Credit Suisse har hittat svagheter i egna böckerna

Publicerad
Uppdaterad

Schweiziska investmentbanken Credit Suisse har identifierat väsentliga svagheter i sin interna kontroll avseende den finansiella rapporteringen för 2022 och 2021. Det uppges i senaste årsredovisningen som blev försenad en vecka efter att amerikanska finansinspektionen haft frågor om kassaflödet i tidigare årsredovisningar.

Finwire

Enligt Credit Suisse relaterar de upptäckta svagheterna till en underlåtenhet att utforma och upprätthålla en effektiv riskbedömning. Som en följd kom detta att leda till ytterligare väsentliga svagheter vilka påverkade klassificeringen och presentationen av kassaflödet, uppges det.

Banken uppger att trots de funna svagheterna ger siffrorna för 2022 och 2021 en rättvisande bild över den finansiella ställningen, och är i linje med amerikanska redovisningsregler.

Credit Suisse informerar också i årsredovisningen att utflödena från kunder har ”stabiliserats till mycket lägre nivåer men ännu inte vänt”.

Annons

I början av februari rapporterade Credit Suisse en rejäl förlust för 2022, vilket blev det sämsta året för banken sedan finanskrisen. Banken har varit involverad i flera skandaler de senaste åren.

Annons