Clewehielms 24Money blir storägare i Stureguld

Har tecknat avtal om att förvärva två sajter.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2015-09-29

Stureguld har tecknat ett avtal med Christopher Clewehielms bolag 24Money Payments om att förvärva verksamheterna smsguld.se samt guldpengar.se.

Stureguld köper verksamheterna för en köpeskilling och betalning av köpeskillingen sker genom att köparen betalar med nyemitterade aktier i Stureguld. Antalet aktier uppgår till 17 000 000 med en teckningskurs om 0,26 kronor.

Avtalet är villkorat av att Stureguld får ett godkännande av en kommande extra bolagsstämma.

Platsannonser