Finans Nyhet

David Sonnek: ”Vi kommer att stänga fyra-fem investeringar innan året är slut”

Taggar i artikeln

Industrifonden
Anna Ljnudahl, investeringsansvarig och Hållbarhetschef, David Sonnek, vd, IndustrifondenAnna Ljnudahl, investeringsansvarig och Hållbarhetschef, David Sonnek, vd, Industrifonden
Anna Ljnudahl, investeringsansvarig och Hållbarhetschef, David Sonnek, vd, Industrifonden. Foto: Industrifonden
Publicerad
Uppdaterad

Bolag med tillräcklig innovationshöjd är få och konkurrensen om dessa hög, säger Industrifondens avgående vd David Sonnek, som dock räknar med att stänga ett flertal investeringar redan i augusti.

Marlene Sellebraten

Industrifondens senast kommunicerade investering skedde i mitten av juli, då riskkapitalbolaget ledde en serie A-runda om totalt 26 miljoner kronor i fintech-bolaget Limina. Innan augusti är slut kan ytterligare två investeringar komma att stängas, säger David Sonnek, vd för Industrifonden, till Realtid.

– Vi har jobbat ganska intensivt under 2021 och i augusti stänger vi ytterligare två investeringar. Båda har stark koppling till hållbarhetsarbete, som är fallet också med Limina vars lösning gör portföljförvaltningen mer compliant, med en stark förankring i ESG-förvaltning, säger han. Vi kommer att kunna stänga fyra eller till och med fem investeringar innan året är slut.

I november lämnar David Sonnek Industrifonden för att istället leda Wallenbergsstiftelsernas nya investeringsverksamhet.

Annons

Hittills i år har Industrifonden investerat i Logical Clocks (lead-investerare, runda om 5 miljoner euro); Digip (lead-investerare, runda om 2 miljoner euro); NuvoAir (befintligt portföljbolag, runda om 12 miljoner dollar); Exeri (lead-investerare, runda om 5 miljoner euro); EnginZyme (runda om 12 miljoner euro) samt Occtoo (runda om 2 miljoner euro).

Vad gäller fintech, regtech eller insuretech så gäller det att hitta pärlorna med riktig innovationshöjd, vilka fintech-bolaget Lumina & Meniga och regtech-bolaget Lexly, i det Industrifonden tidigare investerat, anses tillhöra.

– Det finns ett stort tryck på den typen av investeringar men det är svårt att hitta den höjd av innovation vi letar efter, säger David Sonnek.

Annons

– Intressant inom regtech är det som inte är drivet av kommande nya regleringar utan löser ett universellt problem. Det finns många case som är ‘topic-fokuserade’ och det är inte det vi letar efter, säger Anna Ljungdahl, investeringsansvarig  och hållbarhetschef på Industrifonden, till Realtid.

Hon fortsätter:

– Vi letar bolag med ett långsiktig existensberättigande. Vi är inte ute efter inkrementell innovation utan efter disruptiv innovation.

Annons

– Inom fintech är det svårt att hitta riktig innovationshöjd. Vi ser många bolag med ett bra team som tar in mycket kapital för att sedan bygga en plain vanilla-produkt. Fintech är därför en svår sektor, i den vi är väletablerade nu. Vad gäller insuretech är det också här svårt att se innovationshöjd och unicitet. Vi kommer nog se att man använder AI mer och titta mer på vilka verktyg som kommer att användas för samverkan mellan AI och människor, för att säkerställa människors integritet till exempel.

Men mängden av bolag som söker investeringar är ingen bristvara. Pandemins effekt på inflödet av nya bolag har uteblivit och under 2020, precis som under tidigare åren fick Industrifonden in cirka 1 000 propåer, varav 400 gick vidare till steg två och ett hundratals granskades ännu närmare.

– Vi trodde att det skulle vara ett avtagande flöde men så blev det inte alls. Däremot har vi fått lära oss att träffa bolag utan att träffa investerare. Tillgången av kapital är stor och det är ganska goda tider för entreprenörer.

Industrifonden förvaltar idag tillgångar på över 7 miljarder kronor, har innehav i 53 portföljbolag och har totalt genomfört mer än 1 000 investeringar sedan starten. Industrifonden fungerar precis som andra riskkapitalbolag men med ett speciellt uppdrag sedan stiftelsen fick en donation om 1,7 miljarder kronor år 1979: Finansiera morgondagens industrier med målsättningen att bli en självförsörjande tillväxtmotor.

– Vår stiftelse fyllde 40 år förra året och vi fortsätter att investera i teknik med målet att göra Sverige smartare och konkurrenskraftigare. I och med att vi investerar i det som Sverige ska vara bra på byter fondens investeringsfokus beroende av den teknik som är mest relevant när vi investerar, säger David Sonnek, vd för Industrifonden, till Realtid.

Detta innebär att Industrifonden har en diversifierad portfölj med bolag som är verksamma i allt från SaaS till syntetisk biologi. Investeringar är i storleksordningen 15-90 miljoner kronor.

Innovation står i centrum, och hållbarhet likaså, på kortare och längre sikt, säger Anna Ljungdahl.

– Bolag vi tar in i vår portfölj är hållbara, både hållbara att producera och att konsumera. Vi ska främja ett hållbart mål. Om man tar läkemedel som ett exempel så kan läkemedel bidra till minskad sjukdom men frågan om vilka som har råd att köpa dessa läkemedel är också viktig om man tänker på hållbarhetsaspekter. Man blir inte ett portföljbolag hos oss om man starkt motverkar de globala hållbarhetsmålen. Vi gör en hållbarhets-due diligence som innebär att ett bolag som ska bli ett portföljbolag genomgår en gedigen analys om hållbarhet, säger hon.

Med det sagt så har inte Industrifonden fokus specifikt på så kallade impact-investeringar, utan snarare om tekniska innovation som kan bidra till att uppnå hållbarhetsmålen.

– Vi tror att ju smartare tekniken och forskningen är som kommer till nytta i kommersiell verksamhet är, desto hållbarare blir samhället, säger David Sonnek.

En teknik som idag kan anses vara hållbar eller medföra hållbarhetsfördelar kan visa sig motverka hållbarhet lite längre fram, som vi ser med exempelvis kryptovalutor som kräver enormt mycket energi att producera eller digitala sociala medieplattformar som under senare åren inte bara positivt bidragit till exempelvis social hållbarhet. Hur ser ni på denna utveckling under senaste fem-tio åren? Hur tar ni hänsyn till detta i era investeringsval?

– Det finns flera anledningar till dessa negativa effekter; främst handlar det om att tekniken under de senaste 20 åren rört och påverkat många fler människor än tidigare. En annan lika tung anledning är att vi kan så mycket mer idag än igår, särskilt om den biologi som bestämmer hur vi är och fungerar som människor. Allt från Iphone till genterapi har haft stor effekt, säger David Sonnek. För oss är det viktigt att göra bra investeringar men även att överblicka teknikens effekter. Det är en viktig fråga inom AI till exempel, där det finns många etiska frågor att reda ut.

– Utifrån vårt uppdrag och våra investeringsstrategier genomför vi en gedigen analys och tittar närmare på var tekniken kan göra nytta men även var den kan göra skada. Det gör vi i vår due diligence-process där vi beaktar risker framgent. Innovationshöjd och -nytta måste balanseras med skadepotentialen.

Industrifonden genomför även i samband med due diligence-processen en workshop där bolaget belyser hållbarhetsaspekter, värderingar och insikter.

– Det är också viktigt att veta vilka kunder och leverantörer bolaget ska ha, vilka tekniker de vill och inte vill ha. Har man fel värdekedja kan man kanske på sikt inte vara hållbar, säger Anna Ljungdahl.

Annons