Kreditmarknaden

Catella ser återhämtning på kreditmarknaden, ökad nivå på säkerställda skulder 

Tack vare expansiva stimulanser som  nuslår igenom återhämta sig kreditmarknaden i oktober, enligt Catella.

Publicerad 2020-10-01

Oktoberupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI visar en ökning av huvudindex från 40,4 till 55,3 med anledning av att respondenterna ser en stark rådande kreditmarknad i samband med en stabil utveckling framöver, skriver Catella i ett pressmeddelande idag.

– Årets tredje CREDI-undersökning visar på en återhämtning av kreditmarknaden då huvudindexet är tillbaka över 50-strecket, en följd av en mycket förbättrad uppfattning om den nuvarande situationen tillsammans med en stabil framtidsutsikt”, kommenterar Arvid Lindqvist, Analyschef på Catella, i pressmedddelandet, och fortsättar: 

– De långsiktiga ekonomiska utsikterna har förbättrats på senare tid på grund av de massiva monetära och finanspolitiska stimulanserna. Den globala ekonomin står dock inför ett antal utmaningar framöver, men myndigheternas stimulanser driver ekonomin i rätt riktning. Detta gynnar tillgångspriser i allmänhet och fastigheter i synnerhet”, fortsätter Arvid Lindqvist.

Under andra kvartalet minskade efterfrågan på obligationsmarknaden vilket ledde till att volymen utestående obligationer minskade. 

Trendåtergång mot säkerställda skulder kan utlösa en snöbollseffekt

– I takt med att förfallna obligationer refinansierades med banklån, ökade nivån på säkerställda skulder vilket bryter en långsiktig trend med kontinuerligt minskande säkerställd skuld. En trendåtergång mot säkerställda skulder kan utlösa en snöbollseffekt eftersom den försämrar positionen för icke-säkerställda obligationer vilket sänker efterfrågan för dessa obligationer ytterligare, säger Jacob Bruzelius, Head of Debt advisory på Catella.Den massiva monetära stimulansen från världens centralbanker har normaliserat kreditmarginalerna på obligationsmarknaden, vilket åskådliggör hur pass beroende den icke-säkerställda obligationsmarknadens är av centralbankernas agerande, avslutar Jacob Bruzelius.

Platsannonser

Logga in