Fastigheter

Castellum investerar 300 miljoner i Stockholm

Castellum bygger om välkänd fastighet till moderna kontor i centrala Stockholm. "Det är stor efterfrågan på kontorslokaler i centrala Stockholm", säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef.

Publicerad 2018-03-19

Castellum förvärvade fastigheten Sabbatsberg 24 och Stockholm Cattens tidigare huvudkontor från tidiga 1900-tal under 2017. Nu inleder fastighetsbolaget en ombyggnation med syftet att omvandla 9.000 kvadratmeter till moderna arbetsplatser, enligt ett pressmeddelande. Investeringen beräknas uppgå till cirka 307 miljoner kronor.

- Det är stor efterfrågan på kontorslokaler i centrala Stockholm. I och med ombyggnationen av fastigheten Sabbatsberg 24 breddar Castellum sitt utbud och kommer att kunna erbjuda unika kontorslösningar i ett extremt attraktivt läge nära centralstationen, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef.  


Den första ombyggnadsetappen som inleds under våren 2018 och beräknas vara färdigställd under tredje kvartalet 2019. Fullt uthyrd bedöms investeringen generera en årlig hyresintäkt om 40 miljoner kronor. 

Den välkända fastigheten Sabbatsberg 24 om totalt 11.500 kvadratmeter vid Torsgatan i centrala Stockholm, ritades av arkitekten Ferdinand Boberg och uppfördes 1906 som administrationsbyggnad för Stockholms Gasverk. Fram till 2016 rymde den Stockholm Vattens huvudkontor. Castellum tillträdde fastigheten i maj 2017.

"Castellum äger sedan tidigare flera grannfastigheter och planerar att på sikt, tillsammans med Stockholms stad och övriga fastighetsägare i området, utveckla och skapa ett koncept för hela Torsgatan”, framgår det av pressmeddelandet. 

Platsannonser