Annons

Annons

Cleantech Invest byter namn

Cleantech Invest byter varumärke till Loudspring. Inspirationen kommer från en berömd bok.

Cleantech har tidigare annonserat att en strategiuppdatering kommer att publiceras senare i november och har i dag skickat ut inbjudan till extra bolagsstämma som den 29 november kommer att besluta om namnändring.  

Cleantech Invest byter varumärke till Loudspring. 

"Namnet "Loudspring" tar inspiration från Rachel Carsons berömda bok The Silent Spring. I boken fokuserade Carson på användningen av miljöskadliga bekämpningsmedel såsom DDT som dödade fåglar, därav titeln tyst vår, vilket är vad jorden stod inför om utvecklingen skulle ha fortsatt. En relaterad vision är en högljudd vår där natur och biologisk mångfald trivs och frodas. Namnet passar vår vision att maximera vår positiva miljöpåverkan och påminner oss om att använda våra egna röster och handlingar för att bäst uppnå den visionen såväl som att jubla över livet på jorden. Det ger oss tillåtelse att ropa högt”, skriver Cleantech i pressmeddelandet.

Annons

Annons

Anledningen till namnbytet är även att  frigöra sig från några av de associationer som är relaterade till "cleantech" liksom några av de begränsningar som är relaterade till ett typisk investmentbolag, skriver bolaget i pressmeddelandet.

-Vi ser inte att det finns något utrymme för ny relevant teknik som inte optimerar energi och resursutnyttjande. Denna förskjutning i den globala opinionen kommer att resultera i att slutligen göra "cleantech" ett överflödigt uttalande, eftersom all ny teknik måste vara miljövänlig för att vara konkurrenskraftig. Medan vi fortsätter att stödja ren teknik, har vi valt att släppa cleantech från namnet, säger Styrelseordförande Lassi Nyponen i en kommentar och säger vidare:

Den andra delen av vårt gamla namn, "Invest", återspeglar inte helt optimalt vad vi gör. Visst, vi har investerat i våra företag och kommer att göra investeringar också i framtiden, men investeringar är sedan en ganska lång tid inte vår enda verksamhet. Att växa bolag som löser globala utmaningar är en av våra viktigaste aktiviteter som vi också vill betona. Vårt engagemang i portföljbolagen har ökat stadigt under åren och via avser att utöka det engagemanget.

Även vd Alexander Lidgren kommenterar namnändringen:

- Det mentala skiftet till ett cleantech-paradigm har i mångt och mycket redan hänt. Den politiska risken har tydligt förskjutits till den fossila sidan av bordet. Att äga aktier i företag som förstör miljön är i ökande utsträckning likställt med dåligt affärssinne. Konsumenters medvetenhet om miljöfrågan är högre ån någonsin i modern tid och det avspeglar sig i köpsbesluten. Cleantech som begrepp är på väg att integreras i respektive marknad bolagen verkar inom. Den senaste explosionen i förnybar energi, delningsekonomi, elfordon och teknik relaterad till dem, secondhand, köttalternativ och energieffektiviseringslösningar, för att nämna några, har inte heller hänförts till cleantech-sektorn, som något förenklat fortrafande tenderar att fortfarande förknippas med långa ledtider och höga kapitalbehov.

Vidare uppger han:

- Våra företags nyligen redovisade intäktsrekord talar för sig själv i det att de, tillsammans med många andra lösningar som fokuserar på energi och resurseffektivitet, istället tenderar att ha blygsamma kapitalbehov och ändå lyckas växa sin försäljning snabbt på globala marknader nästan från början. Vi inser att vårt namn nu saktar ner oss i stället för att hjälpa oss att accelerera och ser detta som en perfekt tidpunkt att genomföra namnändringen.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons