Danske Bank sätter Science Based targets på utlåning och investeringar

Johanna Norberg, vd för Danske Bank Sverige.Johanna Norberg, vd för Danske Bank Sverige.
Johanna Norberg, vd för Danske Bank Sverige. Foto: Danske Bank
Publicerad
Uppdaterad

Danske Bank har skickat in mål till Science Based Targets initiative över direkta och indirekta koldioxidutsläpp från både utlånings- och investeringsverksamheten. SBTi förväntas validera målen senare i år

Realtid.se

Omställningen till ett klimatneutralt samhälle kommer kräva investeringar på ca 4-5 biljoner USD per år fram till 2050 vilket innebär en enorm kommersiella tillväxtmöjlighet för den finansiella sektorn, skriver Danske Bank i ett pressmeddelande.

I en ny klimatplan har Danske Bank kartlagt koldioxidutsläppen från den egna verksamheten samt från finansierad verksamhet. 99,9 procent av utsläppen härstammar från finansierad verksamhet, det vill säga utsläpp som banken är indirekt delaktig i genom finansiering eller investeringar. Kartläggningen ligger till grund för en ny klimatplan som beskriver hur Danske Bank, tillsammans med sina kunder, ska reducera koldioxidutsläpp fram till 2030 och 2050 i linje med Paris-avtalets mål.

– Utmaningen är enorm om vi ska nå Paris-avtalet. Den omställning som hela samhället står inför kräver investeringar på en nivå vi inte har sett tidigare. För de kunder som vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle ska vi vara den bästa finansiella partnern. En bank utan ett bra hållbarhetserbjudande får det tufft framöver, säger Johanna Norberg, vd för Danske Bank Sverige i en skriftlig kommentar.

Annons

Omställningen till en klimatneutral ekonomi 2050 beräknas kräva investeringar på över 100 biljoner US-dollar.

Science Based Targets
Målen i den nya klimatplanen, ‘Danske Bank’s Climate Action Plan – Our Roadmap to Net Zero’, har tagits fram enligt Science Based Target initiative’s (SBTi) rekommendationer.

– Klimatplanen sätter tydliga och mätbara mål för vårt hållbarhetsarbete tvärs genom bankens verksamheter och kundsegment. Kartläggning som ligger till grund för klimatplanen ger möjlighet att prioritera arbetet till utsläppsintensiva sektorer där vi snabbt kan göra stor skillnad, säger Johanna Norberg

Annons

’Our Roadmap to Net Zero’ omfattar 2030-mål för hela Danske Bank-koncernen inklusive Danica Pension och Realkredit Danmark. SBTi förväntas validera målen i klimatplanen senare i år, men arbetet med att implementera målen har redan startat.

Exempel på klimatmål 2030 *:  

Företagskunder: Reducera finansierad utsläppsintensitet i sektorer med höga utsläpp.

Annons

o   Sjöfart: minus 50 procent

o    Olja och gas: minus 50 procent

o    Energibolag: minus 50 procent

o    Kommersiella fastigheter: minus 55 procent.

Privatkunder: Reducering av finansierad utsläppsintensitet från privata bolån med 55 procent.

Kapitalförvaltning: 50 procent minskning av viktad genomsnittlig kolintensitet fram till 2030. Starta dialog med de 100 största utsläpparna senast 2025. Minska portföljens temperaturklassning i linje med målet på 1.5 grader.

Bankens egen verksamhet: Reducera utsläppen av bankens egna utsläpp (från resor och fastigheter etc) med 80 procent jämfört med 2019 (scope 1- och  2).

*(Alla mål är satt med 2020 som utgångspunkt om inget annat anges)

 

Annons