”Chefsrekryterarna måste bli modigare”

Taggar i artikeln

AllBright
Amanda Lundeteg.
Publicerad
Uppdaterad

Stiftelsen Allbright har granskat de mest inflytelserika rekryteringsfirmorna i Sverige. Enligt rapportförfattarna kommer inte Sverige att nå jämställda ledningsgrupper med nuvarande rekryteringstakt.

Realtid.se

-Senaste tiden har Sverige förlorat flera kvinnor på vd-posterna och vi är nu nere på strax under 10 procent i storbolagen. Det är inget konstigt i sig att kvinnor väljer att lämna sina vd-uppdrag efter en lång tid vid rodret, utan problemet är att rekryteringsbolagen misslyckas fatalt med att tillsätta nya vd-kvinnor, säger Amanda Lundeteg, vd Allbright.

Allbrights granskning visar också att rekryteringsfirmorna är sämre på att tillsätta kvinnor på vd-posterna jämfört med bolagen själva. När rekryterarna är involverade går endast 13 procent av uppdragen till kvinnor, jämfört med den interna rekryteringen av kvinnor som ligger på 25 procent. När stiftelsen ser bortom vd-posterna och studerar ledningsgrupperna i stort ligger rekryteringsfirmornas siffra på 35 procent – en siffra som innebär att Sverige aldrig kommer nå jämställda ledningar.

Enligt Allbright har dessutom endast 12 procent av chefsrekryterarna målsättningar inom mångfald kopplat till etnicitet.

Annons

Enligt Allbrights granskning slår åldersdiskrimineringen något hårdare mot de som riskerar dubbelbestraffning, exempelvis kvinnor. 4 procent av de kvinnor som rekryterats externt till svenska börsbolags ledningsgrupper de senaste två åren är över 60 år, att jämföra med 10 procent av männen.

Samtidigt som Sverige ser ut att nå sin gräns för hur många kvinnor som kan rekryteras, har andra länder fått förnyad fart. Allbrights tyska systerstiftelse kan visa att 46 procent av de externa rekryteringarna bland tyska storbolag det senaste året har gått till kvinnor. Det innebär att jämställda ledningsgrupper finns inom räckhåll för de tyska bolagen.

– Trenden har funnits några år: Sverige står och stampar medan andra länder kör om. Nu kan vi också se den trenden inom rekrytering. Att tyska chefsrekryterare snittar på nära hälften kvinnor visar att det är fullt möjligt även i Sverige, säger Amanda Lundeteg.

Annons

Att branschen hävdar att de brinner för det goda ledarskapet och mångfald klingar ihåligt, enligt Amanda Lundeteg.

– Chefsrekryterarna måste bli modigare. Det duger inte att sitta i knäet på kunden och leverera den kandidat som genererar framtida uppdrag.

Annons