt bolag är värt vid en försäljning, kommer här några tips:

- Ta hjälp av någon som har sålt företag i din storlek och bransch
- Utgå från vad ditt företag skapar för vinster idag
- Ta hänsyn till värden som skapar intäkter: maskiner, licenser, anställda med mera. Ta inte hänsyn till kostnader för gamla patent och liknande som bara kostat pengar och aldrig bidragit till företagets omsättning

Ha en realistisk syn, om en köpare förväntar sig 20 procent avkastning på sitt investerade kapital är ett försäljningspris på fem-tio gånger vinsterna klart närmare sanningen än 20-30 gånger vinsterna.

David Vesterlund
Företagsmäklare
Svensk FöretagsFörmedling
 

 

Platsannonser