Annons

Annons

Catella klar med avyttring

Finansföretaget Catellas avyttring av förmögenhetsförvaltningen i Luxemburg är nu genomförd. Köpeskillingen uppgår till 95 miljoner kronor..

Den 26 oktober 2018 meddelade Catella Bank S.A. helägt dotterbolag till Catella AB, att man ingått ett inkråmsöverlåtelseavtal om att avyttra sin förmögenhetsförvaltning i Luxemburg till VP Bank  SA.

Försäljningspriset var beroende av vissa villkor relaterade till förvaltat kapital på transaktionsdagen och när avyttringen nu är genomförd har den slutliga köpeskillingen fastställts till 95 miljoner kronor mot tidigare kommunicerade cirka 110 miljoner kronor. Skillnaden beror främst på att det förvaltade kapitalet minskade på grund av den svaga marknadsutvecklingen.

Avyttringen av Wealth Management-verksamheten i Luxemburg är ett resultat av den nu slutförda strategiska översynen av Catellas bankverksamhet. Syftet med den strategiska översynen var att komma ur den konsoliderade situationen på grund av det omfattande regelverk och ineffektiva kapitalstruktur den medför.

Annons

Annons

Catella AB är ett svenskt börsnoterat finansföretag. Catella är en specialist inom fastighetsrådgivning, fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och banktjänster, med verksamhet i 14 länder.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons