Bank

Commerzbank slår förväntningarna

Banken redovisar ett rörelseresultat på motsvarande cirka 3 miljarder kronor för det gångna kvartalet.

Uppdaterad 2017-05-09
Publicerad 2017-05-09

Den tyska banken Commerzbank, som även är etablerad i Sverige, redovisar ett rörelseresultat på 314 miljoner euro, motsvarande cirka 3 miljarder kronor, för det första kvartalet 2017. Väntat var 207 miljoner euro, enligt Bloomberg News konsensusprognos.

Banken håller fast vid sina prognoser för helåret och har fortsatt som mål att hålla kärnprimärkapitalrelationen på 12 procent eller högre. Vid kvartalsskiftet uppgick den dock till 12,5 procent.

Platsannonser

Logga in