FondNyhet

Cliens Småbolag hoppfull om att flaskhalsarna ska klinga av

Carl Sundblad, CliensCarl Sundblad, Cliens
Carl Sundblad, förvaltare av Cliens Småbolag.
Publicerad
Uppdaterad

Fonden Cliens Småbolag A steg 14,9 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 13,4 procent.

Finwire

Sedan årsskiftet har fonden minskat 20,8 procent och är därmed bättre än index som har minskat 24,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Carl Sundblad.

Inledningsvis skriver förvaltaren att inköpschefsindex sjönk under juli vilket bekräftar deras förväntningar om en stundande konjunkturavmattning. Både i Sverige och i USA syns tecken på att inflationstrycket håller på att avta.

Under månaden höjde även flera centralbanker sina styrräntor, däribland ECB som höjde 50 punkter och FED som höjde med 75 punkter.

Annons

Förvaltaren skriver att sommaren normalt brukar vara en lugn period på börsen men att juli blev ett undantag då aktiemarknaden gjorde en kraftig återhämtning. Generellt sett presterade de svenska småbolagen bättre än storbolagen.

Obligationsräntorna å sin sida föll kraftigt på grund av tilltagande oro för avtagande tillväxt. Den svenska kronan stärktes något mot både euron och den amerikanska dollarn.

Under juli kom även flera bolag med sina halvårsrapporter där utfallen generellt sett var stabila med god vinstutveckling vilket delvis gav stöd åt börsen. Den stora frågan till hösten blir, enligt förvaltaren, hur efterfrågan utvecklar sig när många konsumenter nu fått en sämre disponibel inkomst.

Annons

De största positiva bidragsgivarna till fonden under månaden var Sectra, Lagercrantz och Addtech. De största negativa bidragsgivarna blev istället Getinge och Exsitec.

Under månaden gjordes enbart mindre tilläggsinvesteringar i befintliga innehav.

Förvaltaren skriver som avslutande kommentar att de hyser gott hopp om att de flaskhalsar som uppstod under pandemin ska börja klinga av. Förvaltaren pekar på att stora varulager och en mer ödmjuk konsument som står inför ännu en vinter med förhöjda energipriser bör dämpa inflationen.

Annons
Cliens Småbolag A, %juli, 2022
Fond MM, förändring i procent14,9
Index MM, förändring i procent13,4
Fond i år, förändring i procent-20,8
Index i år, förändring i procent-24,3

 

Annons