Karriär & ledarskapNyhet

Daniel Wiberg ny chefsekonom och förvaltare på Strand Kapitalförvaltning

Daniel Wiberg, chefsekonom och förvaltare på Strand Kapitalförvaltning. Foto: Linkedin.
Publicerad

Strand Kapitalförvaltning rekryterar Daniel Wiberg till rollen som kombinerad chefsekonom och förvaltare. Det uppger Strand till Finwire.

Isac Boukachabia

Wiberg kommer senast från rollen som chefsekonom på Drivkraft Sverige. Innan dess hade han rollen som chefsekonom på Företagarna. Wiberg är ekonomie doktor och har en bakgrund som forskare inom nationalekonomi där han bland annat undersökt effekterna av ökat institutionellt ägande på kapitalmarknaden. Utöver detta har Daniel också arbetat som tjänsteman på Finansdepartementet mellan 2010 och 2015.

Strands nyrekrytering kommer att ha ett särskilt fokus på makro- och samhällsekonomiska frågor. Kontinuerlig kontakt med externa aktörer och Strands diskretionära kunder kommer vara i centrum för det dagliga arbetet, samtidigt som Daniel kommer att delta i det löpande förvaltningsarbetet.

”Strand Kapitalförvaltning är en av få förvaltare som arbetar aktivt med allokering. Det vill säga att vi ständigt anpassar aktievikten efter vilken syn vi har på aktiemarknaden. I detta allokeringsarbete är den ekonomiska analysen på makroplanet en viktig faktor. Det känns därför helt naturligt att Strand växlar upp och anställer Daniel som chefsekonom”, kommenterar Johan Thorén, förvaltarchef på Strand Kapitalförvaltning.

Annons

Finwire har frågat Daniel Wiberg hur han ser på utvecklingen gällande makroläget just nu och utmaningarna kopplat till denna.

”Det är ju en mycket orolig och oförutsägbar omvärld vi lever i för tillfället, till följd av Rysslands krig mot Ukraina. Vikande omvärldskonjunktur slår mot svensk export, samtidigt som hög inflation och stigande boräntor urholkar hushållens köpkraft. Det finns dock ljusglimtar och såväl energipriser som inflation kan falla tillbaka framöver. Sverige är ledande i klimatomställningen och i täten går svenska företag med god lönsamhet och tillväxtpotential. Med en ny regering på plats kan det också komma reformer som påverkar förutsättningar, vilket kan vara värt att hålla ett öga på”, svarar Wiberg och fortsätter.

— Den största utmaningen är givetvis fortsatt det säkerhetspolitiska läget, såväl aktiemarknader som valuta och råvarupriser påverkas i mycket hög grad av denna osäkerhet. Det måste därför finnas en beredskap för att parera osäkerhet samtidigt som möjligheter tas tillvara när de uppkommer. Allt eftersom det ekonomiska läget i Sverige stabiliseras tror jag att vi kommer att se mer möjligheter i marknaden.

Annons

Framöver hoppas Wiberg att tillsammans med kollegorna på Strand skapa mervärde för kunderna, delvis genom att bidra med perspektiv som underlättar kundernas förståelse för marknadsläget. Även om det är stor osäkerhet i marknaden just nu ser Wiberg stor potential framöver.

Daniel Wiberg tillträder sin nya roll idag, måndagen den 3 oktober.

Annons