Fastigheter

Castellum ökar förvaltningsresultatet

Castellum ökar hyresintäkterna och förvaltningsresultatet under niomånadersperioden 2017.

Realtid.se
Publicerad 2017-10-20

I dag presenterar Castellum delårsrapporten för januari-september 2017. Rapporten visar en tillväxt om 6 procent i förvaltningsresultatet som uppgick till 1.956 miljoner kronor jämfört med 1.492 miljoner kronor samma period i fjol. Detta motsvarande 7,16 kronor per aktie jämfört med 6,74 kronor per samma period i fjol.

Även hyresintäkterna för perioden ökade och uppgick till 3.866 miljoner kronor jämfört med 3.166 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2.069 miljoner kronor jämfört med 2.065 miljoner kronor samma period i fjol. Värdeförändringar på derivat uppgick till 204 miljoner kronor jämfört med -224 miljoner kronor samma period i fjol.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 3.424 miljoner kronor jämfört med 2.491 miljoner kronor samma period i fjol. detta motsvarande 12,53 kronor per aktie jämfört med 11,25 per aktie.

Nettoinvesteringarna uppgick till 4.560 miljoner kronor jämfört med 30.197 miljoner kronor samma period i fjol. Av årets investeringar avsåg 3.452 miljoner kronor förvärv, jämfört med 28.894 samma period i fjol, 1.980 miljoner kronor avsåg ny-, till- och ombyggnationer jämfört med 1.384 miljoner kronor samma period i fjol och 872 miljoner kronor avsåg försäljningar jämfört med 81 miljoner kronro i fjol.

Nettouthyrningen ökade för perioden och uppgick till 251 miljoner kronor jämfört med 94 miljoner kronor.

- Nettouthyrningen nådde återigen en hög nivå under kvartalet och hyresmarknaden visar en stabil och stark trend.  Castellum visar även ett starkt förvaltningsresultat trots de stora försäljningar som skett sedan förra året, säger koncernchef Henrik Saxborn.

- Investeringstakten är hög och projektportföljen har haft en god tillväxt. Det är glädjande att se att, i enlighet med vår målsättning, utgör andelen egna projekt en växande del. Den totala befintliga projektportföljen för redovisade större projekt uppgår till 3 700 Mkr. Sammantaget kan jag inte vara annat än positiv till Castellums fortsatta utveckling. Grunden är lagd för ett alldeles utmärkt 2018, sammanfattar Saxborn.

Platsannonser