Finans Nyhet

Därför ska du alltid skriva ett konsult- eller uppdragsavtal

Taggar i artikeln

Lexly
Konsultavtal, LexlyKonsultavtal, Lexly
Publicerad
Uppdaterad

Tiden du lägger ner på att ta fram ett avtal som reglerar förhållandet mellan ditt företag och en konsult är värd sin vikt i guld.

Realtid.se

Kärt barn har många namn. Detsamma gäller även en del avtal. Kanske funderar du just nu på om du ska skriva ett konsult- eller uppdragsavtal med en extern konsult? Det gör faktiskt detsamma vad du väljer att kalla det, båda benämningarna är korrekta. Det är avtalets innehåll som är det viktiga.

Avtalet ska täcka grundläggande behov, men även händelser som kan vara svåra att förutse. Det är inte ovanligt att det uppstår situationer där uppdragsgivare och konsult är oense om vad som gäller. Med ett genomtänkt och tydligt avtal minskar du de riskerna.

Därför ska du skriva konsultavtal

Det finns flera anledningar till att du bör skriva ett avtal med en konsult. En av de allvarligaste följderna kan nämligen vara att konsulten anses vara tillsvidareanställd om avtal saknas. Om syftet är att ta in en konsult för en begränsad tid, kan du i stället upptäcka att du utökat personalstyrkan med ännu en anställd. Andra problem som kan uppstå är oenighet om vem som äger immateriella rättigheter, att företagshemligheter kan spridas, att konsulten även arbetar för konkurrerande företag eller i sin tur lejer ut uppdraget till någon annan.

Annons

Risker med muntliga avtal

Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt avtal, men det är svårt att bevisa vad ni kommit överens om. Det blir särskilt tydligt om det uppstår en konflikt mellan dig och konsulten. Vid muntliga överenskommelser är även risken större att vissa viktiga punkter kanske inte tas upp. Med ett skrivet avtal är det lättare att upptäcka vad som saknas.

IT-konsultavtal

Ska du skriva avtal med en IT-konsult är det fler saker du ska tänka på. Först vilken sorts uppdrag det rör sig om – ska konsulten vara en resurs som arbetar under din ledning och organisation eller ska hen arbeta med ett specifikt uppdrag, till exempel IT-säkerhet? Kommer konsulten att att ha tillgång till personuppgifter, till exempel kundregister, behövs ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Tänk efter före

Tänk igenom vilka specifika villkor som kan vara aktuella för ditt företag och uppdraget. I listan nedanför ser du några viktiga punkter du bör titta på:

Annons

–    Vad innebär uppdraget, vilket resultat förväntar du dig?
–    Ska konsulten har rätt att låta andra personer arbeta med uppdraget?
–    Bör du även upprätta ett sekretessavtal med konsulten?
–    Behövs en konkurrensklausul?
–    Har konsulten ansvarsförsäkring?
–    Vem ska stå för eventuella kostnader som uppdraget för med sig?
–    Vem ska ha rätt till slutresultatet (de immateriella rättigheterna)?

Övrigt som också ska tas upp i avtalet är till exempel storlek på och form av ersättning, eventuellt leveransdatum, om uppdraget får avbeställas och vem som i så fall äger det som hunnit produceras och om arbetet får säljas vidare med mera skrivas in i avtalet.

Ett bra avtal gynnar båda parter

Ett välformulerat, skriftligt och juridiskt korrekt konsultavtal är en viktig förutsättning för att arbetet med uppdraget ska flyta friktionsfritt och ge dig det önskade slutresultatet. Det ska täcka händelser som kan vara svåra att förutse. Det är helt enkelt en trygghet och säkerhet för både för dig och den konsult du anlitar.

Annons

Vill du veta mer kring konsult- och uppdragsavtal? Hos Lexly hittar du allt du behöver veta om just detta här.

Som läsare av Realtid får du Lexly Business Bas gratis i sex månader (värde 199 kr/mån, ex moms)

>> Läs mer om erbjudandet här

Mer innehåll från Lexly hittar du här >>

Annons