DealStation och Realtid ska få fler onoterade bolag att lyckas med kapitalanskaffningen

Taggar i artikeln

Onoterat
”TIllsammans  hjälps vi och Realtid åt att bygga ett bättre, mer transparent och rättvist ekosystem. Ska man få en fungerande marknad är det otroligt viktigt att förmedla kunskap om bolag och investeringar”, säger Anders Sjunnesson, grundare av DealStation. Till höger Maria Pellborn, vd för Realtid.
Publicerad
Uppdaterad

DealStation tar plats på nya Realtid med målsättningen att hjälpa fler onoterade bolag i kapitalanskaffningsresan, och hjälpa investerare lättare identifiera och utvärdera bra investeringar.

Realtid.se

Ett samarbete med Realtid innebär att de onoterade bolag som finns på plattformen får ökad synlighet.
Som serieentreprenör, mångårig ängelinvesterare och corporate finance-expert har Anders Sjunnesson kunnat identifiera brister på marknaden vad gäller kapitalanskaffning för små- till medelstora bolag, men även bolagens exits samt kommunikation med befintliga investerare. Han kunde även konstatera att 99 procent av alla investeringspropåer saknar avgörande information och ofta presenteras via så kallade pitch decks. Dessa inkompletta, icke-standardiserade investeringsunderlag, kan räcka för att skapa intresse men aldrig för att stänga en finansieringsrunda. Marknadens analoga modus operandi gör att processerna tar alldeles för lång tid och skapar flaskhalsar som inte gynnar någon. Ambitionen med DealStation är att avhjälpa dessa brister genom att digitalisera och standardisera kapitalanskaffningsprocessen.

– Samarbetet med Realtid är en fantastisk möjlighet för bolag att bland annat få en bredare exponering. De allra flesta bolag man pratar om i media har ofta redan genomfört kapitalanskaffningen. Samarbetet med Realtid gör det möjligt att berätta om alla bra idéer som finns där ute redan innan man tagit in pengar, säger Anders Sjunnesson. Och då kan även de bolag och de investerare som sitter utanför Stureplan få mer uppmärksamhet. TIllsammans  hjälps vi och Realtid åt att bygga ett bättre, mer transparent och rättvist ekosystem. Ska man få en fungerande marknad är det otroligt viktigt att förmedla kunskap om bolag och investeringar. Att investera i onoterade bolag är inte som att investera på börsen där man kan ångra sig dagen efter och sälja sina aktier. Investerare behöver ha goda beslutsunderlag och diversifiera för att hantera hög risk och ofta lång inlåsning.

För Realtids del är det början av en större satsning på onoterade bolag.

Annons

– Som coach och rådgivare i acceleratorprogram ser jag ett stort behov av enkelhet och standardisering i kapitalanskaffningsfasen. Det är också viktigt med transparens, med att finna bolag att investera i, säger Maria Pellborn, vd för Realtid Media.

– För oss är det här ett sätt att leverera ett värdefullt verktyg till våra läsare. Vi kommer vidare att erbjuda en podcast- och annonslösning för att öka kännedom om onoterade bolag. Detta, tillsammans med strukturerade data om de aktuella bolagen, är början på vår satsning på onoterat, säger hon.

Vilka bolag och investerare riktar sig DealStation till?
– DealStation riktar sig till alla typer av bolag som vill genomföra en transaktion inom sex-tolv månader, bolag som idag är onoterade. Scopet är väldigt brett, från startup till bolag som befinner sig steget före en notering. Det finns idag cirka 10 000 bolag om året som genomför den typen av transaktion. Vi finns redan utanför Sverige och siktarr på att inom ett-två år ha omkring 2 000 bolag aktiva på plattformen. Redan idag använder 200 bolag och cirka 5 000 investerare av alla storlekar DealStation, säger Anders Sjunnesson.

Annons

Samtidigt som intresset för onoterade bolag exploderat under senare åren så har många bolag stora utmaningar med sin kapitalanskaffning. Och många investerare upplever att det är tidskrävande och osäkert med att fatta investeringsbeslut i onoterade bolag.

– Jag har suttit på alla sidor av bordet och varit med i hundratals kapitalanskaffningsrundor. Att en sådan marknad inte är digitaliserad och kräver så mycket tid och handpåläggning samt att det saknas någon standard för hur man tar in kapital skapar smärta för alla marknadens aktörer, onoterade bolag som vill ta in kapital såväl som investerare som vill hitta investeringsbara bolag. Med DealStation kan investerare accelerera sin deal flow men även se till att deras portföljbolag förblir investeringsbara, säger Anders Sjunnesson, medgrundare och styrelseordförande i Pepicon DealStation.

Enligt en färsk studie på 1 000 små och medelstora bolag genomförd av fintechbolaget Mambu visar att så många som fyra av fem svenska små och medelstora företag har svårt att säkra finansiering. Detta påverkar deras tillväxtmöjligheter. Studien visar nämligen att nästan en tredjedel av svenska små och medelstora företag säger att den krympande tillgången till finansiering hämmar deras anställningsplaner. Närmare var tredje bolag (29 procent) säger bland annat att begränsad tillgång till finansiering hindrar deras möjlighet att skala upp verksamheten. Vidare anger 30 procent att otillräckligt med startkapital är en av de tre största hindren för finansiering, detta tillsammans med att kassaflödet inte anses vara tillräckligt starkt (29 procent) samt att ansökningsprocesser är mödosamt (24 procent).

Annons

– DealStation handlar om att ge bolagen en starkare utgångsposition när de ska ta in pengar och samtidigt ge investerare underlag som är lättare att fatta beslut på. Som bolag blir man guidad med både den struktur och den metod som behövs för att ta lindra smärtan i processen och faktiskt visa att man är investeringsbar, eller bli det om man inte redan är det. Sedan handlar det även om att bjuda in tillräckligt många investerare, men även att hålla befintliga investerare informerade hela tiden. På så sätt ökar man oddsen att lyckas med en framtida kapitalanskaffning.

Han fortsätter:

– Det saknas enhetliga underlag för att fatta investeringsbeslut; man behöver ett system som gör det enkelt att bedöma om bolagen är investeringsbara och samtidigt erbjuder investerare ett verktyg för att kunna ge feedback och säga ja eller nej. Sedan så tar kapitalanskaffning väldigt lång tid, ofta mellan nio-tolv månader, eftersom marknaden är så analog och alltför mycket information saknas. Med DealStation kommer man ner i nio-tolv veckor.

– DealStation handlar om att ge bolagen en starkare utgångsposition när man ska ta in pengar och samtidigt ge investerare bättre beslutsunderlag. På så sätt kopplar vi ihop bra idéer med bra pålästa investerare.

Enligt Anders Sjunnesson så har media bidragit till att sprida bilden om att det är enkelt att ta in kapital. Men bolagen som vill ta in kapital har fortfarande den svagaste maktpositionen i kapitalanskaffningsvärlden och många kommer aldrig ens igång med processen.

– En professionell investerare investerar i 1-3 procent av de bolag denna tittar på. Det säger en del om hur många bolag man måste prata med för att hitta rätt investeringar, säger Sjunnesson.

Han fortsätter:

– Om bolagen skapar ett investeringsunderlag som är komplett och visar att de är investeringsbara så ökar deras flexibilitet; de kan nå ut till många investerare simultant och även gå till en investeringsbank med det färdiga underlaget. För att göra det enkelt för investerarna att läsa informationen och komma fram till ett ja eller ett nej så är hela underlaget uppbyggt som ett börsprospekt. Det är den detaljnivå som krävs för att kunna fatta investeringsbeslut.

Kolla in aktuella bolag från DealStation här>>

Annons