FinansNyhet

Catella Bank ska betala 1,2 Mkr i sanktionsavgift

Catella Foto: CatellaCatella Foto: Catella
Publicerad

Catella Bank  har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation.

Realtid.se

Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som Catella Bank S.A. inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

Catella Bank S.A. har för en kunds räkning lagt handelsordrar för aktier i bolaget Spago Nanomedical AB på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris. Agerandet uppfyller inte förutsättningarna för legitima skäl och godtagen marknadspraxis. Det skriver Finansinspektionen på sin hemsida.

Finansinspektionen yrkade i Stockholms tingsrätt att Catella Bank S.A. ska betala en sanktionsavgift på 1 200 000 kronor. Catella Bank S.A har därefter medgett yrkandet och tingsrätten har gjort bedömningen att Catella Bank S.A. har överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen och beslutat att Catella Bank S.A. ska betala den sanktionsavgift som Finansinspektionen yrkat.

Annons
Annons